Affärsrådgivning

Tidigare publicerat - EKONOMI

Basfakta 2020 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2002-2004*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

66.800 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 177.100 kr


Brytpunt för statlig skatt

523.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

575.500 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2020-01-28]

Affärsrådgivaren ekonomileverantören


Allt fler företag, såväl små som stora, väljer fördelen med att kunna agera som beställare när det gäller hela eller delar av ekonomifunktionen. 

 

Vad innebär egentligen förtroendet

Att få möjlighet att leverera redovisnings-, ekonomi- och lönetjänster till ett företag är bland det finaste uppdrag man kan få. Det innebär nämligen att man får full inblick i hur kundens verksamhet mår.

 

"leverera redovisnings-, ekonomi- och

lönetjänster till ett företag är bland det

finaste uppdrag man kan få"


Det ger i sin tur ekonomileverantören en helt unik position för rådgivning. Men, och det är viktigt, det innebär samtidigt att kunden måste kunna förvänta sig att du som konsult agerar på den information du får tillgång till.

 

Affärsrådgivningen avgörande

Att få någon att till en rimlig peng utföra löpande bokföring, avstämning och månadsbokslut på ett korrekt, effektivt och lagenligt sätt i ett modernt molbaserat system är inte särskilt svårt. Det finns 100-tals leverantörer att välja bland.

 

Men att få en leverantör att utföra ovanstående och samtidigt ha tillräcklig erfarenhet, kommunikativ kompetens, intresse och förmåga att bli ditt företags bästa affärsrådgivare är inte lika enkelt. Men ack så viktigt.

 

Hur veta om du har rätt ekonomileverantör

Hur vet man då om man har rätt leverantör och affärsstöd kring ekonomitjänster? Det finns  flera parametrar att ta hänsyn till men, som vi brukar säga, en bra värdemätare kan vara följande:

 

En bra ekonomileverantör ser inte bara till att träffas (fysiskt eller via telefon/Skype/Teams) månadsvis (eller oftare vid behov) för genomgång av den ekonomiska och finansiella situationen. En bra leverantör agerar så proffsigt, engagerat och kan tillräckligt mycket även om närliggande områden i kundens verksamhet att kunden närmast längtar till de affärsmöten ni har tillsammans. "Trots" att kunden är väl medveten om att leverantören tar betalt för tiden mötet och förberedelserna tar. Låter det märkligt?

 

Komplett affärsrådgivning

Det är egentligen inte så märkligt. Rätt leverantör är rädd både om sin egen tid såväl som sin kunds tid. Därför bidrar en bra ekonomileverantör till effektiva och bra förberedda möten.

 

Den proaktiva ekonomileverantören vet också att det är viktigt att kunna presentera relevant information som konsulten får fram om kundens verksamhet. På ett enkelt och förståeligt sätt. Leverantören har också kompetens att kunna hjälpa kunden att koppla ihop ekonomistyrningen med övergripande strategi kring marknad och försäljning, ledarskapet i kundföretaget, utvecklingsarbetet osv.

 

"när ni börjar längta efter att

träffa er ekonomileverantör då vet ni

att ni valt rätt leverantör"


När ekonomikonsulten på det sättet även har förmåga att ta rollen som en "god ekonomichef" blir konsulten också riktigt värdefull för kunden. Konsulten blir även en person som har en avsevärt mycket bredare kompetensbank, löpande omvärldsbevakning, och fler verksamheter att hämta relevant kunskap från än en ekonomichef som arbetar med ett och samma företag.

 

Så. När ni börjar längta efter att träffa er ekonomileverantör då vet ni att ni valt rätt leverantör :-)

 

Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?