Personal

PERSONAL

FOKUS Affärsinfo - LEDARSKAP & PERSONAL

Basfakta 2020 Personal


Sociala avgifter samt dess sammansättning

Ålderspensionsavgift 10,21%

Efterlevandepension 0.60%

Sjukförsäkringsavgift 3,55%

Föräldraförsäkring 2,60%

Arbetsskadeavgift 0,20%

Arbetsmarknadsavgift 2,64%

Allmän löneavgift 11,62%

 

Totalt 31,42%

 

Traktamentsbelopp

Hel dag 240 kr

Halv dag 120 kr

Efter 3 månader 168 kr

Nattschablon 120 kr

 

Fri kost förmånsvärde

En fri måltid om dagen (lunch el middag) 98 kr

Fri frukost 49 kr

Helt fri kost (minst 3 måltider) 245 kr

 

Representation extern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring (moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person).

Avdragsrätt gäller golf, teater, matcher, event etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Du får göra avdrag om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

 

Represention intern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså t.ex. vid personalfester och jubileum etc.(moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person). Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr. Teater etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Fri parkering kan vara skattefri

Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats.


För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

 

Personalvårdsförmåner skattefria

Kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan anses som en måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt, samt motion och annan friskvård.

 

Personalvårdsförmåner ej skattefria

rabatter

Förmåner som är utbytbara mot kontanter

Förmåner som ej riktar sig till all personal

Andra förmåner som arbetstagaren får utanför arbetsgivarens arbetsplatser (t.ex. Rikskuponger).

 

Motion som erbjuds arbetstagare och är skattefri

Friskvårdsbidrag får erbjudas för enklare slag av motion och friskvård om 5.000 kr inkl. moms per år. För gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy etc. motionsdans, tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, kontorsmassage etc.


Regeln är att motionen måste erbjudas samtliga på företaget för att vara avdragsgill.


Motion/sport som erbjuds arbetstagare och ej är skattefri

Skytte, agility, bridge, schack, paintball etc.

Fiske, jakt och motorsport, spabesök mm.

 

Gåvor som är skattefria till arbetstagare

Julgåva upp till max 450 kr inkl moms.

jubileumsgåva då företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum 1.350 kr inkl moms.

minnesgåva som lämnas till när anställning upphör (anställning minst 6 år) får uppgå till max 15.000 kr inkl moms.


(Vi reserverar oss för ev felskrivningar o dyl)

[2020-01-28]

8 tips som hjälper er behålla talangerna

TALENT MANAGEMENT. Att attrahera talanger är en sak, att få dem att stanna en helt annan. Mattias Bolander tipsar om hur ni behåller kompetensen genom att fokusera på karriärutveckling och lärande.


Med dagens kompetensbrist gäller det inte bara att attrahera talanger till organisationen. Företag och organisationer behöver framför allt bli bättre på att tillvarata och utveckla befintliga medarbetares kompetens för att de ska vilja stanna kvar i organisationen – hellre än att söka sig till konkurrenterna. Det handlar bland annat om att skapa en lärande kultur och erbjuda interna
karriärvägar.


Mattias Bolander är Regionchef Norden och Baltikum på Workday, en leverantör av molnbaserad mjukvara för att effektivisera HR. Här delar han med sig av sina initierade tips på hur ni ligger i framkant vad gäller att behålla era talanger.


1. Fokusera på karriärutveckling
Att vi ska arbeta i en och samma roll under lång tid är en föråldrad idé. Företag behöver erbjuda en miljö som har intern mobilitet, och hjälpa anställda att utvecklas genom att ge dem nya kunskaper som kompletterar och accelererar det de redan kan. Det är också viktigt att aktivt informera anställda om andra relevanta roller som kan vara bra för deras personliga utveckling. Rädslan för att medarbetare ska vilja gå vidare i karriären gör att man tappar dem från bolaget – istället för att låta dem växa inom organisationen.


2. Utveckla starka chefer och ledare
Anställda lämnar chefer, inte företag. Hjälp ledarna att utveckla mjuka konkreta färdigheter som direkt kommunikation, att tala inför grupper, hur man bäst sköter förhandlingar och hur man svarar upp mot sina medarbetares förväntningar. En stor förändring är att allt fler medarbetare börjar se jobbet som en serie meningsfulla erfarenheter och då måste cheferna förstår hur man anpassar sig därefter. Tänka mindre ”jobb” och mer ”uppdrag”.


3. Uppmuntra inlärning på arbetsplatsen
Försök fokusera på mindre och mer konkreta utbildningsinsatser där de verkligen kan göra nytta. Bryt till exempel upp innehållet i mer lättsmälta delar som kan konsumeras på samma sätt som vi lär oss utanför kontoret, med YouTube-tutorials eller TED-seminarier. Var också aktiv med att rekommendera nytt innehåll som kan hjälpa medarbetare att utforska nya
områden.


4. Utveckla istället för att mäta
En rapport från Forrester Consulting om prestationshantering visade att 60 procent av europeiska företag fortfarande genomför utvärderingar på års- eller halvårsbasis, medan 39 procent har övergått till kvartalsvisa och månatliga utvärderingar. Mer kontinuerliga prestationsutvärderingar har visat sig vara upp till en och en halv gånger mer effektivt när det kommer till att engagera och behålla anställda än årliga utvärderingar. På Workday har vi introducerat något vi kallar för prestations-aktivering, för att fokusera på
vad anställda kan göra för att öka sina insatser i företaget i framtiden, istället för att fokusera på vad de har gjort tidigare. Vi jobbar då med en mängd olika regelbundna samtal mellan chef och arbetstagare, övergripande utvärdering av den anställdas karriärmöjlighet och team-möten, vilket skapar en bättre feedback-kultur.


5. Låt dina anställda lära varandra
Egentligen låter det kanske banalt, men låt den som är bäst på något utbilda andra i det. Ge medarbetarna möjlighet att skapa eget utbildningsinnehåll inom sina egna kompetensområden, i stil med att producera egna YouTube-tutorials. Använd medarbetaroch användargenererat innehåll, och se till att organisationen också har möjlighet att ge feedback på vad som funkar bra och mindre bra. Lär av varandra.


6. Möjliggör omskolning på arbetsplatsen
Var öppen med vilken framtid du ser för företaget och arbeta tillsammans för att hitta lösningar på eventuella kunskapsluckor. Genom att samla olika kompetenser i samma rum och diskutera kring vad som behövs göras för att klara framtida utmaningar, kan oron kring vilka som får vara kvar eller inte minska. Istället skapas hopp när alla tillsammans försöker skapa ett bättre sätt att arbeta.


7. Tänk om kring utbildning som en examen – och istället något som följer en hela arbetslivet.


8. Skapa karriär-sprints
Identifiera var den anställda är, vart hen vill och vilka mål hen har. Kartlägg också vilka kontakter och möjligheter som skulle hjälpa den anställda att nå dessa mål. Planera tillsammans för att komma fram till hur ni bäst kan se till att hen får bygga upp rätt erfarenheter genom sitt arbete och ha regelbundna avstämningar för att se till att ni är på rätt väg. Var helt enkelt en aktiv part i dina anställdas utveckling, för annars är risken mycket större att de söker karriärutveckling någon annanstans.


[Källa: Annika Ahnlund, Hrbloggen.se]Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB