OXCEED Analys

"Med nya OXCEED har vi klart större möjligheter till lönsamhetsstyrning i företaget..."

"...att jag under mina 30 år som ekonom aldrig sett ett mer prisvärt verktyg än OXCEED för uppföljning och styrning av ekonomi i företaget.."

"...de digitala möjligheterna är idag helt fantastiska när det gäller att skapa framförhållning baserat på redovisningen..."

Ett smart BI-verktyg som ger er

nya möjligheter till lönsamhetsstyrning!

Nya Ekonomikompetens intuitiva verktyg OXCEED ger ekonomi och företagsledning i mindre och mellanstora verksamheter helt nya möjligheter till lönsamhetsstyrning. Molnsbaserat och säkert.

OXEED integreras enkelt via api:er.

OXCEED

OXCEED Light

OXCEED Standard

OXCEED Premium

Ett controller-/

BI-verktyg via molnet

(ni har omsättning ca 1-3 msek)

(ni har omsättning

ca 3-10 msek)

(ni har omsättning

ca 10-500 msek)

Dashboard1

JA

JA

JA

Anpassningsbart i Premium


Klickbara diagram

-

JA

JA

För djupare analys/info

Fritt val nyckeltal Standard

-

JA

JA

50-tal olika valbara

Fritt val nyckeltal Premium

-

-

JA

20-tal olika valbara

Fritt val egna nyckeltal

-

-

(tillägg)

Oändligt...

O-index

-

-

JA

Så bra drivs företaget

Jämförelse m föreg år

Dokument

Dokum.arkiv (GDPR-säkrat)

JA

JA

JA

Rapporter, ÅR, bilder, dok,

protokoll, instruktioner etc.

Analysera

Affärspartners

-

JA

JA

Info om kunder & leverant

Specialvy med information

Nyckeltal

-

JA

JA

100-tal klickbara

Kundfordringar

-

JA

JA

Vy över kundfordr+förfallna

Åldersfördelat, betaltider...

Leverantörsskulder

-

JA

JA

Vy över leverantörsskulder

Åldersfördelat

Övriga analyser

-

JA

JA

Kostnfördeln & 0-index

Så bra drivs företaget

Projektanalys

-

JA

JA

Vy visar status per projekt

Benchmarking

-

JA

JA

Kostnadsanalys vs bransch

Visar besparingspotential

Utvärdera

Resultatrapporter

-

JA

JA

Drillbara till kontonivå

Klicka f att se fakturan

Balansrapporter

-

JA

JA

Drillbara till kontonivå

Klicka f att se fakturan

Projektresultatrapport

-

JA

JA

Drillbara till kontonivå

Klicka f att se fakturan

Kassaflödesrapporter

-

-

JA

Drillbara till kontonivå

Klicka f att se fakturan

Koncern

Flerbolagsöversikt

JA

-

JA

Bläddra enkelt mellan bolag

Konsolidering

-

-

JA

Se alla bolag i samma vy

Koncernfunktion

(m/u elimineringar)

-

-

JA

Möjligt m koncernelimin.

Övrigt

Kostnadsställen

-

JA

JA

Kostnadsställevisning

Valbart även på Dashboard

Projekt

-

JA

JA

Kan tidsättas och följas upp

Rapportering kan erhållas

JA

JA

JA

Rapportering görs direkt via

FOKUS

Grundavgift

59 kr/mån

249 kr/mån

345 kr/mån

Per användare

59 kr/mån

149 kr/mån

199 kr/mån

Engångs startavgift

249 kr

990 kr

1.990 kr

Kort uppsägningstid

1 mån

3 mån

3 mån

Oxceed finns även som Premium++

Kontakta oss för mer information.

1 Dashboard i FOKUS omfattar överskådlig vy med diagram & nyckeltal i form av: Omsättningsutveckling, resultatutveckling, bästa månaderna, bruttovinst, personalkostnader, totala kostnader, likvidutveckling, utveckling av eget kapital, reskontrainfo, div nyckeltal & info om kundfordringar etc. beroende på behörighet.

TILLÄGGSTJÄNSTER

OXCEED Light

OXCEED Standard

OXCEED Premium

Likviditet

6 veckors likvidprognos

JA

JA

JA

6 månaders likvidprognos

JA

JA

JA

Resultaträkningar

Skräddarsydda RR

-

JA

JA

Balansräkningar

Skräddarsydda BR

-

JA

JA

Nyckeltal

Fritt val egna nyckeltal

-

-

JA

Oändligt...

Rapportering

FOKUS Light

495 kr**

-

-

Övergr företagsrapport

Med kommentarer

FOKUS Standard

-

1.490 kr

fr 1.490 kr

Ledningsrapport

Med analys & uppföljning

FOKUS Premium

-

-

JA

VD-rapport

Skräddarsys för er

FOKUS Styrelse

-

JA

JA

Styrelserapport

Anpassad för styrelser

FOKUS Veckorapport

-

JA

JA

Uppf kundf, debgrad, likv...

Veckovis uppföljning

Planera

Budget & Prognoser

-

JA

JA

Års-/månads, koncern

Baserat på utfall el fr noll

(Standard eller anpassade)
Behörighetsstyrning

Budget på kostnadsställe

Utbildningar

Handhavande

-

JA

JA

Utbildning i färdiga moduler

Anpassningar

-

JA

JA

Hur man bygger i systemet

Pris

Per/h

Per/h

Per/h

**Ingår i styckpriset för vissa kunder som har Business Modellen

Nyfiken på

OXCEED Light?

Klicka för info.

Nyfiken på

OXCEED Standard?

Klicka för info.

Nyfiken på

OXCEED Premium?

Klicka för info.

Videoklipp på

OXCEED Analys

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?