Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2018 Ekonomi

 

Aktuella sociala avgifter

31,42% för anställda födda 1951 och framåt

16,36% för anställda födda 1938 till 1950

 

Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt

6,15% för anställda födda 1937 eller tidigare

Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE) 230 kr

Halvdagstrakt uppgår till 115 kr

Efter tre månader 161 kr

Efter två år 115 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 115 kr

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 46 kr

Avdrag för lunch eller middag med 80 kr

Avdrag för lunch och middag med 161 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 207 kr

Avdrag på halvdagstraktamente (-17)

Avdrag görs för frukost med 31 kr

Avdrag för lunch eller middag med 54 kr

Avdrag för lunch och middag med 108 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 139 kr

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)

 

Prisbasbelopp

45.500 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 46.500 kr)

 

Inkomstbasbelopp

62.500 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).

 

Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 169.125 kr

 

Brytpunt för statlig skatt

468.700 kr (20% statlig skatt) samt

675.700 kr (25% statlig skatt)

 

Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.

 

Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2017 till 22%.

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.

 

(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2018-12-14]

Tips för att starta er digitaliseringsresa

Fler och fler företag inser att digitalisering inte handlar så mycket om att ha datorer, skicka mail, ha åtkomst till internet och kunna läsa meddelanden i mobilen. Digitalisering handlar om sättet att arbeta, dokumentera, styra. Om process & metodik helt enkelt.

 

Digitalisering handlar också om att öka kvaliteten, reducera risker och manuellt arbete. Om att öka företagets möjligheter att vara konkurrenskraftigt både när det gäller affärer såväl som när det gäller att locka framtida medarbetare.

 

Det handlar om överlevnad

Att komma igång med digitaliseringsresan handlar faktiskt om en så stor fråga som frågan om företagets möjlighet till överlevnad. Frågan om ett

 

"...förståelsen för att det är en långsiktig process man ger sig in i..."

 

långsiktigt hållbart företag, med möjlighet att överleva, bör därför vara med i framtidsspaningen om 'varför' man måste börja arbeta aktivt med digitalisering. För att skapa förståelse och riktigt inse vikten av att komma igång.

 

Diskussion om företagets överlevnad ger också effekten att man ökar förståelsen för att det är en långsiktig process man ger sig in i - en process som kanske aldrig tar slut. Och därför passar digitaliseringsresan också bra ihop med de, ofta sedan tidigare, invanda aktiviteter man har i organisationen kring 'ständig förbättring'.

 

Lämpligt område att starta med

Ett bra administrativt område att börja digitaliseringsresan med är processer som direkt och indirekt relaterar till företagets ekonomifunktion. Det finns flera orsaker till det:

 

  • Ekonomifunktionen genomsyrar direkt/indirekt hela företaget och många av ekonomiprocesserna angränsar till verksamhetens övriga processer.

 

  • Inom redovisning, lön och ekonomi finns en hel del tvingande och standardiserade processer som är lika för alla företag - därmed finns det både vedertagna metoder såväl som utvecklade systemstöd sedan tidigare att luta sig mot kring digitalisering.

 

  • Ekonomer är generellt duktiga på att driva, säkerställa och följa upp 'projekt' och hålla deadlines (man gör det både månads- såväl som årsvis i form av olika ekonomi-, lednings- och styrelserapporteringar) och är därför lämpliga att vara de som utgör basen för att digitaliseringen verkligen blir varaktig.

 

  • Det finns idag flera goda exempel på ekonomifunktioner att hämta lärdom och inspiration från. Exempel på ekonomifunktioner som dels är (näst intill) papperslösa, dels effektiviserats tack vare digitaliseringen och dessutom har kunnat öka sitt proaktiva ekonomistöd i organisastionen. Tack vare frigjord tid.

 

Med utgångspunkt i ekonomifunktionen blir det sedan naturligt att vidga digitaliseringsprojektet till CRM och försäljning, marknadsavdelningens arbete, företagets avtalshantering, offerering, resursplanering, ledningsfunktion osv.

 

Rätt kommunikation - alltid av vikt

Som vanligt är kommunikationen viktig. För att skapa rätt förväntningar, öka förståelsen för varför man startar digitaliseringsprojektet och för att få fram

 

"...inte har några pärmar och dokument kvar i ekonomernas närområde..."

 

de effektmål man förväntar sig. Får man inte med sig personalen är det svårare att få nya rutiner och sätt att arbeta på att fungera.

 

Så ett gott råd är att starta digitaliseringsresan med företagets ekonomifunktion. "Men vi är redan digitaliserade", kanske ekonomerna påpekar. Ett litet test man då kan göra är att helt enkelt kontrollera så att ekonomiavdelningen inte har några pärmar och dokument kvar i ekonomernas närområde kring arbetsplatsen (fortfarande kommer man inte undan papper och dokument i arkiv pga de lagkrav som finns). Är så fallet finns arbete kvar att göra. Är så inte fallet finns sannolikt en bra grund för att ta digitaliseringsresan vidare till fler avdelningar och processer.

 

Se till att inte hamna i ett digitalt kaos

Kom också ihåg att en väldordnad analog arbetsplats med omfattande pappersdokumentation i pärmar och mappar kan riskera att bli en salig röra och direkt verksamhetsfarlig om man 'bara' sätter igång och digitalisera densamma.

 

Det är avgörande att den digitala grundstrukturen finns på plats och är väl genomarbetad samt att det finns systemstöd för densamma.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB