Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2020 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2002-2004*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

66.800 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 177.100 kr


Brytpunt för statlig skatt

523.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

575.500 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2020-03-16]


Gasa eller bromsa?

Ekonomifunktionen är en viktig servicefunktion i företaget. Samtidigt som ekonomisidan alltid också måste vara beredd att vara den funktion i företaget som bromsar när det är nödvändigt. Dessutom med framförhållning.


Verksamhetsförståelse

För att ekonomifunktionen, oavsett om den är intern eller outsourcad, skall kunna vara det viktiga affärsstöd som den behöver var, krävs att ekonomisidan både har ett högt förtroendekapital såväl som en bra förståelse för verksamheten och vad som påverkar företagets affärer.


"...därför bygga upp nyckeltal och mätverktyg som är lämpliga för just den verksamhet det handlar om..."


Mätverktyg

Det är få förunnat att bara kunna gå på magkänsla - i synnerhet när det sedan även gäller att övertyga andra. Ekonomisidan behöver därför bygga upp nyckeltal och mätverktyg som är lämpliga för just den verksamhet det handlar om. Har man ekonomisidan outsourcad kan fördelen ibland vara att personerna som utgör ekonomisidan även arbetar med andra företag där man kan hämta inspiration och kunskap från.


Kvalitet i processerna

För att det skall vara någon vits att ta fram beslutsunderlag från mätningar krävs förstås kvalitet i mätningsunderlagen. Data behöver också kunna samlas in och tas hand om i närtid för att undvika att behöva fatta reaktiva beslut baserat på gammal information.


Viktigt också att samla in rätt mängd av data i förhållande till vad det finns både behov av och resurser för att kunna hantera på ett bra sätt.


"...så att det i så hög grad som möjligt ger entydiga svar..."


Analysförmåga

Likartade processer krävs t.ex. månadsvis, för att öka kvaliteten och hastigheten i själva analysarbetet. Analysarbetet behöver också byggas upp så att det i så hög grad som möjligt också ger entydiga svar. Svar företagsledningen har möjlighet att agera på.


Utvärdering av gasa eller bromsa

Beslut fattade baserade på ekonomifunktionens arbete kan handla om så avgörande frågor som om hela företaget skall öka takten eller tom dra ned på densamma. 


Förutom att det är viktigt att underlagen är visar korrekt information är det också viktigt att beslutsunderlagen också håller och fungerar att följa upp på. För att utvärdera dels fattade beslut men också kunna se när t.ex. en vändning kommer och nya beslut behöver tas.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB