Personal

PERSONAL

FOKUS Affärsinfo - LEDARSKAP & PERSONAL

Basfakta 2020 Personal


Sociala avgifter samt dess sammansättning

Ålderspensionsavgift 10,21%

Efterlevandepension 0.60%

Sjukförsäkringsavgift 3,55%

Föräldraförsäkring 2,60%

Arbetsskadeavgift 0,20%

Arbetsmarknadsavgift 2,64%

Allmän löneavgift 11,62%

 

Totalt 31,42%

 

Traktamentsbelopp

Hel dag 240 kr

Halv dag 120 kr

Efter 3 månader 168 kr

Nattschablon 120 kr

 

Fri kost förmånsvärde

En fri måltid om dagen (lunch el middag) 98 kr

Fri frukost 49 kr

Helt fri kost (minst 3 måltider) 245 kr

 

Representation extern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring (moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person).

Avdragsrätt gäller golf, teater, matcher, event etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Du får göra avdrag om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

 

Represention intern (exkl. moms)

Avdrag för måltidsrepresentation är slopad, alltså t.ex. vid personalfester och jubileum etc.(moms får lyftas för måltidsrepresentation upp till 300 kr/person). Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr. Teater etc. 180 kr. Enklare förtäring 60 kr.

 

Fri parkering kan vara skattefri

Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats.


För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

 

Personalvårdsförmåner skattefria

Kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan anses som en måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt, samt motion och annan friskvård.

 

Personalvårdsförmåner ej skattefria

rabatter

Förmåner som är utbytbara mot kontanter

Förmåner som ej riktar sig till all personal

Andra förmåner som arbetstagaren får utanför arbetsgivarens arbetsplatser (t.ex. Rikskuponger).

 

Motion som erbjuds arbetstagare och är skattefri

Friskvårdsbidrag får erbjudas för enklare slag av motion och friskvård om 5.000 kr inkl. moms per år. För gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy etc. motionsdans, tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, kontorsmassage etc.


Regeln är att motionen måste erbjudas samtliga på företaget för att vara avdragsgill.


Motion/sport som erbjuds arbetstagare och ej är skattefri

Skytte, agility, bridge, schack, paintball etc.

Fiske, jakt och motorsport, spabesök mm.

 

Gåvor som är skattefria till arbetstagare

Julgåva upp till max 450 kr inkl moms.

jubileumsgåva då företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum 1.350 kr inkl moms.

minnesgåva som lämnas till när anställning upphör (anställning minst 6 år) får uppgå till max 15.000 kr inkl moms.


(Vi reserverar oss för ev felskrivningar o dyl)

[2020-03-16]


Redskap för nöjd medarbetare


Är det viktigt för verksamheten och kunderna att medarbetarna är nöjda och trivs på arbetet? Sannolikt svarar du 'ja' på frågan - oavsett om du är chef eller själv är medarbetare. Är det då viktigt att känna till vad varje medarbetare upplever och känner för sin arbetplats, mer än en gång per år?


Förr hade vi årsvisa mätningar

Förr hade många företag endast årsvisa uppföljningar av hur medarbetarna upplevde sin arbetsplats. I takt med digitaliseringen är det nu ofta så mycket enklare att få fram data och information, att moderna arbetsplatser redan för ganska lång tid sedan insett att bara för att något är bra i september innebär det inte automatiskt att det även är bra i januari.


"...bara för att något är bra i september innebär det inte automatiskt att det även är bra i januari..."


Man behöver följa upp och mäta medarbetarnas upplevelser mycket mer ofta än årsvis.


En naturligt del i månadsrapporteringen

Att, tillsammans med all annan information, mäta och följa upp hur det står till med medarbetarna månadsvis är ett bra sätt att både kunna glädjas, sätta in åtgärder och kunna agera proaktivt såväl som att det är en viktig gest mot medarbetarna. Att ledning och företag verkligen bryr sig om att arbetsplatsen är bra och snabbt fångar upp en medarbetare som av något skäl t.ex. tappar energi och engagemang.


Avgörande med actions

Precis som vid annan mätning och uppföljning krävs förstås också att något sker om/när utfallet visar att en medarbetare inte längre känner sig lika motiverad, upplever lägre grad av kamratskap eller tappar tilltron till utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen.


"...se det positivt att signalerna kommer fram tidigt..."


Processen behöver därför byggas upp så att det blir en naturlig del av verksamheten att ta tag i utmaningar som kan läsas av. Och se det positivt att signalerna kommer fram tidigt - istället för endast vid en årlig mätning av medarbetarnas nöjdhet och status.


FOKUS Medarbetare

Även om Nya Ekonomikompetens har mätning och uppföljning åt kunder i form av tjänsten Nöjd Medarbetare, finns det förstås olika sätt att samla in de här viktiga uppgiferna t.ex. månadsvis. Det viktiga är att det verkligen blir gjort - och att det inte bara sker några gånger per år.


Sedan underlättar det förstås att få det levererat vid samma tidpunkt varje månad och med tydliga diagram som även visar utveckling över tid.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB