Personal

PERSONAL

FOKUS Affärsinfo - PERSONAL

Basfakta 2019 Personal


Sociala avgifter samt dess sammansättning

Ålderspensionsavgift 10,21%

Efterlevandepension 0.60%

Sjukförsäkringsavgift 3,55%

Föräldraförsäkring 2,60%

Arbetsskadeavgift 0,20%

Arbetsmarknadsavgift 2,64%

Allmän löneavgift 11,62%

 

Totalt 31,42%

 

Traktamentsbelopp

Hel dag 230 kr

Halv dag 115 kr

Efter 3 månader 161 kr

Nattschablon 115 kr

 

Fri kost förmånsvärde

En fri måltid om dagen (lunch el middag) 98 kr

Fri frukost 49 kr

Helt fri kost (minst 3 måltider) 245 kr

 

Representation extern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring (moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person).

Avdragsrätt gäller golf, teater, matcher, event etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Du får göra avdrag om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

 

Represention intern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså t.ex. vid personalfester och jubileum etc.(moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person). Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr. Teater etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Fri parkering kan vara skattefri

Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats.


För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

 

Personalvårdsförmåner skattefria

Kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan anses som en måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt, samt motion och annan friskvård.

 

Personalvårdsförmåner ej skattefria

rabatter

Förmåner som är utbytbara mot kontanter

Förmåner som ej riktar sig till all personal

Andra förmåner som arbetstagaren får utanför arbetsgivarens arbetsplatser (t.ex. Rikskuponger).

 

Motion som erbjuds arbetstagare och är skattefri

Friskvårdsbidrag får erbjudas för enklare slag av motion och friskvård om 5.000 kr inkl. moms per år. För gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy etc. motionsdans, tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, kontorsmassage etc.


Regeln är att motionen måste erbjudas samtliga på företaget för att vara avdragsgill.


Motion/sport som erbjuds arbetstagare och ej är skattefri

Pistolskytte, agility, bridge, schack etc.

Fiske, jakt och motorsport mm.

 

Gåvor som är skattefria till arbetstagare

Julgåva upp till max 450 kr inkl moms.

jubileumsgåva då företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum 1.350 kr inkl moms.

minnesgåva som lämnas till när anställning upphör (anställning minst 6 år) får uppgå till max 15.000 kr inkl moms.


(Vi reserverar oss för ev felskrivningar o dyl)

Hög lön är inte det som värdesätts mest. Foto: Stock Adobe.

[2019-08-30]

15 saker som gör att vi trivs på jobbet

Hög lön i all ära – men det är inte det som svenska arbetstagare värdesätter allra mest på jobbet. Flera andra faktorer väger tyngre, visar en Sifo-undersökning. 


Det är Kantar Sifo som på rekryteringsföretaget Randstads uppdrag undersökt vad svenska arbetstagare värdesätter mest hos en arbetsgivare. Högst upp på önskelistan för både kvinnor och män hamnar trevliga kollegor.


Därefter prioriterar kvinnor bra ledarskap (42 procent) följt av bra arbetstider (34 procent), medan männen värdesätter bra arbetstider (33 procent) och trygg anställning (33 procent).


Däremot hamnar jämställdhet betydligt längre ned på listan – trots att 28 procent av kvinnorna och 20 procent av männen anser att deras arbetsplatser inte är jämställda.


"...däremot hamnar jämställdhet betydligt

längre ned på listan..."


– Kanske tar de flesta svenskar för givet att svenska arbetsplatser är jämställda. Det är därför som så många värdesätter andra aspekter före just jämställdhet. Tydligt är dock att det finns mycket kvar att göra i frågan, vilket vi ser inte minst i den här undersökningen, säger Johan Lagercrantz, vd för Randstad Sverige.


Klimat och sociala frågor

Ansvarstagande kring klimat och sociala frågor är ett annat område som kommer relativt långt ned på listan.


– Detta är dock något som blir allt viktigare för våra svenska arbetstagare. Det ser vi framförallt hos den yngre generationen som är den åldersgrupp som rankar detta högst i vår årliga undersökning inom employer brandning, säger Johan Lagercrantz.


Att hög lön kommer först på en sjundeplats är ingenting som förvånar Johan Lagercrantz:


– Resultatet har tenderat att se ut så de senaste åren. Intressant är dock att detta är väldigt unikt för Sverige, ett av de länder i världen som rankar hög lön och förmåner lägst.


"...totalt intervjuades 1.188 personer..."


Undersökningen har utförts på uppdrag av rekryteringsföretaget Randstad och genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19 – 22 februari i år. Totalt intervjuades 1 188 personer i åldern 18 – 65 år, varav 1 011 var i sysselsättning eller studerande/arbetslösa. Webbpanelen är ett riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.


Det här värdesätter vi mest hos en arbetsgivare.


1. Trevliga kollegor 45 %

2.  Bra ledarskap 36 %

3. Bra arbetstider 33 %

4. Trygg anställning 31 %

5. Utmanande arbetsuppgifter 28 %


6. Arbetsmiljön 26 %

7. Hög lön 23 %

8. Närhet till arbetsplatsen 16 %

9. Företagskultur med bra värderingar 16 %

10. Karriärmöjligheter 10 %


11. Förmåner som friskvårdsbidrag, lunchförmåner, pension, tjänstebil 7 %

12. Jämställdhet 5 %

13. Ansvarstagande kring klimat och sociala frågor 3 %

14. Starkt varumärke 3 %

15. Mångfald 1 %

[Källa: Leo Olsson, Kvalitetsmagasinet]

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB