Digitalt_Kundnara_x

"...med OXCEED kan vi aktivt öka förutsättningarna att kunna tjäna mer pengar i verksamheten..."

Därför väljer ni oss på Nya Ekonomikompetens.


VI ÄR EN EKONOMILEVERANTÖR och inte en redovisningsbyrå. Vi utför inte bara redovisning, löner och bokslut. Vi stöttar er med beslutsunderlag, controlling, affärsanalyser, digitalisering och ekonomiledning. Etc.


VI ÄR SYSTEMOBEROENDE och föreslår därför alltid bästa lösning, över tid, för er som kund.


NÄTVERKANDE KONSULTER lokaleriserade i en läraktig miljö på Karlstad Business Center där vi dagligen träffar både kunder och andra företag.


AKTIVA KUNDRELATIONER är viktigt för oss. Skapa Partnerskap mellan er och oss.


AKADEMIKER vi satsar på hög kompetens för bästa kundnytta. Nästan alla medarbetare är akademiker hos oss.


KUNDINRIKTAD METODIK som sätter er som kund i fokus och skapar mervärde.


PROJEKTORIENTERADE ekonomer som är vana att driva på och leverera. 


DIGITALT & KUNDNÄRA

Ett viktigt verktyg


Ekonomikompetens är sedan flera år tillbaka, leverantör och superuser av rapporteringsverktyget OXCEED. Vi har därmed varit med på en mängd uppgraderingar och utvecklingssteg. Hittills har vi valt att namnge systemet FOKUS Analys. Men nu byter vi tillbaka till originalnamnet. OXCEED.


Systemet OXCEED växer vidare

När vi på Nya Ekonomikompetens började använda OXCEED var det ett system som lämpade sig ganska bra för att layouta det och döpa det till vad man som leverantör själv tyckte var lämpligt. Det blir då att vi valde ordet FOKUS som gemensam nämnare med en del andra processer vi har i verksamheten till kund. 


Allt större förvirring

I takt med att OXCEED sedan utvecklats, är det allt mer ofta som namnet 'OXCEED' dyker upp i systemet för användaren - även om vi valt ett annat namn. Och det skapar förvirring om vad som är vad. 


"...enklare både för våra kunder och oss, går vi därför tillbaka och låter systemet kort och gott heta OXCEED..."


Vi får allt oftare förklara att FOKUS Analys är exakt detsamma som OXCEED - bara att vi på Nya Ekonomikompetens namngivit systemet så. För att göra det enklare både för våra kunder och för oss, går vi därför tillbaka och låter systemet kort och gott heta OXCEED, även hos oss på Nya Ekonomikompetens.


Samma proffsiga stöd och nyttjande

Oavsett namn så har vi på Nya Ekonomikompetens förstås lika stor vana som tidigare att hantera och använda OXCEED. För att budgetera, skapa rapportmallar, nyckeltal, göra kassaflödesanalyser, upprätta dashboards osv. osv.


"...lika stor vana som tidigare att hantera och använda OXCEED. För att budgetera, skapa rapportmallar, nyckeltal, göra kassaflödesanalyser..."


Oavsett om ni är kund sedan tidigare eller är intresserade av att få stöd och tips kring OXCEED är ni förstås välkomna att kontakta oss på Nya Ekonomikompetens. Vi kan OXCEED!

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA