OXCEED Premium

                     Premium

För er som vill skräddarsy FOKUS. Få ett ännu smartare och anpassat BI-verktyg.

OXCEED PREMIUM

Om vi börjar med det självklara: För er som väljer PREMIUM ingår förstås allt som finns i OXCEED Standard.


Förutom Standard har ni möjlighet att skapa egna nyckeltal, resultaträkningar och balansuppställningar. Debiteringsgrad, snittintäkt/kund, nöjd medarbetare eller kanske följa upp hur

Dashboard som skräddarsys med den information ni vill ha.

Budget & prognos kan nu göras på ett mycket enklare och säkrare sätt. Direkt i OXCEED Premium.

Med nya OXCEED går det att göra nästa års budget på endast ca 1 timme. Utgå från årets utfall, räkna upp/ner vissa delar procentuellt. Korrigera några valda poster så är det klart. Då har ni iaf något att följa upp 2021 med. Månad för månad!

många sålda enheter ni har av olika kategorier. Med möjlighet att få informationen direkt i t.ex. VD- eller styrelserapporten.


Ni får tillgång till smarta verktyg för kassaflödesprognoser och kan förstås även skapa resultatbudgets och prognoser helt självständigt. Har ni en koncern kan ni enkelt få överblick över hur det går för bolagen. Och jämföra dem med varandra.

Analysera på ett enkelt och intuitivt sätt. Följ OXCEED's olika steg.

Kassaflödesprognos, kundanalyser & benchmarking - ni får samtliga funktioner som även finns i OXCEED Standard (visas här).

Drill-down - när ni använder Fortnox som affärssystem, går analys och uppföljning snabbare. Tack vare att du inte behöver växla mellan program. 


Genom smarta api:er kan du klicka dig ner från t.ex. en resultaträkning, ända ner på en verifikation där själva fakturan också är klickbar. Och få upp leverantörs-fakturan direkt på din skärm. 

Med det som utgångspunkt, kan ni sedan välja hur noggrant och komplext ni vill göra budgeten. Oavsett nivå och ambition gör OXCEED jobbet både enklare och säkrare. Och ni kan löpande följa hur arbetet successivt bygger upp nästa års målsättningar.

Rapporteringen byggs upp på det sätt, med de uppgifter, just ni vill ha.


Ni kanske vill ha olika typer av rapporter för olika affärsområden, kostnadsställen eller projekt. Eller få en separat Styrelserapport. Ha både resultaträkningen månadsrapporterad såväl som kvartalsuppställd. Följa upp vissa nyckelar och utfall veckovis?

Koncernvyer

Oavsett om du har ett moderbolag/holdingbolag + ett operativt bolag eller om ni driver en koncern med flera aktiva bolag, ger OXCEED er överblick över koncernen på ett snabbt och enkelt sätt.


Ta del av utfallen både i form av sammanställda resultatrapporter såväl som nyckeltalsjämförelser. Välj enkelt vilken period ni vill analysera och jämföra.


(Per idag går det dock inte att skapa separat koncernrapportering med nyckeltal och textkommentarer) 

Dokumentarkiv

Sökbart dokumentarkiv, likadant som för Standard, för att ni enkelt skall kunna ta del av rapporter och andra dokument. Och även själva kunna ladda upp det ni behöver 'on-the-go'. T.ex. registreringsbevis, årsredovisningar, styrelseprotokoll eller dylikt.

Övrigt i OXCEED Premium

OXCEED Premium omfattar olika typer av resultatrapporter, balansrapporter, projektrapportering och likviditetsrapporter. Vidare får ni tillgång till budget och prognosmöjligheterna i systemet. Har ni moderbolag och/eller fler företag har ni även en smart flerbolagsöversikt för att kunna se helheten i era utfall.


Kontakta oss gärna för en demonstration av OXCEED.

Klicka för att komma tillbaka till översikten för OXCEED

Nyfiken på

OXCEED Light?

Klicka för info.

Nyfiken på

OXCEED Standard?

Klicka för info.

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?