Ekonomi

Årshjulet delas upp i ett antal 'tårtbitar' som sedan doku-menteras och följs upp baserat på respektive kunds behov 

Basfakta 2021 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2003-2005*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

68.200 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 183.700 kr


Brytpunt för statlig skatt

537.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

596.800 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% (20% av priset) är den generella momsatsen. 12% (10,71 % av priset) gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 20,6% (2020 var skatten 21,4%).

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

2022-01-30


Dags för första delen av årshjulet


Att ekonomiavdelningen tar stöd i ett årshjul blir allt vanligare. Vi på Nya Ekonomikompetens började tillämpa årshjulet på våra kunder under förra året. Vilket har visat sig vara ett mycket bra stöd för att kunderna skall få ut mer av oss som ekonomiavdelning. Framförallt inom det vi kallar FOKUS Genomgång.


Grunden i årshjulet

Ett årshjul har flera syften. Ett syfte är att få kontroll och proaktivitet kring alla delar som är återkommande på årsbasisi inom ekonomisidan. Det handlar om planering för årsbokslut och upprättande av årsredovisning, deklaration, budget/prognos, skatteplanering etc.


Århjulet syftar även till att fånga upp viktiga delar som är specifika för respektive kunds verksamhet. Där det kan finnas särskilda behov kring likviditet, kring vissa nyckeltal, ha ökad kontroll på vissa projekt osv.


"...syftar även till att fånga upp viktiga delar som är specifika för respektive kunds verksamhet..."


Stöd för planering & controlling

I ett årshjul skapas också förutsättningar för andra viktiga aktiviteter. Aktiviteter som ofta kanske inte blir av om man inte planerar dem med framförhållning.


Här pratar vi t.ex. om kostnadsprojekt. Att åtminstone en gång om året inventera och gå igenom företagets kostnadsmassa, utvärdera kostnader och ev. släcka abonnemang, dra ner på antal licenser, gåra upphandling av inköp men också att gå igenom återkommande prcoesser som finns i verksamheten. Utvärdera dessa och fundera igenom om man bör sluta med vissa saker som kanske inte längre är lika viktigt att utföra som tidigare. Och förstås fundera igenom om processerna kan utvecklas dvs. om det går att jobba smartare.


"...fundera igenom om man bör sluta med vissa saker som kanske inte längre är lika viktigt att utföra som tidigare..."


Att åtminstone en gång per år också analysera företagets kunder och de affärer man utför, för att säkerställa att man verkligen tjänar pengar på affärerna, är också nyttiga övningar som lätt glöms bort i 'vardagen'.


Ekonomimodellen

Ytterligare ett exempel på aktivitet som är bra att ha med i årshjulet är utvärdering av företagets ekonomimodell och systemstruktur. Har man verkligen den bästa och mest prisvärda systemstrukturen, som också innebär hög grad av automatisering och digitala flöden.


Fyller dagens ekonomimodell behovet av analys och uppföljning eller borde man börja följa upp även på kostnadsställen tex, är också frågor viktiga att ställa sig. Åtmonstone årsvis.

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se