Chefsavlastning

Har ni någon chef/ledare i organisationen som har för mycket att göra?

Kontakta oss för Chefsavlastning.

Förslag på lösningar

Vi tar gärna dialog med er och diskuterar olika former av avlastning för vd eller mellanchefer.


Tillfälligt stöd t.ex. vid

 • Tillfälliga arbetstoppar
 • Företaget expanderar
 • Planerad högsäsong
 • Projektgenomföranden
 • Omställningar
 • Sjukfrånvaro
 • Nysatsningar
 • Semesterstöd
 • Etc.

Exempel på uppgifter

Vilka uppgifter som är aktuella vet förstås bara ni som kund. Vi har konsulter t.ex. är kompetenta inom:


 • Ledarskap & beslutsfattande
 • Projektledning & projektdeltagande
 • Ledarutveckling
 • Uppföljning & analys
 • LEAN administration
 • Affärsutveckling
 • Marknad & försäljning (B2B/B2C)
 • Förändringsledning
 • Etc.

Så här

Ni har en överordnad chef alternativt mellanchef med hög arbetsbelastning. Personen behöver få avlastning av någon som är van chefsrollen och snabbt kan sätta sig in i olika typer av arbetsuppgifter på ledande befattningar. För att avlasta tillfälligt eller under en längre period. I chefens ställe alternativt som assistent/medarbetare.

Tillfälligt eller längre behov

Oavsett om ni har behov av tillfälligt eller längre stöd, och oavsett om det handlar om kvalificerat eller bemanning med kortare erfarenhet, diskuterar vi på Nya Ekonomikompetens gärna en lösning med er.

Snabbt igång och gör nytta

Gemensamt för våra ledare är att de snabbt sätter sig in i de aktuella uppgifterna. Kommer igång. Och gör nytta.


I dialog med er går vi igenom vilka kvalifikationer som behövs. Och presenterar förslag på lämplig person.

Värdefulla inspel

Förutom att utföra de aktuella uppgifterna ni har behov av, kan Chefsavlastning också ibland tjäna som 'nya ögon' med inspel och förslag på lösningar hur ni skulle kunna arbeta ännu smartare och mer effektivt i era processer.

Avslut på uppdrag

Att avsluta ett uppdrag med Chefsavlastning på rätt sätt är viktigt. Vi kan avsluta snabbt alternativt slussas ut successivt. Vilket som passar er bäst.

Nöjd Kund

För oss är det avgörande att ni som kund blir nöjda med resultatet av uppdraget. Vi utgår alltid från att vi skall göra er så nöjda att vi skulle kunna ha er som referenskund.

Vi tror på samarbeten. Och partnerskap.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att ni

skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB