Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2019 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

31,42% för anställda födda 1951 och framåt

16,36% för anställda födda 1938 till 1950


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt

6,15% för anställda födda 1937 eller tidigare

 

Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  230 kr

Halvdagstrakt uppgår till 115 kr

Efter tre månader 161 kr

Efter två år 115 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 115 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 46 kr

Avdrag för lunch eller middag med 81 kr

Avdrag för lunch och middag med 161 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 207 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente (-17)

Avdrag görs för frukost med 23 kr

Avdrag för lunch eller middag med 40 kr

Avdrag för lunch och middag med 81 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 104 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

46.500 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 47.400 kr)


Inkomstbasbelopp

64.400 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 171.875 kr


Brytpunt för statlig skatt

490.700 kr (20% statlig skatt) samt

689.300 kr (25% statlig skatt)


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2019 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2019-08-30]

En tydlig & klar framgångsfaktor

Vad är det som gör att vissa företag lyckas få fler och fler kunder medan andra i samma bransch står still eller till och med tvingas retardera och minska sin verksamhet?


Att skilja sig från mängden

Det är ju inte så att man måste ha en helt unik och revolutionerande affärsmodell för att lyckas. Men att å andra sidan göra exakt samma sak som sedan tidigare etablerade aktörer på marknaden, brukar inte leda till någon större framgång.


"...vissa företag lyckas få fler och fler kunder..."


Man behöver skilja sig från mängden och åtminstone hitta en unik nisch på den marknad man har som målgrupp.


En av våra framgångsfaktorer

På Nya Ekonomikompetens undviker vi att använda ordet 'redovisingsbyrå' som benämning av oss. Vi är och skall vara en ekonomileverantör (där redovisning förstås fortfarande är en av alla viktiga delar).


Genom att vi arbetar med våra kunder mer som en 'ekonomiavdelning' än som en 'redovisningsbyrå' får vi en mycket bättre kundrelation. Tack vare vårt arbetssätt bidrar vi till mer än vad traditionella 'redovisningsbyråer' gör. Och i förlängningen skapar det ofta möjlighet att vi utvecklas till kundens 'lönsamhetskonsulter'.


"...grundläggande är ordning &

reda med kontroll på ekonomin..."


Ordning & reda

Man kan ha bra ekonomi och man kan ha sämre ekonomi i företaget. Men att både ha sämre ekonomi och dålig kontroll på den ekonomiska situationen kan bli farligt för verksamheten. Till Nya Ekonomikompetens grundläggande delar i leveransen hör därför ordning och reda med kontroll på ekonomin. Inom ramen för det hjälper vi även kundföretagen in i en bra månatlig rytm. Så att rapporter och nyckeltal blir en färskvara och inte levereras långt efter att en månad är till ända.

Nya Ekonomikompetens använder Kompetenspyramiden för att skapa förståelse för leveransen

En utvecklande kundrelation

Tack vare de arbetssätt och den processmetodik Nya Ekonomikompetens tillämpar vidareutvecklas hela tiden kundrelationen mot mer och mer kundvärde.


"...om att kunna bidra till proaktivt beslutsfattande..."


När det initialt i hög grad handlar om att skapa trygghet, förutsägbarhet och förtroende mellan Nya Ekonomikompetens och er som kund, handlar det efter en tid samtidigt om att kunna bidra till proaktivt beslutsfattande och lönsamhetsstyrning.


Genom att inte bara dokumentera rena resultat- och balansrapporter genereras samtidigt, månad för månad, ett värdefullt dokumentations-material. Ett material kundföretaget även har mycket stor nytta av den dag man t.ex. säljer företaget eller tar in nya delägare i företaget.

Källa: Nya Ekonomikompetens

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB