FOKUS Tillväxt

Låt oss hjälpa

er med er tillväxt

Har ni precis som vi, en målsättning att växa med lönsamhet?

Vi har skapat tjänsten FOKUS Tillväxt för er.

Exempel på mål

Tillsammans med er sätter vi era tillväxtmål. Och omvandlar dem till mätbara mål som går att följa upp. Månad för månad.

 

Ni kanske vill styra mot följande:

 • Fördubblad omsättning på 3 år
 • En vinstmarginal på >12%
 • >90% score när det gäller graden av nöjda kunder
 • >90% score när det gäller graden av nöjda anställda
 • Max 1% kundförluster

Exempel på mål

Beroende på var ert företag befinner sig i livscykeln kan mål och ambitioner variera mycket.

 

Ni kanske vill styra mot följande:

 • 50% omsättningsökning under kommande 4 år
 • Årlig tillväxt både när det gäller omsättning såväl som antal anställda
 • Kvartalsvist positivt kassaflöde under kommande 4 år
 • Högre grad av värdeskapande leveranser innebärande en snittprisökning med 250 kr/h kommande 4 år
 • 0% för sent betalda skatter & avgifer, leverantörsfakturor etc.

DI Gasell som mål

Under (minst) en 4-årsperiod skall följande vara uppfyllt.

 

Ni kanske vill styra mot DI Gasell:

 • Omsättning >10 msek i senaste årsredovisningen
 • Minst 10 anställda enligt senaste årsredovisningen
 • Minst dubblad omsättning mellan år 1 och år 4 i målperioden
 • Ökad nettoomsättning varje år de senaster 3 åren
 • Positivt samlat rörelseresultat de 4 senaste räkenskapsåren
 • Huvudsakligen organisk tillväxt
 • Sunda finanser

Så här

Låt oss presentera FOKUS Tillväxt. Vårt program för att ytterligare öka

er affärsnytta av att välja oss på Nya Ekonomikompetens. Som er proaktiva ekonomifunktion.

Kanske DI Gasell är målet?

FOKUS Tillväxt är ett affärsstöd för Ert företags fortsatta tillväxt. Med utgångspunkt från er ekonomifunktion.

 

Är det viktigt med tillväxt för er verksamhet? Ni kanske t.o.m. siktar på att bli DI Gasell. Eller redan är ett Gasellföretag som gärna vill satsa på att få utmärkelsen igen och igen. Låt oss hjälpa er öka möjligheterna!

Programmet FOKUS Tillväxt

I progrmmet FOKUS Tillväxt riktar vi i första hand in oss på motsvarande parametrar som gäller för Dagens Industris DI Gasell.

 

 • Omsättning
 • Procentuell tillväxt
 • Positiva resultat
 • Antal anställda
 • Tillväxt varje år
 • Organisk tillväxt
 • Sunda finanser
 • Stimulans från andra

 

Oavsett om ni har som ambition att vara/bli DI Gasell eller inte, anpassar vi målen till just er verksamhet och tillväxt.

Kostnad för FOKUS Tillväxt

Ta gärna kontakt med oss på Nya Ekonomikompetens för att få mer information om vårt program FOKUS Tillväxt.

Intresserad av att veta mer?

Ta gärna kontakt med oss på Nya Ekonomikompetens för att få mer information om vårt program FOKUS Tillväxt. Maila till kontakt@nyaek.se och ange 'FOKUS Tillväxt' i ämnesfältet.

Nöjd Kund

För oss är det avgörande att ni som kund blir nöjda med resultatet av FOKUS Tillväxt. Vi utgår alltid från att vi skulle kunna ha er som referenskund.

Nya Ekonomikompetens tillväxtmål

Vi själva har satt som mål att bli DI Gasell-företag 2022 (baserat på 2018-2021 års årsredovisningar) vilket är det första året vi, pga reglerna, har möjlighet att bli utnämnda.

Vi tror på samarbeten. Och partnerskap.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Exempel på kundgarantier

Datum

Vi garanterar att ni får löner, skattedeklarationer, månadsrapporter, påminnelsehantering etc. på de datum vi gör upp.

Tillgängliga

Vi garanterar att vara lättillgängliga för er. Att återkomma till er snabbt och kommunicera pro-aktivt före ledighet etc.

Fakturor

Vi garanterar att ge er specificerade fakturor så att ni enkelt kan se vad och när vi har utfört olika uppgifter.

Tipsa oss!

Istället för mötesbokare, betalar vi gärna Dig. Ett helt år. Du skall inte rekommendera oss såvida du inte känner oss.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.

 

Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.

 

Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.

 

Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.

 

Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB