Detaljerat

Detaljerade processflöden

Enkelt för er - självklart för oss

Nedan kan ni se (lite övergripande) hur vi bygger

faktura- (leverantör) & kvittohanteringen

Skanna

Vi skannar verifikationen

Molnet

Lagring sker i molnet

Attest

Ni attesterar. Tex i mobil

Auto

Bokföring sker i systemet

Kvitto

Ni fotar. Tex med mobil

Jobb

Ni fokuserar på ert jobb

Manuell

Kontroll & ev justeringar

Faktura

Vi tar emot era fakturor

Veta mer? Ta gärna kontakt!

kontakt@nyaek.se

Enkelt för er - självklart för oss

Nedan kan ni se (lite övergripande) hur vi bygger löneprocessen

Överför

Filöverföring till bank

Molnet

Lagring i system

Jobb

Ni fokuserar på ert jobb

Rapport

Tidrapport, resor, utlägg

Lön

Vi gör löne-beredning

Lön

Anställda får lön

Attest

Ni attesterar lönerna

Auto

Hantering i systemet

Veta mer? Ta gärna kontakt!

kontakt@nyaek.se

Enkelt för er - självklart för oss

Nedan kan ni se (lite övergripande) hur vi bygger betalprocessen

Auto

Underlag för betalning

Auto

Överföring t bank

Betaln

Sker auto på betaldagarna

Auto

Åter-rapportering

Avstämt

Systemet stämmer av

Auto

Bokföring etc i system

Jobb

Ni fokuserar på ert jobb

Manuell

Kontroll & ev åtgärder

Attest

Ni attesterar. Tex i mobil

Veta mer? Ta gärna kontakt!

kontakt@nyaek.se

Enkelt för er - självklart för oss

Nedan kan ni se (lite övergripande) hur vi bygger månadsrutinerna

Datum

Alltid samma datum

SKV

Skatte-deklaration

Lön

Anställda får lön

Rapport

Ni får mån.rapport

Fokus

Genomgång tillsammans

Manuell

Kontroller, moms etc

Auto

Löpande redovisning

Manuell

Löne-beredning

Auto

Löpande redovisning

Auto

Löpande redovisning

Manuell

Månads-bokslut

Jobb

Ni fokuserar på ert jobb

Kontakta oss gärna för info om fler processer och flöden

Veta mer? Ta gärna kontakt!

kontakt@nyaek.se