OXCEED Standard

                        Standard

Ett smart BI-verktyg i molnet för aktiva verksamheter som vill ha ett bra beslutsstöd.

OXCEED Standard

Lämpar sig för verksamheter med behov av att analyser och ha mer stöd för detaljerad information om hur verksamheten fortlöper.


Ni behöver kunna klicka er ner på kontonivå och vill kunna se fakturor direkt i OXCEED. Behöver mer detaljerade rapporter.

Dashboard för snabb överblick. Hovra i diagrammen för mer info.

Rapportering med kommentarer. Klicka hela vägen ner på kontonivå och vidare för att även få upp själva fakturan på skärmen.

Ni vill kanske ha möjlighet att kunna ha och följa upp helt egna nyckeltal. Kunna följa debiteringsgrader eller snittintäkt per kund t.ex. Enkelt kunna följa upp reskontror åldersfördelat. 


Är kanske intresserade av att jämföra ert företags kostnads struktur med andra företag i er bransch. Eller följa upp s k O-index. Få reda på hur bra ni driver företaget jmfrt m föreg år. 

Analysera på ett enkelt och intuitivt sätt. Följ OXCEED's olika steg.

Kundanalys - ett snabbt sätt att få koll på kundstocken och dess fakturering, utveckling, största kunder etc. Motsvarande finns även Leverantörsanalys.

Nyckeltalsanalyser - en mängd möljigheter att dels snabbt stämma av olika nyckeltal, dels klicka sig vidare för att läsa av dem över tid. Och begränsa till favoriter.

Undvik kundförluster - genom daglig kontroll att utestående kundfordringar, betaltider, kunder som är bäst/sämst på att betala i tid osv.

Kostnadsfördelning & 0-index - hjälper att fokusera på kostnadssidan. I rätt ordning. 0-index hjälper att hålla kolla på hur företaget som helhet drivs.

Benchmarking - det är intressant och lärorikt att kunna jämföra den egna verksamheten med andra. Utvärdera kostnadsstrukturen med jämförbara andra företag.

Dokumentarkiv

Sökbart dokumentarkiv för att ni enkelt skall kunna ta del av rapporter och andra dokument. Och även själva kunna ladda upp det ni behöver 'on-the-go'.

Viktiga övriga delar i OXCEED Standard

OXCEED Standard omfattar även olika typer av resultatrapporter, balansrapporter, projektrapportering och likviditetsrapporter. Vidare får ni tillgång till budget och prognosmöjligheterna i systemet. Har ni moderbolag och/eller fler företag har ni även en smart flerbolagsöversikt för att kunna se helheten i era utfall.


Kontakta oss gärna för en demonstration av OXCEED.

Klicka för att komma tillbaka till översikten för OXCEED.

Nyfiken på

OXCEED Light?

Klicka för info.

Nyfiken på

OXCEED Premium?

Klicka för info.

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?