Ekonomi

Basfakta 2020 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2002-2004*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

66.800 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 177.100 kr


Brytpunt för statlig skatt

523.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

575.500 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

2020-10-04


En enkel budget är bättre än ingen alls


VILKEN VÄG SKALL JAG TA? Den mycket kända frågan som Alice i Underlandet ställde och fick till svar: "Det beror på vart du skall?" speglar i hög grad också grundtanken med att ha en budget. I synnerhet när det sedan kommer till Alice svar på frågan: "Det vet jag inte".


Att veta vart man skall

Att inte veta vart man skall med sin verksamhet, innebär egentligen (i likhet med det svar Alice också får) att det inte spelar så stor roll vilken väg man väljer, vad man gör i företaget eller vilken prioritering bland alla möjligheter som finns man väljer.


"...brukar det alltid visa sig att man faktiskt har en tanke med hur man vill och hoppas verksamheten skall utveckla sig..."

 

När företagare och företagsledningar tänker efter brukar det alltid(!) visa sig att man faktiskt har en tanke med hur man vill och hoppas verksamheten skall utveckla sig kommande år.


Behöves egentligen en budget?

Eftersom en budget handlar om att sätta en förmodad färdväg på pränt, innebär det faktiskt också att alla företag och företagsledare har behov av en budget för nästkommande år.


Läs gärna det där ytterligare en gång: Det innebär faktiskt att alla(!) företag och företagsledare har behov av en budget för nästkommande år.


Ändå är det många, framförallt mindre företag, som inte upprättar någon form av budget. Det innebär att det enda man har att förhålla sig till nästa år är att jämföra med utfallen i år (och andra föregående år).


"...det innebär faktisk att alla företag och företagsledare har behov av en budget..."

 

Räcker det då inte att kunna jämföra med föregående år? Jo, det gör det faktiskt i många företag. Företag som är "mogna" och har övergått i en fas av mer förvaltande karaktär där varje år är, ungefär, det andra likt. Där kan man ofta ha föregående år som budget. 


Men så fort 'föregående år' har haft inslag av extraordinär karaktär behöver man egentligen justera även en sådan 'budget' för att riktigt kunna styra efter den som en budget.


En enkel form av budget

Så fort ett företag eller en företagsledare har någon form av ambition om att få verksamheten att växa, bli mer lönsam eller på annat sätt utvecklas ekonomiskt jämfört med tidigare år, krävs däremot någon form av budget. 


I sin enklaste form hjälper vi på Nya Ekonomikompetns våra kunder i deras budgetarbete genom att använda årets utfall som en grund. I dialog med kunden gör vi sedan mindre justeringar baserat påVD:s ambitioner jämfört med hur det blivit i år.


"...någon form av ambition om att få verksamheten att växa, bli mer lönsam eller på annat sätt utvecklas..."

 

På så sätt kan vi även 2021 vara en aktiv hjälp genom att inte bara göra redovisning utan också månadsvis ta fram jämförelseunderlag som visar vad som följer ambitionen/budget för 2021 och vad som inte gör det. 


Ett mer genomarbetat budgetarbete

Kunder som har höga ambitioner om tillväxt och lönsamhetsutveckling hjälper vi med budgetarbetet på annat sätt. I t.ex. projektorienterade företag (kan vara konsultföretag) brukar det vara vanligt att antingen utgå från konsulterna som grund och budgetera förmodade debiteringsgrader baserat på volym och sedan budgetera snittpriser per konsult. Företagsledningen anger vilken expansion i form av antal konsulter man planerar och när under året de skall börja.


"...om man tidigare gjort mätningar på vilka aktiviteter som skall till för att nå framgång med försäljningen..."


I andra företag finns argument för mer projektutvecklad budgetering där man istället tar utgångspunkt i varje kund/projekt och budgeterar baserat på vilka aktiviteter man sätter ambitionen att kunna genomföra per projekt. Lägger till tillkommande projekt (förmodad försäljning) och sätter tillväxtambitionerna på det sättet. Sedan sorterar man olika kunder i olika kategorier beroende på vilken utvecklingsmöjlighet man ser för affären i respektive kategori.


Sedan underlättas budgetarbetet mycket om man tidigare också har gjort mätningar på vilka aktiviteter som skall till för att nå framgång med försäljningen.


Kostnadssidan är sedan ofta den enklare delen där det också handlar om att rätta mun efter matsäcken baserat på vilken ambition man vågar sätta säljdelarna på.


Vårt råd

Eftersom vi ofta ser att företag som använder sig av en ambition och budget för året också är de företag som har lättare att lyfta sig och verksamheten. Komma längre. Rekommenderar vi alla att, i någon form, bestämma sig om vilken väg man vill ta framåt nästa år. Och klä den vägen i en budget. En budget ökar nämligen chansen ganska avsevärt att man kommer längre i sina ambitioner.


[Källa: Nya Ekonomikompetens] 

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB