Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2019 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

31,42% för anställda födda 1951 och framåt

16,36% för anställda födda 1938 till 1950


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt

6,15% för anställda födda 1937 eller tidigare

 

Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  230 kr

Halvdagstrakt uppgår till 115 kr

Efter tre månader 161 kr

Efter två år 115 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 115 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 46 kr

Avdrag för lunch eller middag med 81 kr

Avdrag för lunch och middag med 161 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 207 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente (-17)

Avdrag görs för frukost med 23 kr

Avdrag för lunch eller middag med 40 kr

Avdrag för lunch och middag med 81 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 104 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

46.500 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 47.400 kr)


Inkomstbasbelopp

64.400 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 171.875 kr


Brytpunt för statlig skatt

490.700 kr (20% statlig skatt) samt

689.300 kr (25% statlig skatt)


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2019 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2018-03-22]

Fällor med realtidsuppdaterad redovisning

Tekniken går framåt och idag finns det knappast något företag som inte kan komma åt företagets redovisning och ekonomi via internet. Oavsett var man befinner sig. Direkt i datorn, läsplattan och mobilen.


Helt enkelt inte sant

När systemen börjar klara av att utföra allt fler moment med automatik, kan det förstås också vara lockande för företagsledare att ta till sig reklam och argument för realtidsuppdaterad redovisning.


"...man vill få kunden in i förhoppningen om att det när som helst skall gå att utläsa hur det går för verksamheten ekonomiskt..."


Fler och fler leverantörer vill faktiskt få oss företagare in i tron och förhoppningen om att det när som helst skall gå att utläsa hur det går för verksamheten ekonomiskt. Något som helt enkelt inte är sant - såvida företaget inte har en ekonomimodell i dess allra, allra enklaste form.


Vad innebär realtidsuppdaterad redovisning?

Att redovisningen är realtidsuppdaterad innebär, precis som det låter, att allt som görs i systemet uppdateras direkt. Samt att vissa moment också i vissa system kan aktiveras med automatik.


Om en faktura skannas in så dyker den omgående upp i attestflödet. Så snart den är attesterad kan den också bli bokförd (lite olika principer i olika system) och synas som en kostnad om någon tar fram en resultatrapport. Uppdateringar sker i realtid även om en betalning görs. Eller en bokföringsorder läggs in.


På så sätt stämmer det att allt som görs i de här systemen uppdateras i realtid.


Missvisande med realtidsuppdatering!

Men ett ekonomisystem som uppdateras i realtid uppdaterar endast det som faktiskt görs, eller aktivt beordrats, i realtid. En ekonom som kan redovisning vet att det normalt är många saker som behöver kompletteras för att få fram rättvisande bild av hur det går för verksamheten. Man brukar kalla det att 'upprätta månadsbokslut'.


"...kommer redovisningen istället att visa FEL bild av hur det går..."


Om en faktura t.ex. skall periodiseras, eller om en faktura som gäller en viss period inte har kommit in i den perioden, löneberedning inte har gjorts eller anläggningstillgångar ännu inte bokats avskrivningar på, semesterlöneskulden inte är avstämd etc, så kommer redovisningen istället att visa FEL bild av hur det går för verksamheten. Fel bild!


För de flesta verksamheter är det istället så att oavsett om man går in den 8:e i en månad eller den 21:a eller den 27:e och tar fram en resultatrapport, så kan man vara tämligen säker(!) på att man inte får en rättvisande bild och beslutsunderlag av verksamhetens ekonomiska status per samma tidpunkt.


Vem är realtidsredovisning bra för då?

Realtidsuppdaterad redovisning är en fantastisk uppfinning om man parallellt också har ekonomiskt kunniga personer som dels förstår vad det aktuella systemet uppdaterar i realtid, dels kan ekonomi och redovisning och dels är de som tar fram underlag för beslut och avläsning av ekonomisk status.


Har man hjälp av sådana ekonomiskt kunniga personer är utvecklingen mot allt mer uppdateringar i realtid jättebra. I annat fall är det istället något som ökar risken för att verksamheten och dess ansvariga skall fatta fel beslut och på sikt drabbas av höga kostnader för att åter komma till rätta med redovisningen.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB