Ekonomistyrning

Basfakta 2021 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2003-2005*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

68.200 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 183.700 kr


Brytpunt för statlig skatt

537.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

596.800 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% (20% av priset) är den generella momsatsen. 12% (10,71 % av priset) gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 20,6% (2020 var skatten 21,4%).

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

2021-02-21


Vikten av att göra ekonomistyrningen enkel


Ekonomistyrning i företag kan vara svårt. Men det kan faktiskt även göras ganska enkelt. Med rätt system och verktyg, och framförallt, rätt människor vid 'spakarna', blir det både roligare och mer effektfullt att kunna dra nytta av ekonomi och redovisning.


Redovisningen - grunden

För att kunna bedriva en vettig ekonomistyrning måste man ha ordning och reda i redovisningen. Man måste kunna lita på siffrorna och ha tillräckligt bra ekonomiprocesser (dvs. sätt att arbeta med ekonomisidan) att man också kan hantera redovisningen som den färskvara den är. Och skall vara.


"...måste kunna lita på siffrorna och ha tillräckligt bra ekonomiprocesser..."

 

Sedan behöver man nästan alltid komplettera redovisningsprogrammet med ett systemstöd som förenklar och presenterar det man vill i grafer och bilder istället för långa kontolister och tabeller.


Sättet att presentera avgörande

För att få medarbetare i organisationen att förstå ekonomisidan och dess styrmöjligheter är det avgörande att kunna presentera och informera om ekonomiska förhållanden på rätt sätt.


Rätt sätt skiljer sig också mycket mellan olika grupper av medarbetare/mottagare. Och här krävs därför även en förståelse och människokännedom hos avsändarna/ekonomerna som håller i ekonomistyrningen.


"...resulterar nästan alltid i att företaget tids nog får problem..."

 

Om inte ekonomerna dels anpassar styrinstrumenten och den ekonomiska informationen till mottagarna och dels synliggör den på ett sätt att mottagana kan stimuleras av beslutsmöjligheterna, har man omgående en uppförsbacke som i sämsta fall resulterar i att ekonomisidan utför arbete som ingen faktiskt sedan använder.


Att inte använda de möjligheter som den ekonomiska informationen i företaget kan ge, är direkt kontraproduktivt och resulterar nästan alltid till att ett företaget tids nog får problem.


Typiskt för bra ekonomer

Ganska typiskt för riktigt bra ekonomer/affärscontrollers är att de kan kombinera förmågan att hantera datamängder och komplexa samband med att konvertera informationen till enkla scorecards och tydliga dashboards (översiktsvyer). 


"...både den information kring redovisningen som redan ägt rum, hur situationen ekonomiskt ser ut idag såväl som vad som sannolikt väntar..."

 

Så att ALLA i företaget verkligen förstår både den information kring redovisningen som redan ägt rum, hur situationen ekonomiskt ser ut idag såväl som vad som sannolikt väntar - baserat på olika typer av scenarios. 


I ständig rörelse

Eftersom en verksamhet ständigt är i rörelse ekonomiskt sett, har de duktiga affärsekonomerna även en förmåga att hålla all data och information löpande uppdaterad. 


"...förmågan att anpassa dessa för att göra det komplexa så enkelt att det är användbart..."

 

Men tar förstås hjälp av de systemstöd som finns på marknaden men nyckelt ligger sedan i förmågan att anpassa dessa för att göra det komplexa så enkelt att det är användbart för respektive del av organisationen som skall ha de olika informationsflödena.

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se