Personal

PERSONAL

FOKUS Affärsinfo - LEDARSKAP & PERSONAL

Basfakta 2020 Personal


Sociala avgifter samt dess sammansättning

Ålderspensionsavgift 10,21%

Efterlevandepension 0.60%

Sjukförsäkringsavgift 3,55%

Föräldraförsäkring 2,60%

Arbetsskadeavgift 0,20%

Arbetsmarknadsavgift 2,64%

Allmän löneavgift 11,62%

 

Totalt 31,42%

 

Traktamentsbelopp

Hel dag 240 kr

Halv dag 120 kr

Efter 3 månader 168 kr

Nattschablon 120 kr

 

Fri kost förmånsvärde

En fri måltid om dagen (lunch el middag) 98 kr

Fri frukost 49 kr

Helt fri kost (minst 3 måltider) 245 kr

 

Representation extern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring (moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person).

Avdragsrätt gäller golf, teater, matcher, event etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Du får göra avdrag om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

 

Represention intern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså t.ex. vid personalfester och jubileum etc.(moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person). Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr. Teater etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Fri parkering kan vara skattefri

Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats.


För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

 

Personalvårdsförmåner skattefria

Kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan anses som en måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt, samt motion och annan friskvård.

 

Personalvårdsförmåner ej skattefria

rabatter

Förmåner som är utbytbara mot kontanter

Förmåner som ej riktar sig till all personal

Andra förmåner som arbetstagaren får utanför arbetsgivarens arbetsplatser (t.ex. Rikskuponger).

 

Motion som erbjuds arbetstagare och är skattefri

Friskvårdsbidrag får erbjudas för enklare slag av motion och friskvård om 5.000 kr inkl. moms per år. För gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy etc. motionsdans, tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, kontorsmassage etc.


Regeln är att motionen måste erbjudas samtliga på företaget för att vara avdragsgill.


Motion/sport som erbjuds arbetstagare och ej är skattefri

Skytte, agility, bridge, schack, paintball etc.

Fiske, jakt och motorsport, spabesök mm.

 

Gåvor som är skattefria till arbetstagare

Julgåva upp till max 450 kr inkl moms.

jubileumsgåva då företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum 1.350 kr inkl moms.

minnesgåva som lämnas till när anställning upphör (anställning minst 6 år) får uppgå till max 15.000 kr inkl moms.


(Vi reserverar oss för ev felskrivningar o dyl)

[2020-05-20]


Så mycket har distansarbetet ökat


DISTANSARBETE Från ett fåtal procent till en tredjedel. Distansarbetet har kommit för att stanna. Nu vill medarbetare fortsätta jobba hemifrån. I en ny undersökning från Tele2 säger 4 av 10 att de kommer att jobba mer på distans i framtiden.


Under coronan har distansarbetet ökat med 400 procent. Det är sedan 2011 som Tele2 har undersökt hur digitaliseringen ser ut på arbetsplatsen. I år blir den analysen lite speciell då kontorsstängning, karantän och distansarbete blivit vardag. I de yrkesgrupper som har förutsättningar att jobba på distans syns detta tydligt. Detta då den arbetstiden i hemmet ökat från 15 procent till 57 procent bara mellan februari och april – en ökning med nästan 400 procent.


"...Under coronan har distansarbetet ökat med 400 procent..."I april 2020 så visar undersökningen att 94 procent av de som kan jobba hemifrån – nu gör det i någon utsträckning. 32 procent jobbar heltid på hemma kontoret, en siffra som kan jämföras med att endast två procent gjorde detsamma i februari.


I undersökningen framgår det även att 39 procent av hemarbetarna är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att jobbet blivit mer effektivt.


– Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2.


Teknik fortfarande en utmaning

Men hemarbetet ställer även högre krav på tekniken. Blott två av tio tillfrågade upplever att deras it- och telefonilösningar fungerar mycket bra. Dock verkar det som att corona accelererat implementeringen av ny teknik samt sett till att utbilda personalen i den. Detta då andelen som säger att de inte har teknikstrul lägre ökat rejält. Vidare framgår det att Teams och Skype är de vanligaste lösningarna för arbete då 90 procent använder sig av dessa.


– Det är glädjande att tekniken fungerar nu när den stresstestas av alla oss som jobbar hemifrån.  Vår undersökning visar också att tekniken och lösningarna för att jobba på distans fungerar bättre än vad kanske många trodde, trots att man också måste vara vaksam så att medarbetarna mår bra när man tappar delar av den sociala aspekten, säger Fredrik Stenberg.


[Källa: Kvalitetsmagasinet.se]Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB