Ekonomi

Basfakta 2021 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2003-2005*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

68.200 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 183.700 kr


Brytpunt för statlig skatt

537.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

596.800 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% (20% av priset) är den generella momsatsen. 12% (10,71 % av priset) gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 20,6% (2020 var skatten 21,4%).

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

2021-03-26


Avgörande med ett systemoberoende


Utvecklingen av ekonomisystem går snabbt. Det system som är bäst för er verksamhet idag, kanske inte alls är det imorgon. Därför är det också viktigt att anlita en ekonomileverantör som är systemoberoende och som alltid ser till er verksamhets bästa.


En bra ekonomileverantör är uppdaterad

Har man anlitat en bra ekonomileverantör kan man också lita på att leverantören håller sig uppdaterad på olika system på marknaden. Och, framförallt, måste man kunna lita på att förtagets ekonomifunktion (oavsett om man har anställd personal eller outsourcat ekonomisidan) alltid ser till det aktuella företagets bästa!


"...det är lagbrott att leverera både löpande redovisning och revisionstjänster till samma företag..."

 

Man får därför inte falla för frestelsen att göra 'kombiaffärer' när det kommer till ekonomisidan. Det är ett lagbrott att leverera både löpande redovisning och revisionstjänster till samma företag. Även om det inte är ett lagbrott att anlita en leverantör som både sköter ekonomin och har ett eget affärssystem man säljer in, så är det definitivt inte att rekommendera. Leverantören hamnar alltid i en situation med risk för intressekonflikt.


Ni kanske inte ens känner till det...

Förutom att ekonomileverantörer som endast kör egna system oftast blir sämre och sämre på system generellt, riskerar kunden som anlitat ekonomileverantören att inte få den bästa lösningen. Helt enkelt för att intressekonflikt uppstår.


"...viktigt att försäkra sig om att ekonomileverantören alltid ser till kundens bästa..."

 

Det är istället viktigt att försäkra sig om att ekonomileverantören alltid ser till kundens bästa och hela tiden är redo att föreslå kompletteringar eller ändringar av ekonomisystem. För att intresset ligger på att ni som kund alltid skall ha bästa lösningen för just er - inte för att leverantören skall få möjlighet att sälja sitt eget system.

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se