loneprocessen

Därför väljer ni oss på Nya Ekonomikompetens.


VI ÄR EN EKONOMILEVERANTÖR och inte en redovisningsbyrå. Vi utför inte bara redovisning, löner och bokslut. Vi stöttar er med beslutsunderlag, controlling, affärsanalyser, digitalisering och ekonomiledning. Etc.


VI ÄR SYSTEMOBEROENDE och föreslår därför alltid bästa lösning, över tid, för er som kund.


NÄTVERKANDE KONSULTER lokaleriserade i en läraktig miljö på Karlstad Business Center där vi dagligen träffar både kunder och andra företag.


AKTIVA KUNDRELATIONER är viktigt för oss. Skapa Partnerskap mellan er och oss.


AKADEMIKER är alla medarbetare för hög kompetens och bästa kundnytta.


KUNDINRIKTAD METODIK som sätter er som kund i fokus och skapar mervärde.


PROJEKTORIENTERADE ekonomer som är vana att driva på och leverera. 


DIGITALT & KUNDNÄRA

Gjorde klara besparingar i löneprocessen


Det vanligaste Nya Ekonomikompetens assisterar kunderna med, förutom ekonomirelaterade delar, handlar om frågeställningar och utföranden inom HR-området. Eftersom kunden omftast anlitar Nya Ekonomikompetens även som funktion för Löneservice, blir det naturligt att mer och mer bli kundföretagets HR-avdelning.


HR-avdelningens frågeställningar kan vara omfattande. Och det kan vara tufft för det enskilda företaget att, på liknande sätt som inom redovisning, ekonomi och finansiering, hålla personal ajour inom HR-kompetens.


Dessutom är HR-området ofta ett kompetensområde där behovet varierar mycket mellan olika perioder under ett år. 


Ett kundcase sedan 2022

Hösten 2022 fick Nya Ekonomikompetens förtroendet att utgöra ett industriföretags löneservice. Initialt handlade det om att snabbt sätta sig in i befintliga rutiner och system, för att säkerställa fortsatta, korrekta löneutbetalningar. Inom kort visade det sig sedan att det fanns behov av att rätta till olika delar i förhållande till aktuella kollektivavtal.


"...för att säkerställa fortsatta, korrekta löneutbetalningar..."


I samband med det arbetet blev det allt mer uppenbart att det nuvarande lönesystemet utgjorde en begränsning varför kundföretaget insåg värdet av att byta till ett mer modernt lönesystem.


Ny systemimplementering

Att byta ett nytt lönesystem är en process i sig - även i ett företag där det inte är många 100-tals anställda. Men, samtidigt skall man inte överdriva tidsåtgången för ett skifte. I en verksamhet med färre än 100 anställda som inte berörs av fler än 2-3 kollektivavtal, hinner man både ställa in, driftsätta och testa ett nytt lönesystem mellan två ordinarie löneberedningar. Det förutsätter förstås att det ändå är rimlig ordning och redan sedan tidigare i de äldre lösningarna.


"...det visade sig vara en åtgärd där man egentligen inte hade behövt lönebereda parallellt..."


Med Nya Ekonomikompetens som driftsättare skiftades kundens lönesystem, alla inställningar gjordes och man testkörde ett antal fiktiva lönespecar. Sedan vill kunden, för säkerhets skull, köra första löneberedningen identisk i både de gamla systemet såväl som i det nya systemet. Så gjordes och det visade sig vara en åtgärd där man egentligen inte hade behövt lönebereda parallellt i det gamla systemet. Men där det faktum att man gjorde det, ändå gav ytterligare trygghet i att löneberedningen faktiskt blev helt korrekt redan första gången, i den nya systemstrukturen.


En klart mer effektiv process

Och med Nya Ekonomikompetens som löneavdelning tillsammans med det nya lönesystemet, har kunden nu en både snabbare, smidigare och mer korrekt hantering av företagets viktiga löneberedningar framöver.

Källa: Nya Ekonomikompetens

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?