Lägre kostnad Revisor

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2020 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2002-2004*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

66.800 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 177.100 kr


Brytpunt för statlig skatt

523.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

575.500 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2020-08-20]


Så fick vi 50% lägre kostnad för revision

Att veta hur mycket revisionskostnader bör uppgå till kan vara svårt för det enskilda företaget att veta. Är kostnaden bara i paretet med tidigare år är det nog ganska vanligt att man är nöjd. Och tänker att det är så här det kostar med revision.


Man behöver referenspunkter

För att kunna veta vad som är en rimlig kostnad för genomförande av företagets revision underlättar det om man är revisor eller på annat sätt känner till hur mycket andra företag med liknande förutsättningar betalar för revisionen."...har förstås möjlighet att ungefär känna till vad revisionen skall kosta per år..."

 

Företag som antingen har en tidigare revisor anställd på sin ekonomiavdelning eller företag som har hela eller delar av sin ekonomifunktion outsourcad till en leverantör (med åtminstone ett antal anställda och några 10-tals kunder) har förstås möjlighet att ungefär känna till vad revisionen skall kosta per år på liknande bolag.


Det beror på...

Sedan beror kostnaden också mycket på hur redovisningen, avstämningar och bokslut är upprättade under året. Samt vilket skick årsbokslut och årsredovisning är när det lämnas för revision.


Eftersom vi på Nya Ekonomikompetens själva arbetar professionellt med ekonomi och redovisning och även vet att vi alltid är billigare än revisorn för utförandet, är vi mycket måna om att göra klart allting så att revisorernas arbete blir så enkelt som möjligt. Och därmed också så kostnadseffektivt som möjligt.

 

Började med utmaningar i revisionen

I samband med revisionen gällande 2018 tyckte vi att det både blev stökigt och att det tog mycket av vår egen tid för alla frågor som uppkom. Vi påpekade detta för huvudrevisorn för uppdraget.


När så revisionsbyrån började föra fram argument om att de hade fått jobba extra med revisionen, haft svårt att få fram underlag, inte fått underlag i tid och att det var därför det drog ut på tiden förstod vi att något inte stod rätt till. 


"...en person som flera gånger slarvade bort material vi skickade över och som frågade samma sak flera gånger trots att vi redan svarat..."


Tvärtom visste vi själva att de hade satt en riktigt junior revisor på uppdraget. En person som flera gånger slarvade bort material vi skickade över och som frågade samma sak flera gånger trots att vi redan svarat osv.


Så mer än halverades kostnaden för revisionen

När revisionen äntligen var klar (utan anmärkning) kom fakturan. Och den var "plötsligt" på närmare 50 ksek!? För vårt bolag som 2018 hade omsatt 2,5 msek och hade snittat på 4-5 anställda..


Vi kände förstås att revisionskostnaderna nu hade dragit iväg för mycket. Och vi visste också att en rimlig kostnad för revision snarare borde ha varit omkring 15 ksek (något högt men det handlade om en av de största revisionsbyråerna och då är det högre pris).


"...dialog och samarbete med Pontus & co på KPMG kändes också mycket bra vilket sedan har lett till fler goda samarbeten..."


Nu kontaktade vi istället KPMG här i Karlstad. Och frågade om de hade lust att gå in som revisorer. Vi träffades och vi förklarade läget samt berättade om vår verksamhet och våra ambitioner. Det kändes bra och KPMG blev vårt val.


Facit blev följande:

  • Nya Ekonomikompetens omsättning ökade från 2,5 till 6 msek i omsättning för året KPMG började revidera
  • Revisionen gick mycket snabbare och smidigare vilket sparade tid för oss internt på ekonomisidan
  • Kostnaden minskade till strax över 20 ksek - alltså klart mer än en halvering trots mer än dubblad volym
  • Dialog och samarbete med Pontus & co på KPMG kändes också mycket bra vilket sedan har lett till fler goda samarbeten


Vårt råd

Ta inte revisionskostnaden för given bara för att den är ungefär på samma nivå som tidigare. Försök istället hitta en dialogpartner som har koll även på andra företags revisionskostnader. Och var noga med att all redovisning och alla balansposter är genomarbetade och dokumenterade så blir revisionen mycket enklare. Och billigare!


[Källa: Nya Ekonomikompetens] 

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se