2 mycket goda råd

"...fullt möjligt även för ert företag att få en digital och kundnära ekonomifunktion...

Därför väljer ni oss på Nya Ekonomikompetens.


VI ÄR EN EKONOMILEVERANTÖR och inte en redovisningsbyrå. Vi utför inte bara redovisning, löner och bokslut. Vi stöttar er med beslutsunderlag, controlling, affärsanalyser, digitalisering och ekonomiledning. Etc.


VI ÄR SYSTEMOBEROENDE och föreslår därför alltid bästa lösning, över tid, för er som kund.


NÄTVERKANDE KONSULTER lokaleriserade i en läraktig miljö på Karlstad Business Center där vi dagligen träffar både kunder och andra företag.


AKTIVA KUNDRELATIONER är viktigt för oss. Skapa Partnerskap mellan er och oss.


AKADEMIKER är alla medarbetare för hög kompetens och bästa kundnytta.


KUNDINRIKTAD METODIK som sätter er som kund i fokus och skapar mervärde.


PROJEKTORIENTERADE ekonomer som är vana att driva på och leverera. 


DIGITALT & KUNDNÄRA

Om vi bara får ge er 2 råd


Moderna företag som väljer att köpa in tjänster inom ekonomi och redovisning har många parametrar att ta hänsyn till. Vi vet. Om vi endast får komma med två råd så brukar råden bli de här.

 

Råd #1 - Sätt inte företaget i jävsproblematik

I Sverige har vi en lagstiftning som innebär att många företag måste ha en revisor. Revisorns roll är bla. att på ett oberoende sätt säkra upp att verksamhetens ekonomi och redovisning sköts enligt de lagar och regler som Sverige har fastställt. Detta är både ett skydd för företaget som sådant såväl som för tredje part som kanske handlar eller är anställd i företaget.


"...att aldrig anlita någon ekonomi- eller redovisningskonsult från samma företagsgrupp som företagets revisor kommer från..."


För att revisorn skall kunna revidera verksamheten utan risk för att hamna i en jävssituation har både Aktiebolagslagen såväl som Revisionslagen fastställt att den som är revisor inte får ha samma huvudman som den som är satt att utföra företagets s k medelsförvaltning och redovisning.


Slutsats

För att vara på den säkra sidan och undvika risk för jäv är ett bra råd att aldrig alita någon ekonomi- eller redovisningskonsult från samma företagsgrupp som företagets revisor kommer från.


Råd #2 - Sätt inte företaget i en beroendeproblematik

I takt med att verksamheter blir allt mer digitaliserade finns det idag också en uppsjö av olika affärs- och ekonomisystem på marknaden. Systemen utvecklas olika snabbt och det system som är bäst för er verksamhet idag behöver inte alls vara med prisvärt om 1-2 år.


"...alltid ser till just er verksamhets bästa när det gäller val av affärs-/ekonomisystem är det viktigt..."


En nyckelfunktion i att hela tiden se till att ni använder de för er verksamhet mest prisvärda systemlösningarna, är förstås er ekonomiavdelning. Var därför ytterst noga med att aldrig välja en extern ekonomileverantör som samtidigt också levererar ekonomi- och affärssystem.


Slutsats

För att vara på den säkra sidan och kunna lita på att er (interna och/eller externa) ekonomiavdelning alltid ser till just er verksamhets bästa när det gäller val av affärs-/ekonomisystem är det viktigt att alltid ha en ekonomifunktion som agerar oberoende.


Ekonomifunktionen skall hålla sig uppdaterad på marknaden och hela tiden vara beredd att agera för att presentera systemlösningar som kan effektivisera och öka affärsvärdet av ekonomi och redovisning. Inte sitta i en beroendeställning bara för att man är anställd i ett företag som vill att 'alla' skall köra det företagets system. 

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?