Personal

PERSONAL

FOKUS Affärsinfo - PERSONAL

Basfakta 2019 Personal


Sociala avgifter samt dess sammansättning

Ålderspensionsavgift 10,21%

Efterlevandepension 0.60%

Sjukförsäkringsavgift 3,55%

Föräldraförsäkring 2,60%

Arbetsskadeavgift 0,20%

Arbetsmarknadsavgift 2,64%

Allmän löneavgift 11,62%

 

Totalt 31,42%

 

Traktamentsbelopp

Hel dag 230 kr

Halv dag 115 kr

Efter 3 månader 161 kr

Nattschablon 115 kr

 

Fri kost förmånsvärde

En fri måltid om dagen (lunch el middag) 98 kr

Fri frukost 49 kr

Helt fri kost (minst 3 måltider) 245 kr

 

Representation extern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring (moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person).

Avdragsrätt gäller golf, teater, matcher, event etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Du får göra avdrag om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

 

Represention intern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså t.ex. vid personalfester och jubileum etc.(moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person). Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr. Teater etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Fri parkering kan vara skattefri

Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats.


För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

 

Personalvårdsförmåner skattefria

Kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan anses som en måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt, samt motion och annan friskvård.

 

Personalvårdsförmåner ej skattefria

rabatter

Förmåner som är utbytbara mot kontanter

Förmåner som ej riktar sig till all personal

Andra förmåner som arbetstagaren får utanför arbetsgivarens arbetsplatser (t.ex. Rikskuponger).

 

Motion som erbjuds arbetstagare och är skattefri

Friskvårdsbidrag får erbjudas för enklare slag av motion och friskvård om 5.000 kr inkl. moms per år. För gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy etc. motionsdans, tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, kontorsmassage etc.


Regeln är att motionen måste erbjudas samtliga på företaget för att vara avdragsgill.


Motion/sport som erbjuds arbetstagare och ej är skattefri

Pistolskytte, agility, bridge, schack etc.

Fiske, jakt och motorsport mm.

 

Gåvor som är skattefria till arbetstagare

Julgåva upp till max 450 kr inkl moms.

jubileumsgåva då företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum 1.350 kr inkl moms.

minnesgåva som lämnas till när anställning upphör (anställning minst 6 år) får uppgå till max 15.000 kr inkl moms.


(Vi reserverar oss för ev felskrivningar o dyl)

Helen Remnås, Affärsutvecklingschef på Experis. Foto: Martina Huber

[2019-05-12]

10 punkter som ger lyckat affärsresultat

Ledarskapsböcker i all ära. Men vad det egentligen handlar om är att förstå sig på hur vi människor fungerar. Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus, använder sig av 10 punkter som ger nöjda medarbetare och ett lyckat affärsresultat. 


I mitten på 1980-talet var Marie Hallander Larsson personaldirektör på Scandic och kom då i kontakt med en enkel metod för att åstadkomma positiva förändringar. Metoden bygger på 10 punkter som varje chef och arbetsgrupp, oavsett ålder, nationalitet eller sammansättning, ska eftersträva.


"...en enkel metod för att åstadkomma positiva förändringar..."


– Det handlar egentligen om självklarheter om vad människor tycker är viktigt för att åstadkomma ett bra affärsresultat, säger Marie Hallander Larsson, som föreläste på konferensen KvalitetsMagasinet Live.


De 10 punkterna är:


  1. Respekt – alla människor vill bli behandlade med respekt. Det kan räcka med en så enkel sak som att chefen hälsar på sina medarbetare när han eller hon kommer på morgonen.
  2. Samverkan – chefen måste se till att det finns god samverkan inom gruppen som bygger på respekt och kunna hantera konflikter.
  3. Påverkan – medarbetarna måste känna att de kan påverka sin situation och kommer in i ett sammanhang där de hör hemma.
  4. Erkänsla – positiv feedback är en stark drivkraft som ger medarbetarna en vilja att ändra sina beteenden i rätt riktning.
  5. Belöning – belöningssystemen stimulerar till jämförelser och måste vara rättvisa.
  6. Kommunikation – för att informationen ska nå fram krävs att inte minst de fyra första punkterna är på plats.
  7. Helhetssyn – varje medarbetare måste förstå helheten och sin del i sammanhanget.
  8. Mål – målen ska vara tydliga och kunna följas upp.
  9. Kompetensutveckling – personlig utveckling krävs för att medarbetarna ska kunna genomföra sina uppgifter.
  10. Genomförande.


Enligt Marie Hallander Larsson är det de första fem punkterna som handlar om mellanmänskliga faktorer som är viktigast.


"...de första fem punkterna viktigast..."


– Många organisationer glömmer bort att det är människor som gör jobbet. Struktur, styrning och kontroll behövs, men blir inte bättre än de människor som är i systemet. De organisationer som lyckas allra bäst är de som lägger ned mer tid på hur man gör än vad man gör, förklarar hon.

[Källa: Leo Olsson, Kvalitetsmagasinet]

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB