Digitaltochkundnara

Därför väljer ni oss på Nya Ekonomikompetens.


VI ÄR EN EKONOMILEVERANTÖR och inte en redovisningsbyrå. Vi utför inte bara redovisning, löner och bokslut. Vi stöttar er med beslutsunderlag, controlling, affärsanalyser, digitalisering och ekonomiledning. Etc.


VI ÄR SYSTEMOBEROENDE och föreslår därför alltid bästa lösning, över tid, för er som kund.


NÄTVERKANDE KONSULTER lokaleriserade i en läraktig miljö på Karlstad Business Center där vi dagligen träffar både kunder och andra företag.


AKTIVA KUNDRELATIONER är viktigt för oss. Skapa Partnerskap mellan er och oss.


AKADEMIKER med hög kompetens för bästa kundnytta.


KUNDINRIKTAD METODIK som sätter er som kund i fokus och skapar mervärde.


PROJEKTORIENTERADE ekonomer som är vana att driva på och leverera. 


DIGITALT & KUNDNÄRA

Hur svårt kan det vara?


I februari var ett av våra nya kundföretag ett industriföretag här i Värmland. Att få dem att välja oss på Nya Ekonomikompetens var inte särskilt svårt. Alls. Det visade sig att deras tidigare leverantör (en av de större leverantörerna av redovisningstjänster här i Värmland) inte ens klarade att leverera det mest basala.


Opersonligt med sena rapporter och månadsbokslut

Den första frågan som kom upp i våra säljsamtal var hur vi på Nya Ekonomikompetens arbetar med kundbemötande. Kundens tidigare leverantör använde sig nämligen av någon form av anonym 'helpdesk' vilket endast skapade opersonliga och svårtillgängliga relationer. 


Vårt sätt att arbeta med månadsgenomgångar och kundansvariga fick därmed positiv respons direkt.


"...vårt sätt att arbeta med månadsgenomgångar och kundansvariga fick därmed positiv respons..."


Sedan diskuterade vi rapportering av månadsbokslut och fick i januari reda på att det senaste bokslutet kunden hade fått från leverantören gällde oktober. Man hade därför ingen kännedom om hur det gått för verksamheten under november och december.


Vi berättade förstås att alla våra kunder har fast datum (runt den 8-15:e) för månadsrapportering varje månad. Kan man ha det?, frågade kunden. Ja, svarade vi. Fantastiskt, sa kunden.


Rättningar i årsboksluten

En annan fråga som kunden ställde till oss var om det går att arbeta med redovisningen så att man slipper de stora resultatsvängningarna vid årsboksluten?


Det visade sig att pga att deras tidigare leverantör hade så dålig kontroll på redovisningen löpande under året och endast årsvis stämde av en del balanskonton, tvingades man då göra stora rättningar som slog (oftast förstås negativt) på resultatet i samband med årsbokslutet.


"...noga med att stämma av alla balanskonton varje månad..."


En förmodad vinst på 2 msek kunden i ett svep förvandlas till en faktisk vinst på endast 3-400 ksek, fick vi höra.


Vi berättade då att på Nya Ekonomikompetens är vi noga med att stämma av alla balanskonton varje månad. För att slippa obehagliga överaskningar i samband med upprättandet av årsbokslutet.


Kunden tar beslut

Så där höll det på i dialogen med företaget innan vi hade dem som kund. Och vi betade av område efter område där vi enkelt kunde övertyga industriföretaget om fördelarna med att välja oss på Nya Ekonomikompetens som leverantör.


"...effektiva tjänster baserat på ordning & reda..."


För hur svårt kan det egentligen vara? Att som leverantör av ekonomitjänster leverera effektiva tjänster baserat på ordning & reda, rapporter som färskvara med siffror man kan lita på parallellt med bra grafik och kommentarer? Tillsammans med god kundrelation!

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

- - - - -

"Vi vill att ni digitaliserar oss!"


"Vi vill att ni digitaliserar oss!" var budskapet från en av våra kunder för en tid sedan. Med ett 30-tal anställda hade kunden börjat tröttna på papper och dokumentation på sina kontor. Gissa vad vår motfråga blev?


Digitalt & Kundnära

Att vi på Nya Ekonomikompetens har vårt kontor på Karlstad Business Center (KBC) ger ofta en klar fördel när det gäller trovärdigheten i våra digitala processer. Dels kan affärskontakter som också vistas på KBC enkelt själva se att våra processer är till 99% papperslösa, dels förstår externa kontakter att det inte går att sitta i en aktivitetsbaserad miljö utan digitala flöden.


15 års erfarenhet av ekonomiutveckling

Nya Ekonomikompetens har via sitt moderbolag (Ekonomikompetens Nordic) 15 års erfarenhet av utvecklingsarbete. Tack vare en omfattande förändring av både process och metodik under det senaste året har kunderna idag en mycket mer komplett ekonomifunktion via Nya Ekonomikompetens.


Nya Ekonomikompetens tog direkt vid starten hösten 2017, steget från att vara en redovisningsbyrå till att istället vara en komplett ekonomileverantör och partner. Ett affärsstöd som både är ett stöd såväl som en processutvecklare i kundernas verksamheter.


Systemoberoendet helt avgörande

Att Nya Ekonomikompetens är systemoberoende och alltid väljer exakt det affärsstöd som är bäst lämpat för just er som kund, är ytterligare en trygghet för kunderna. De flesta små kunder har bäst affärsnytta av att använda Fortnox - och då skall ekonomileverantören förstås stötta den affärsnyttan och inte försöka få kunden att välja ett annat/eget system. Bara för att kunna tjäna mer pengar på kunden.


Andra kunder behöver mer av projektstöd. Då duger det inte att försöka få in kunderna i Pyramid, Visma Administration, Navision e dyl. Eller för den delen i ett egetproducerat system. Kunden måste ha det för kunden mest lämpliga och prisvärda systemet.


Avgörande för digitaliseringen


1, En avgörande faktor för en digital ekonomifunktion är förstås att ha en leverantör som lever som man lär och har vana av digitala ekonomiprocesser.


2. Den andra parametern för att digitaliseringen skall bli lyckad är att ekonomileverantören är systemoberoende så att digitaliseringen i sig inte blir viktigare än själva affärsnyttan för er som kund.


3. Och det tredje är att ni som kund själva också måste vilja digitaliseras. Arbeta smartare. Det säger sig självt att ska man nå effektmålen med digitaliseringen så måste man också förändra sättet att arbeta. Och det kommer att genomsyra organisationen som helhet.


Så vad blev vår motfråga? Jo, just punkt 3 ovan. Om man är redo att också ändra sitt sätt att arbeta. För att kunna arbeta smartare - och mer digitalt. Kunden svarade: "Ja, det är vi!"

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

Öka värdet på ert ägarledda bolag


Ekonomiavdelningen har många olika roller i en organisation - oavsett om

den är intern eller outsourcad. En viktig del, kanske i synnerhet när det gäller ägarledda bolag med ambition att växa, bör vara att ekonomisidan även bidrar aktivt till att bygga ett strukturellt värde i företaget.


Missa inte möjligheten

Företag är ofta noga med att bygga upp och vårda sitt varumärke och att utveckla kvalitetsnormer av olika slag. Dels för att skapa löpande avkastning i verksamheten, dels för att skapa bestående värden den dag som bolaget eventuellt skall säljas - eller fler delägare skall tas in.


Ofta missar man dock att på liknande sätt bygga upp ett strukturkapital på ekonomisidan. Man kanske också har nöjt sig med att anlita en vanlig redovisningsbyrå, en leverantör som endast fokuserar på att leverera löpande redovisning, löneberedningar, bokslut och årsredovisningar. Som inte på det sätt som en komplett ekonomileverantör gör, tänker på vikten av att skapa långsiktigt värde för kunden.


Värdeuppbyggnad parallellt med löpande utförande

En erfaren ekonomileverantör (eller kvalificerad intern ekonomifunktion) skapar parallellt med det varnliga utförandet, rutiner och dokumentation som successivt bygger värden vilka kan visa sig bli mycket viktiga den dag det ägarledda företaget t.ex. behöver ta in mer kapital, vill utöka ägarkretsen eller kanske tom skall sälja bolaget.


På Nya Ekonomikompetens är man måna om att vara en ekonomi-leverantör, inte en redovisningsbyrå. Det hänger ihop med att man tar ansvar för hela ekonomifunktionen hos kunden. Inte bara för redovisningen.


Med den process och metodik Nya Ekonomikompetens byggt upp skapar mandet viktiga strukturkapitalet parallellt med att kunden också får mer affärsnytta i det löpande arbetet. Utan att det egentligen innebär någon merkostnad.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]


-----

Så kan du öka vinsten i företaget

De flesta företag drivs med ett direkt vinstintresse. Även tillväxtbolag som satsar på att växa på bekostnad av vinsten, har i princip alltid ett långsiktigt mål att skapa ekonomiskt överskott.

 

Val av rätt ekonomikonsult

Som rådgivare inom ekonomiområdet är det viktigt att man kan bidra till kundens vinstgenerering och/eller värdetillväxt. Det företag som (netto) bara kostar kunden pengar, lär inte bli långvarig som leverantör.


På vilket sätt ekonomikonsulten bidrar till kundens vinst kan förstås variera. Mycket beroende på kundens verksamhet, process och metodik. Som konsult är det viktigt att sätta sig in och förstå kundens verksamhet såväl som erbjudande och leverans för att ge rätt kvalificerad rådgivning.

 

Se över kundstrategin – enkel och effektiv strategi

Ett strategiskt grepp för att öka vinsten, som ofta är effektiv så länge den inte nyligen är tillämpad, är att se över företagets kundstrategi. Har man förtroende för ekonomileverantören kan man öka effekten ytterligare genom att parallellt även låta konsulten stötta och utveckla prisstrategin för företaget.


Men om vi koncentrerar oss på kundstrategin, så är det vanligt förekommande att majoriteten av kunderna står för stor del av företagets lönsamhet. I allmänna ordalag brukar den populära 80/20-reglen nämnas. Dvs. 80% av lönsamheten kommer grovt räknat från 20% av kunderna. Sedan sker en successiv avtrappning av vinstgenereringen ju längre ner i listan över vinstgenererande kunder man kommer.

 

Dialog med olönsamma kunder

Om man gör ett controllerjobb och ser över företagets kundlista, kan det finnas rent olönsamma kunder. Kunder som företaget faktiskt skulle må ekonomiskt bra av att välja bort alternativt ta mer betalt av. Detta är enklare eller svårare beroende på vilket skedde företaget är, ju mer etablerat företaget är, desto större valmöjlighet på vilka kunder man väljer att samarbete med finns det.


Har man inte möjlighet att välja bort kunder och därmed avsluta olönsamma samarbetet, är det bästa alternativet att skapa en dialog. Genom att diskutera situationen med kunden för att sedan låta kunden välja grad av leverans och servicenivå utifrån vad det faktiskt kostar.

 

Controlling baserat på kvalitet och precision

En viktig del i controllerjobbet är att veta att man mäter rätt saker och därifrån får fram korrekt beslutsunderlag - annars kan effekten bli motsatt. Det är av stor vikt att analysarbetet utförs av en kvalificerad leverantör och inte en konsult som har ett lågt timpris. Det är sällan det är så dyrt med billig arbetskraft som när det gäller business controlling.

 

Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.


[Källa: Nya Ekonomikompetens AB]

-----

Affärsnyttan av ekonomin - även i mindre företag

Kan man använda kunskap inom redovisning och ekonomi från stora koncerner och faktiskt ha nytta av det även i små/mellanstora företag? Ja, absolut!


Anpassa till aktuell verksamhet

Det är förstås viktigt att skala ner ambitionerna och anpassa dem till företaget och verksamheten det gäller. Men, att likt de stora bolagens omfattande arbete med ekonomi och finans, fokusera på ordning och reda, kvalitet och rättvisande bild är direkt nödvändigt även i mindre företag. I alla fall om man vill komma vidare från att redovisning och ekonomi endast är något som nästan är "nödvändigt ont". Något som man gör endast av legala skäl. För att istället få något man kan ha faktisk affärsnytta av.


Vad är viktigast?

Vår erfarenhet bygger på att det man först och främst måste säkerställa är att se till att bolagets redovisning verkligen ger en rättvisande bild. Dvs. att det går att lita på informationen i månadsboksluten och de nyckeltal man väljer att arbeta med.


"...först och främt säkerställa att bolagets redovisning verkligen ger 'rättvisande bild'..."


Det är mycket viktigt inte bara för att veta var man står efter senaste månaden utan även för att kunna ha en analysmöjlighet och kunna jämföra med budget, tidigare period och föregående år osv.


Hur nå rättvisande bild?

Det allra enklaste sättet att säkerställa rättvisande bild är att sätta företaget i en beställarfunktion när det gäller ekonomi och redovisning. Det finns ingen seriös leverantör av ekonomitjänster som inte månadsvis ser till att ha ordning och reda i redovisningen så att alla poster, varje månad, är periodiserade, interimsbokningar är gjorda och att man har kvalitetssäkrat talen. Detta förstås under förutsättning att ni som kundföretag släppt till all information i tid.


Om man väljer den lite mer traditionella varianten med att ha egen personal som utför redovisning, bokslut och rapportering, tar ju normalt den ansvarige ekonomen/ekonomichefen initiativ till att fastställa olika principer för redovisning och bokslut. Dokumentation sker i form av t.ex. en ekonomimanual (eller om man arbetar mer kvalitetsinriktat och är lite fler ekonomer på avdelningen; en ekonomihandbok) där det man fastställt gäller så länge inget annat bestämms."...dokumentationen blir också en garanti för ledningen..."


På det sättet kan alla som på något sätt har att göra med redovisning/ analys enkelt uppdatera sig på vad som gäller - och dokumentationen blir också en garanti för ledningen (och krav på ekonomifunktionen) att rättvisande bild erhålls.


Ett exempel

Ovanstående är bara ett av flera exempel på vad som är lika viktigt i mindre företag som i större koncerner; att kunna lita på att siffrorna alltid ger rättvisande bild. Vi återkommer med fler delar  som man på ett positivt sätt kan hämta från storbolagen och anpassa till mindre bolag.


Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.

[Källa: Nya Ekonomikompetens AB]


-----

Så kan vi hjälpa er behålla talangerna i företaget


Att rekrytera är ofta spännande. Och kul. Om det inte är för att man tappat en bra och duktig medarbetare. För att reducera risken att tappa talanger är det viktigt att företaget agerar proaktivt genom att skaffa kunskap om hur medarbetarna faktiskt upplever sin arbetsplats.


Att mäta det en eller ett par gånger per år är inte proaktivt - mer än för stunden. Man bör istället mäta mycket oftare. Minst en gång per månad (vi är övertygade om att man i framtiden kommer att mäta mer ofta än så).


FOKUS Medarbetare är en tjänst som hjälper er att få reda på hur era medarbetare har det på arbetsplatsen. Varje månad.


Förr i världen en gång per år

Vi på Nya Ekonomikompetens tröttnade redan för över ett år sedan på att mäta Nöjd Medarbetare endast en gång per år.


"...värdefullt det är att vi får fram informationen månadsvis..."


Istället började vi följa upp hur vår viktigaste resurs, medarbetarna, upplever att det är på vår arbetsplats. Och vi märkte snabbt att vi både kunde glädja oss ofta åt resultaten samtidigt som det ibland också finns anledning att diskutera förändringar.


Plus alla gånger vi pratat om vad värdefullt det är att vi får fram informationen månadsvis och inte har väntat tills det gått ett helt år!


Det här är FOKUS Medarbetare

Tjänsten FOKUS Medarbetare innebär att vi hjälper er som kund att varje månad, samma datum, ställa frågor till era medarbetare där medarbetarena enkelt (via digitalt formulär) svarar genom att ange betyg 1-5 på frågorna. 


"...där ni dels kan jämföra utfallet med tidigare månader och dels kan se respektive frågas trend..."


Därefter sammanställer vi svaren i diagramform där ni dels kan jämföra utfallet med tidigare månader och dels kan se respektive frågas trend över rullande 12 månader.
(Exempel på ett av diagrammen företaget erhåller med tjänsten FOKUS Medarbetare)


På så sätt får ni underlag för att snabbt kunna reagera och rätta till när medarbetare inte är lika nöjda eller mår lika bra som tidigare.


Viktigt med rätt nivå på FOKUS Medarbetare

När man följer upp Nöjd Medarbetare månadsvis är det viktigt att hålla antalet frågor på rätt nivå. Man kan välja att endast ställa en fråga men vanligast blir nog att man håller sig till mellan 5 och 10 frågor.


Sedan kan man hellre i så fall komplettera med större undersökningar 1 eller två gånger/per år. Eller vid tillfälle göra en födjupad undersökning vid tillfälle FOKUS Medarbetare ev. visar brister vs tidigare.


En tjänst att glädjas åt

Lika viktigt som att rätta till brister är att FOKUS Medarbetare också ger underlag för att kunna vara nöjd och stolt som arbetsgivare. Kanske även använda i marknadsföringen kring ert företags Employer Branding.


"...lämpar sig också mycket bra att lägga in i företagets ledningsrapportering..."


Underlaget lämpar sig också mycket bra att lägga in i företagets ledningsrapportering. Eller som när man är ekonomikund hos oss på Nya Ekonomikompetens, att komplettera den månadsrapport våra kunder får: FOKUS Månadsrapport.


Är du intresserad av FOKUS Medarbetare till ert företag? Maila gärna till info@nyaek.se för mer information.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

Företagare. Så får du lägre skatt 2019.


Att betala inkomstskatt är ju egentligen ganska roligt eftersom det (ofta) innebär att företaget går bra och gör vinst. Skatt är ju också en förutsättning för vårt gemensamma samhälle. Att betala mer skatt än man behöver är dock onödigt och något som de flesta vill undvika.


Om vi börjar med de vanligaste vi företagare tänker på när det gäller skatt så handlar det förstås om de s k 3:12-reglerna. Du som företagare skall egentligen inte behöva tänka så mycket på det här. Det skall din ekonomiavdelning göra. Oavsett om ni har anställd personal eller en modern lösning med extern ekonomifunktion som är proffs på ekonomi.


"...du som företagare skall egentligen inte behöva tänka så mycket på det här..."


Möten med alla kunder

När det börjar närma sig september och oktober tar vi på Nya Ekonomikompetens möten med alla våra ägarledda kundföretag. Och stämmer av vilket stöd och vilka beräkningsunderlag kunderna vill ha för att planera sin skattesituation på ett bra sätt.


Baserat på t.ex. 3:12-reglerna och då även när det gäller löneuttag, upplösning/avsättning till periodiseringsfonder, investeringar och avskrivningar, skatteunderlag för koncernbolag där det finns olika skattsituationer i olika bolag, vilka satsningar man bör göra innan, eller vänta med till efter, årsskiftet etc.


"...vi träffar våra kunder i princip varje månad..."


- Egentligen är det här något som sker i vår helt ordinarie kundprocess eftersom vi träffar våra kunder, i möten eller via telefon/Skyp, i princip varje månad, berättar Stefan Ahlmark, vd på Nya Ekonomikompetens.


Även en fråga om likviditet

Skattekostnader är ju en kostnadspost i resultaträkningen men för många kunder handlar det lika mycket om den likviditetspåverkan skatten får. Ibland kan det t.o.m. vara så att man knappt klarar själva skattebetalningen trots att företaget går bra, har generat positiva vinster och därmed är ålagt att betala skatt.


- Tack vare vår kundrapportering där alla kunder, förutsom att ha förutsägbarhet genom att de varje månad får den ekonomiska uppföljningen samma datum, även får smarta presentationer av företagets redovisning- och ekonomi så ökar förutsägbarheten även kring likviditeten, konstaterar Stefan Ahlmark.


"...även får smarta presentationer av företagets redovisning- och ekonomi så ökar förutsägbarheten..."


- Vårt arbetssätt, som sedan närmare 15 år tillbaka är döpt till FOKUS, är mycket uppskattat eftersom det ökar affärsnyttan för kunderna. I det ingår att ha ekonomimöten månadsvis samt att dokumentera och följa upp viktiga delar kring företagets ekonomiska frågor bl.a. för att kunderna inte skall behöva betala mer skatt änd nödvändigt, avslutar Stefan Ahlmark.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

Vad är 'kvalitet' idag inom ekonomi?


För några 10-tals år sedan handlade kvalitet inom ekonomi och redovisning mycket om att allt skulle vara på öret korrekt. Tiden förändrar oss och idag

handlar kvalitet i hög grad om att ekonomisk information skall tas fram snabbt och ofta.


Även idag vill vi förstås ha kvalitet i sifforna så att det går att styra och fatta beslut baserat på den ekonomiska informationen. Men det är ofta bättre att få utfall och nyckeltal tidigare och att det är rättvisande bild. Än att behöva vänta på att varje krona stämts av exakt.


Tid har ökat i värde

I högre grad än för ett antal år sedan, värderar vi också vår egen och våra medarbetares tid som värdefull. Det leder till ett behov av att genomföra förändringar som syftar till förbättring, så snabbt som möjligt. Vi vill även idag göra det under kontrollerade former men att styra om felaktigt beteende/produktion/kvalitetsbrister är så viktigt att det vi är ute efter är att få (rätt) signaler, även från ekonomisidan.


Nästa kvalitetsaspekt inom ekonomi är framförhållning och proaktivitet. Här har vi gått från att tidigare ha behov av att göra budget en gång per år, till att komplettera med ett par prognoser per år för att idag ofta arbeta med månadsvisa rullande prognoser.


I takt med att utvecklingen accelererar, accelererar också behovet av mer frekvent uppdaterad information som i sin tur börjar leda oss in allt mer på prediktiva analyser.


Exempel på god kvalitet idag

Oavsett om vi har ett litet eller ett stort företag är det fortfarande viktigt med bra och effektiva processer i själva redovisningen. Kan man inte lita på att redovisningen är rättvisande har man eg. inget annat att lägga tid på som redovisningsekonom - än att se till att redovisningen snabbt åter blir rättvisande.


Sedan gäller det att ha rutiner och arbetsverktyg för att snabbt kunna få fram data från redovisningen. För att, också det snabbt, kunna sammanfoga ekonomidata med annan data. Och få fram information för att kunna ta den vidare.


Nästa steg handlar om att packetera och presentera data på ett enkelt och entydigt sätt. Det gäller både val av informationsbärare (dator, pappersformat, mobil, ljud/bild etc.) såväl som rätt val av grafik och layout. Det skall vara enkelt för mottagaren att snabbt ta del av informationen, tolka den på rätt sätt och styra baserat på den.


Slutligen

Och så till slut; vill vill kunna få informationen uppdaterad ofta - allra helst när helst som helst. Att t.ex. ha redovisningens systembaserad i molnet blir allt mer en självklarhet. Platsoberoende och sekundsnabbt uppdaterad. Hastighet har kommit att bli en mycket viktig del i kvalitetsbegreppet även inom ekonomisidan.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

Styr ert företag för kontrollerad tillväxt


Är ert företag inriktat på tillväxt? Att gå från punkt A till punkt B, vidare till punkt C? På ett systematiskt sätt kunna styra tillväxten - och snabbt få reda på när riktningen avviker från målsättningen? Då kommer FOKUS Tillväxtstyrning att vara något att överväga. 


Tack vare FOKUS Tillväxtstyrning kommer vi från i höst 2019 att ha möjlighet att hjälpa er att styra mot era långsiktiga mål. Och bryta ner dem för att få dem mätbara. På årsvis bas ner på månadsvis styrning. I flera fall också till veckovis nivå.


Skomakarens barn...eller?

Vi har fått frågor om det är så att vi på Nya Ekonomikompetens också kommer att styra utvecklingen baserat på FOKUS Tillväxtstyrning? Svaret är 'ja' på den frågan.


Samtidigt är delar av det som ingår i FOKUS Tillväxtstyrning, parametrar vi redan använder för vår tillväxt. Från att hösten 2017 ha startat upp och knappt haft någon omsättning alls det året, hade vi 2018 en omsättning på drygt 2,5 msek. Nu, våren 2019, har vi nått ca. 5-6 msek (proforma) i omsättning på årsbasis. Och är åtta kvalificerade konsulter.


Vår tillväxt har vi fått till, i hög grad, tack vare att vi styr verksamheten för tillväxt. När vi i höst kan använda FOKUS Tillväxtstyrning, tror vi att vi kommer kunna höja tillväxttakten ytterligare.


DI-Gasellföretag

Ett av våra uttalade mål med Nya Ekonomikompetens är att bli DI-Gasell företag. Första året vi har möjlighet att bli detta är 2022 (baserat på 2021 års räkenskaper) eftersom det krävs att verksamheten varit igång minst 5 år.


Som ett led i tillväxtstyrningen mot att bli DI-Gasellföretag får vi även med lönsamhetsstyrning, sunda finanser etc. eftersom även det är kriterier för utmärkelsen.


Vi på Nya Ekonomikompetens vill veta vad som krävs av oss redan den här veckan såväl som nästa månad för att vi skall nå våra långsiktiga mål. Och vi vill snabbt få fram signaler för när/om vi avviker från vägen mot målen. Därför kommer vi även själva att använda FOKUS Tillväxtstyrning.


Vilka företag är målgruppen?

FOKUS Tillväxtstyrning kommer att kunna appliceras på olika typer av företag i olika storlekar. Initialt kommer vi att börja erbjuda tillväxtstyrningen till tjänste-  och projektorienterade företag.


Målföretag är initialt t.ex. IT-bolag, produktions-/reklam-/webbyråer, entreprenad- och byggföretag, konsultbolag etc.


Den här typen av företag har ofta likheter med oss själva på Nya Ekonomikompetens. Det gör även att vi kan skapa ökade förutsättningar att växa tillsammans.


Genom att börja fokusera på den här kategorin av företag, skapar vi samtidigt en bas för att kunna använda olika nycklar och utvecklingsdelar med jämförelser mellan företag inom kategorin (utan att för den sakens skull riskera något sekretessmässigt mellan kundföretag).


Vad sker härnäst?

Även om företag redan nu kan anmäla intresse för FOKUS Tillväxtstyrning, väljer vi att starta med max en handfull kundföretag i höst. Vi vet att det är mycket att göra efter sommarsemestrarna och är mycket noga med att också i fortsättningen leverera våra tjänster med kvalitet. 


Är ni nyfikna på FOKUS Tillväxtstyrning men kanske inte vill anmäla ert intresse innan ni vet mer, går det också bra att sätta upp sin mailadress och få del av kommande information om FOKUS Tillväxtstyrning. Maila till info@nyaek.se med rubriken 'Information om FOKUS Tillväxtstyrning'.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

Tips för att öka företagets lönsamhet


Ni som har en bra och proaktiv ekonomichef/CFO (inhouse eller via outsourcing) vet att rollen handlar lika mycket om lönsamhets styrning som om att redovisningen skall vara korrekt. Och det är viktigt att lönsamhets styrningen inte bara fokuserar på kostnadsreduktion.


Olika scenarios att styra efter

I några av våra kunduppdrag har vi märkt att kunderna är väldigt fokuserade på kostnadssidan. Vill att vi skulle gå igenom den för att försöka spara pengar. För att se vad som kan effektiviseras och reduceras. Anledningen brukar vara att man tycker att lönsamheten borde kunna vara högre än vad den är.


"...för att skapa förståelse för effekten av olika alternativ till just kostnadsprogram..."


Istället för att endast fokusera på kostnadssidan väljer vi ibland att ta fram olika scenarios. Dels för att utvärdera möjliga effekter med ett kostnadsprogram men också för att skapa förståelse för effekten av olika alternativ till just kostnadsprogram.


Scenario 1 - Kostnadsprogram

Vi börjar förstås "alltid" med det som kunden själv har efterfrågat nämligen ett kostnadsprogram. Att helt enkelt se över kostnadssidan och presentera förslag kring kostnadsreduktion genom smartare sätt att agera parallellt med rena nedskärningar dvs. slopande av aktiviteter.


Scenario 2 - Effektiviseringsprogram

Nästa scenario kan t.ex. vara att titta på olika typer av effektiviseringar i verksamheten. Genom att t.ex. nyttja resurser mer effektivt, reducera interna processer och ställtider samt investera i bättre system, process och metodik. Jobbas smartare helt enkelt.


Scenario 3 - Intäktsprogram

I ett 3:e case brukar vi fokusera på omsättning, tillväxt, prisstrategier och kanske paketering. Inte i första hand med syfte att sälja mer utan med inriktningen att dels skapa mer affärsmässiga sätt att ta betalt kombinerat med aktiviteter i form av (rimliga och relevanta) prishöjningar. Att våga ta betalt helt enkelt.


"...inte i första hand med syfte att sälja mer..."


Utfall av de olika scenarierna

Vad blir då utfallet av de olika scenarierna? Ingen regel utan undantag men om vi tar ett exempel på en kund blev utfallet i det fallet följande:


När det gällde kostnadsprogrammet kunde vi se en direkt effekt på resultatmarginalen som steg från ca. 5% till 7,5%. I scenario 2 dvs. effektiviseringsprogrammet visade det sig att effekten skulle bli ännu något större. Resultatmarginalen skulle lyfta till 8,2%.


Så kom vi då till Intäktsprogrammet. Där visade det sig att man med egentligen ganska enkla medel skulle kunna nå en effekt som ökade resultatmarginalen upp till 11,7%.


Extra effekt

Dessutom innebar de två första aktiviteterna inte någon tillväxteffekt utan omsättningen skulle förbli opåverkad. Intäktsprogrammet däremot innebar tydlig tillväxt i form av omsättningsökning.


Det innebar därför att resultatmarginalen på 11,7% baserades på en högre omsättning och därmed att resultatmarginalen med jämförbar/samma omsättning som i case 1 och 2 hamnade så högt som 13,9%.


Slutsatsen

Slutsatsen för kunden blev att man direkt fokuserade på scenario 3 dvs. intäktsprogrammet. Mentalt förflyttade man sig omgående från nästan 100% kostnadsfokus till att istället bli mer tillväxtorienterade.


"...man ville behålla rörelsefriheten och inte komma allt för högt upp mot taket i kapacitetsnyttjandet..."


Samtidigt såg man fördelarna med Effektiviseringsprogrammet. Här valde man att gå ungefär halva vägen. Motivet var att man ville behålla rörelsefriheten och inte komma allt för högt upp mot taket i kapacitetsnyttjandet utan även i fortsättningen kunna ta hand om naturlig varians från olika kunder.


Och när det gällde Kostnadsprogrammet så blev det faktiskt så att man helt valde bort det. Sköt det på framtiden.


Här motiverade man det med att kostnadsreduktionerna faktiskt skulle riskera bli hämmande för verksamhetens utveckling. Man såg också att de delar som ev. skulle kunna ge effekt var så små i förhållande till insatserna att man helt enkelt ville fokusera sina resurser på de andra två scenarierna i första hand.


- - - - -

Ekonomicheferna: Så här förändras ekonomiavdelningen

Vi var med när affärsnätverket för ekonomichefer i Värmland, Ekonomi N1, arbetade fram en bild av hur ekonomiavdelningen kommer att förändras på 5 års sikt.


Områden man tittade på

Arbetet med framtidsbilden baserades på olika områden. Dels ekonomiavdelningen generellt. Där tittade man t.ex. på graden av digitalisering, hur platsoberoendet påverkar utförandet och i vilken grad ekonomiavdelningen väntas öka/minska som kontrollfunktion respektive servicefunktion.


Ett spännande område

Ett av de mest spännande områdena inom ekonomifunktionen är själva redovisningsområdet. Där spår man att det kommer att hända mycket som kommer att frigöra personella resurser. Något som i sin tur möjliggör arbetsinsatser på mer värdeskapande ekonomidelar. Öppnar affärsmöjligheter. Ekonomi genomsyrar alla delar i en verksamhet och det är viktigt att inte limitera möjligheterna duktiga ekonomer kan medverka till. Något som idag blir fallet när man måste lägga mycket tid på ren redovisning.


Kompetensförskjutning

Vidare ser ekonomerna att kompetensförskjutningen kommer att vara påtaglig mot mer IT-relaterad kompetens. I takt med att de personella resurserna blir mer och mer inriktade på affärsanalys och rådgivning, ökar kraven på att kunna hantera större datamängder och korsbefrukta information mellan olika system i syfte att mer och mer skapa prediktiva beslutsunderlag.


"...ändå upp till 50% mer personella resurser..."


Systemkostnaderna ökar

Även om inte systemkostnaderna spås öka i någon högre grad, tror ekonomerna att organisationerna kommer att behöva sats något mer pengar än idag. Lite beroende på var i systemutvecklingen företaget befinner sig. De som redan idag ligger bra med kommer att ha nytta av att molnbaserade lösningar i hög grad utvecklas och förfinas utan att kostnaderna ökar för respektive kund. Detta tack vare att antalet användare ökar vilket i sin tur skapar större ekonomi för systemutvecklarna.


Är du intresserad av rapporten i dess helhet? Maila oss gärna på kontakt@nyaek.se så mailar vi (självklart kostnadsfritt) gärna rapporten till dig.


- - - - -


Vi söker ytterligare två riktigt vassa medarbetare


Fler och fler företag går nu ifrån sina traditionella redovisningsbyråer och väljer istället en komplett ekonomileverantör. Som t.ex. Nya Ekonomikompetens. Anledningarna är flera även om den främsta faktorn är själva kundrelationen.


Trötta på

Kunderna som kommer till oss på Nya Ekonomikompetens är trötta på att bara få redovisning, redovisning, redovisning. Man är trött på att få vänta på månadsrapporterna, trött på att inte ha en 'ekonomichef/kundansvarig', trött på att inte få rättvisande bild i månadsboksluten, trött på ospecificerade fakturor från byrån, trött på att inte få affärsmässig rådgivning, trött på att bara få resultat- och balansräkning som 'rapporter' osv.


Affärsstöd

Det vi på Nya Ekonomikompetens vinner fler och fler kunder på, små enmansbolag såväl som större företag med 100 msek i omsättning, är att vi agerar som en ekonomiavdelning för kunderna. Ett stöd som hjäper kunden i kundens verksamhetsutövande. Hela tiden baserat på den viktiga ekonomin kombinerat med hög grad av proaktivt, framåtriktat agerande.


Efter bara ett år

Tack vare sättet att skapa kundrelation på behöver vi därför växa vidare. Efter att nu ha varit igång under ett år, söker vi ytterligare två medarbetare att komplettera oss fem som idag utgör Nya Ekonomikompetens. Vi söker därför:- - - - -

Utmana ekonomiavdelningen


I takt med att digitaliseringen ökar möjligheten att reducera det manuella arbetet av redovisning allt mer, ökar möjligheten för företagen att få mer affärsnytta av sin ekonomiavdelning. Det krävs dock att ekonomerna är aktiva och utvecklingsinriktade.


Digitalt & kundnära

Oavsett om verksamheten är liten eller stor (och oavsett om ekonomiavdelningen är intern eller outsourcad) bör företagsledningen ställa krav på ekonomisidan att arbeta modernt och digitalt. Så att inte utförandet riskerar att ske på liknande sätt idag som för 5-6 år sedan.


Ekonomisidan måste själv agera för att ständigt förbättra och arbeta smartare. Ta till sig nya teknik. Digitalisera och automatisera arbetsflöden. Frigöra tid. Företag med en inte allt för avancerad ekonomimodell skall idag t.ex. inte behöva lägga mer än några % av sin totala tid på löpande redovisning. Det handlar istället allt mer om driftövervakning.


Prediktivt arbete

Det innebär vidare att man frigör tid på ekonomisidan som kan användas för att öka företagets möjligheter att verkligen identifiera lönsamma/icke så lönsamma affärer, snabbare få bättre beslutsunderlag och, framförallt, mer och mer kunna arbeta med att förutse ekonomiska utfall i förväg genom att arbeta prediktivt.


Viktigt med affärsekonomer

För att ovanstående skall ske krävs att det är affärsekonomer som ansvarar för företagets ekonomifunktion. Inte traditionella redovisningsekonomer. Det är också en av anledningarna till att man om man har en vanlig redovisningsbyrå som leverantör, bör byta ut den till en modern digital och, framförallt, kundnära ekonomileverantör. En leverantör som snabbt kan effektivisera redovisningen för att istället kunna lägga tid på att, tillsammans med företagsledningen, arbeta med affärsstöd baserat på redovisningen.

 Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

Så här modern kan redovisningen bli


Digitaliseringen innebär nya möjligheter. Bl.a. att man idag slipper hålla på och häfta kvitton på papper och istället kan fota dem i mobilen. Samt sedan välja kategori för kvittot och på så sätt bokföra detsamma. Men att kunna fota kvitton är ingen bra värdemätare på om man har en modern och digital redovisning.


Kostnadsfri löpande redovisning

T.ex. kan ett konsultföretag med 10-20 anställda, rätt systemverktyg och rätt arbetsmetodik (förutsatt att man inte har allt för avanserad ekonomimodell) nå en digitalisering och automatisering kring sin löpande redovisning som gör densamma näst intill kostnadsfri från manuella resurser. Ekonomen/-erna blir istället driftsövervakare. Ser till att flödent fungerar och flyter på.


Modern, digital & automatsierad redovisning

Även om digitaliseringen hela tiden smyger sig på oss krävs det mer än en app, eller att man börjar fota kvitton för att man skall ha fått någon egentlig effekt.


Riktig automatisering av redovisningen innebär bla följande:


 • digitalisering av alla verifikationer där fakturor också tolkas av system samt förkonteras baserat på systemets intelligens och läraktighet inklusive att systemet även lär sig känna igen periodiseringsbehov
 • betalningar sker med automatik i systemet eftersom det med full automatisering också finns en bankintegration
 • bankintegrationen tar inte bara emot betalningarna och genomför dem på exakt rätt datum, integrationen återremmitterar också faktiska betalningar med automatik till affärsystemet - oavsett vilken valuta transaktionen genomförts baserat på
 • affärssystemet stämmer automatiskt av alla korrekt inbetalda och utbetalda poster (kvar blir endast sådana som har fel referensnr, betalats med fel belopp o dyl)
 • förstås sköter systemet också automatiskt hantering av påminnelser när betalningar inte har skett i tid
 • jodå, även att kvitton fotas och att appen är så pass integrerad att ingen ekonom sedan skall behöva hantera transaktionen i affärssystemet - som istället ta emot informationen och bokför densamma automatiskt
 • reskontror och checkkonto stäms av med automatik av affärssystemet
 • full automatisering innebär också varuskanning och löpande automatisk avläsning av lagersaldon (om verksamheten har lagervaror) med vidhängande bokföring av intäkter och kostnader


Och så det avgörande: att arbetet blir process och flödesinriktat! För att få ett process- och flödesinriktat redovisningsarbete måste man åtminstone delvis bort från timdebitering och debiteringsgrader vilket i sin tur innebär att det hela handlar om en ledningsfråga.


När ovanstående är på plats blir effekterna stora jämfört med att utföra redovisningen på traditionellt, manuellt sätt.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -

När fokus blir effektiv affärsdrift - även på ekonomisidan


Det finns många företag som är projektorienterade och som behöver ta nästa steg i utvecklingen. Ett steg som omfattar ekonomisidan i verksamheten. Dels kompetensmässigt dels vad gäller systemstruktur.


Jättespännande och roliga projekt

På Nya Ekonomikompetens håller vi f n på att diskutera, genomlysa och projektleda flera projektorienterade företags nästa steg i utvecklingen till en bättre grundstruktur. För att öka kundernas förutsättningar att växa vidare med bibehållen, och oftast bättre, process och metodik. Vårt lagarbete blir att hjälpa till och skapa förutsättningar för att:


 • reducera manuellt arbete
 • komma från dubbelarbete med t.ex. uppdatering av likartade uppgifter i olika system
 • öka digitaliseringen
 • kunna komma igenom både bokslut och analys snabbare och med mindre manuella insatser
 • reducera risken för fel och korrigeringar i kundfaktureringen
 • enklare kunna arbeta med ekonomin i prognossyfte etc.


Egentligen kan man samla allt under ett och samma begrepp och konstatera att det egentligen handlar om att 'arbeta smartare'.


Fokus på effektiva flöden

I ett av ovanstående case, vi hoppas att det blir fler, bygger vi även in en förståelse hos företaget kring LEAN administration för att reducera fokus på resursoptimering och istället balansera upp med en effektiv flödesorientering. För att öka möjligheten för vår kunds värdetillförsel till vår kunds kunder. Komma bort från att endast fokusera på debiteringsgrader.


Bort från fokus på redovisning

- Tack vare att det mesta av den löpande redovisningen (förutsatt digitala och effektiva system- och utförandeprocesser) idag i princip redan är kostnadsfri när det gäller manuellt arbete, kan vi istället lägga mer fokus på uppföljning och analys, berättar Kristina på Nya Ekonomikompetens.


- Det gör att vi blir både viktigare och mer värdefulla för våra kunder eftersom vi kommer in mer som ett stöd i den operativa affärsverksamheten. Självklart fortfarande med utgångspunkt i det vi ser i redovisningen, fortsätter Kristina.


Några goda råd

Att både växa och samtidigt allt mer märka att system och arbetssätt inte räcker till är jobbigt. De flesta som växer från 10 anställda till 20 ångrar att de inte tog tag i ekonomisidan (inklusive system) redan när de var 10 personer.


De flesta som växer från 20 anställda till 100 personer, ångrar på samma sätt att man inte var förutseende nog och skaffade rätt förutsättningar på ekonomi- och systemsidan mycket, mycket tidigare.


Några råd att ha med sig är därför:


 • Säkerställ vid varje tidpunkt att ni har den ekonomifunktion-/avdelning ni ser är er långsiktiga lösning som ni kan växa tillsammans med.
 • En bra ekonomifunktion/-leverantör är systemoberoende och ser till att er verksamhet har de för er bästa systemlösningarna.
 • Effekten ökar om ni väljer en ekonomileverantör som också är projektorienterad, som också är entreprenörsdriven om ni själva är det, som också är ägarledda om ni själva är det osv.
 • Framförallt: välj aldrig en redovisningsbyrå. Välj en ekonomileverantör som ser till helheten i er ekonomifunktion. Ekonomisidan omfattar mycket mer än bara redovisning och lön.


Genomlysning av systemstrukturer

Med över 10 års erfarenhet av att genomlysa olika affärssystem och projektmoduler brukar våra kunder använda oss som bollplank kring frågor som omfattar det här området.


Eftersom vi huvudsakligen har projektorienterade konsult- och tjänsteföretag som kunder här på Nya Ekonomikompetens, är det ett område vi har hög kompetens inom och satsar mycket på.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


- - - - -


Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se