Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2019 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

31,42% för anställda födda 1951 och framåt

16,36% för anställda födda 1938 till 1950


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt

6,15% för anställda födda 1937 eller tidigare

 

Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  230 kr

Halvdagstrakt uppgår till 115 kr

Efter tre månader 161 kr

Efter två år 115 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 115 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 46 kr

Avdrag för lunch eller middag med 81 kr

Avdrag för lunch och middag med 161 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 207 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente (-17)

Avdrag görs för frukost med 23 kr

Avdrag för lunch eller middag med 40 kr

Avdrag för lunch och middag med 81 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 104 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

46.500 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 47.400 kr)


Inkomstbasbelopp

64.400 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 171.875 kr


Brytpunt för statlig skatt

490.700 kr (20% statlig skatt) samt

689.300 kr (25% statlig skatt)


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2019 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2018-06-07]

Så här blev utfallet på vår kundundersökning vt 2019


På Nya Ekonomikompetens är vi måna om att hela tiden förbättra oss. Arbeta ännu smartare. Leverera 100% kundnytta. För att lyckas behöver vi få hjälp av våra kunder. Därför frågar vi dem regelbundet om hur de upplever oss och om vad vi kan göra ännu bättre.


Rekommentation

En av frågorna vi ställer till våra kunder är: "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Nya Ekonomikompetens till en vän eller kollega?" På en skala 1-11 fick vi ett genomgsnittsbetyg på hela 8,78 (median 9,0) vilket vi är jätteglada för!


"...fick vi ett genomsnittsbetyg på hela 8,78..."


Det i sin tur resulterade i en NPS (Net Promotor Score) på 26. 


Kvalitetsnivå

När vi frågade våra kunder om upplevd kvalitetsnivå på olika områden, fick vi också mycket höga betyg. Samtidigt en hel del väldigt bra feedback och tips på saker vi kan förbättra ytterligare. Både kring redovisning såväl som vår värdefulla rådgivning, vilken vi i hög grad bygger våra kundrelationer på.


"...såväl som vår värdefulla rådgivning, vilken vi i hög grad bygger våra kundrelationer på..."


Vi konstaterar också att våra kunder i hög grad värdesätter att redovisningen är korrekt och rättvisande samt att månadsbokslut och rapporter kommer på bestämda datum.


Man uppskattar också att vår rapportering inte bara består av en resultat- och balansräkning. Utan att man får en kvalitativ rapportering med både diagram, jämförelsetal, kommentarer etc.

Uttalanden

Vi fick också en hel del kommentarer av våra kunder i undersökningen:


 • "Jag är mycket nöjd med service och prestation"
 • "Bra och duktiga människor"
 • "Lyssnar på oss, hjälper oss, löpande kvalitetsarbete, som vi vill ha det"
 • "Bra och snabb service av trevlig personal"
 • "Bra tjänster och alltid ett proffsigt och bra bemötande"
 • "Mycket kompetent och trevlig personal"
 • "Fantastiskt!"
 • "Ett bra och modernt samarbete i mycket positiv anda!"
 • "Professionella, hög kvalitet"


Ovanstående är bara en del av de positiva kommentarer vi fick. Om vi kikar på de lite mer 'lärande' kommentarerna hittar vi t.ex:


 • Dokumentation från möten skulle kunna bli ännu bättre
 • Man vill att vi hjälper till att komma ännu längre i sina digitala processer
 • Ytterligare förståelse för projektekonomi
 • På sikt vill vi ha ännu mer av affärsrådgivning
 • Fortsätta vidareutveckla de grafiska presentationerna och nyckeltalen


"...baserat på ännu fler kunder som prioriterar ordning & reda, digitala processer och affärsmässig rådigvning..."


Sammanfattningsvis

Totalt sett är vi mycket glada över responsen vi fått i kundundersökningen. Samtidigt känner vi oss taggade att vässa oss ytterligare för att i slutet av året kunna överträffa utfallen ytterligare. Och då baserat på ännu fler kunder som prioriterar ordning & reda, digitala processer och affärsmässig rådgivning.

Källa: Nya Ekonomikompetens

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB