Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2020 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2002-2004*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

66.800 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 177.100 kr


Brytpunt för statlig skatt

523.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

575.500 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2020-02-16]

De allra vanligaste misstagen

Som tur är finns det många företag som är nöjda med sin ekonomilösning. Men det finns dessvärre fortfarande många företag som ännu inte nyttjar möjligheten till det stöd och styrning en bra ekonomifunktion kan bidra med.

 

Många tror att de har en bra lösning

De företag som inte har allt för mycket utmaningar med sin ekonomifunktion, tror själva ofta att de redan har en mycket bra lösning. Man vet att skatter och avgifter betalas i tid, lönerna kommer när de skall och man får inte betalningspåminnelser.

 

"förklaringen de brukar få från ekonomisidan är att det är olika mycket att göra olika månader"


De här företagen får också sina månadsbokslut från ekonomisidan och tror att det är naturligt att boksluten kommer vid lite olika datum månad för månad. Förklaringen de brukar få från ekonomisidan är att det är olika mycket att göra olika månader och därför svårt att få till detta. Det är dock inte sant utan handlar helt om ordning och reda samt planering.

 

Så här borde det vara

Istället för att räkna upp de vanligaste misstagen ekonomisidan gör tänkte vi i denna artikel vända på det. Och berätta hur det borde vara. Och vi pratar snarare om hygienfaktorer än om några större utmaningar för en proffsig ekonomiavdelning/-lösning.


Oavsett om ni har en intern 'egen' ekonomiavdelning eller om ni har en extern lösning bör ekonomisidan vara kvalificerad nog:


 1. att leverera månadsbokslut samma datum varje månad
 2. att detta datum ligger nära föregående månadsslut
 3. att resultat och balans varje månad ger en rättvisande bild av verksamheten
 4. att leverera kommentarer till rapporten
 5. att kommentarer och rapporten visar jämförelser med budget och/eller tidigare perioder
 6. att ta initiativ till ett möte och genomgång av utfallen i direkt anslutning till rapporteringen
 7. att ekonomigenomgången inte bara syftar till att gå igenom det som varit utan också är proaktivt och framåtlickande.


  Ytterligare mervärde

  Allra bäst är förstås om ekonomisidan även kan komplettera ovanstående med att leverera beslutsunderlag och styrning baserat på den information ekonomerna faktiskt har tillgång till. Stödja ledningens affärsbeslut kring prisstrategi, kostnadsprojekt, investeringscase, likvidplanering etc.

   

  "viktigt är det att ekonomisidan tar initiativ till modernt och digitalt utförande"


  Ytterligare viktigt är det att ekonomisidan tar inititativ till modernt och digitalt utförande. Detta för att frigöra tid och öka hastigheten i utförandet samtidigt som, rätt utvecklat, även kvaliteten ökar. Det är nämligen nyckeln för att frigöra tid till mer av ekonomistyrning så att det inte bara handlar om att det krävs mer resurser och tidsåtgång i den interna/externa ekonomifunktionen.

  [Källa: Nya Ekonomikompetens]

  Gå till tidigare publicerade artiklar

  Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

  Kontakta oss gärna

  +46 70 35 95 400

  kontakt@nyaek.se

  Följ oss även gärna på sociala medier

  HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

  Nöjd Kund

  Partnerskap

  Kund Garantier

  Nöjd Medarbetare

  All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB