LEAN

FOKUS Affärsinfo - LEAN Administration

Basfakta LEAN Adm


Detta är LEAN

Lean är en verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Utan att för den delen bortse från resurseffektivitet.

 

Kärnan i LEAN

Teamwork

Kommunikation

Effektivt utnyttjande av resurser & eliminering av slöseri

Ständig förbättring

 

Flödesenhet - Det som förs framåt och förädlas i processen.

 

Resurseffektivitet - Den tid då resurser tillför värde i förhållande till en viss tidsperiod.

 

Flödeseffektivitet - Summan av de värdeskapande aktiviteterna i relation till genomloppstiden.

 

Systemgränserna - Definition av processflödets start och stopp.

 

Genomloppstid - Den tid det tar för en flödesenhet att flyta igenom hela processen.

 

De 7 typerna av slöseri

Onödig produktion/överproduktion

Onödig väntan

Onödiga transporter av material & produkter

Onödigt arbete/överarbete

Onödig lagerhållning

Onödig förflyttning av arbetskraft

Onödiga fel, omarbete och/eller dubbelarbete

 

Kaizen - Ständig förbättring

 

Jidoka -  Att visualisera och tydliggöra processer och flöden

 

Just in time - Att skapa effektiva flöden

 

Metoden 5S omfattar

Sorteríng

Strukturering

Systematisk städning

Standardisering

Självdisciplin

[2020-01-28]


LEAN inom ekonomi

Oavsett om ert företag är ett industriföretag, ett handelsföretag eller ett tjänsteföretag finner du mängder med administrativa processer i företaget. Så även, eller snarare i synnerhet, på ekonomiavdelningen.


Konkurrensfördelar

Inneffektiva administrativa processer, oavsett om det är på ekonomiavdelningen, personalsidan eller data/it, innebär högre kostnadsläge än nödvändigt. Omvänt innebär det att organisationer som även tar hand om och effektiviserar de administrativa processerna ger företaget ökade konkurrensfördelar.


Ovana vid grundtanken

En vanlig utmaning när det gäller LEAN administration/ekonomi är att man är ovan vid att tänka kund - leverantör. Ekonomiavdelningen har inte tydliggjort vilka man egentligen levererar vad till. Därmed har man heller inte identifierat uppgifter som faktiskt inte skapar kundvärde. Uppgifter man skulle kunna sluta med till förmån för annat utförande som istället ger nytta.


Process & Metodik

En viktig grundnyckel inom ekonomi är förstås också att arbeta bort varians. Samtidigt som ekonomiavdelningar generellt brukar vara duktiga på projektupplägg och att hålla deadlines, är man ofta mindre bra på att arbeta bort avvikelser från normalutförandet. I takt med att digitaliseringen nu också slår igenom inom redovisning och ekonomi öppnar sig också nya möjligheter kring utvecklad process & metodik på ekonomisidan.


[Källa: Nya Ekonomikompetens] 

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB