Tidigare Ekonomi

Tidigare publicerat - EKONOMI

Basfakta 2021 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2003-2005*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

68.200 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 183.700 kr


Brytpunt för statlig skatt

537.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

596.800 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% (20% av priset) är den generella momsatsen. 12% (10,71 % av priset) gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 20,6% (2020 var skatten 21,4%).

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

2021-03-26


Avgörande med ett systemoberoende


Utvecklingen av ekonomisystem går snabbt. Det system som är bäst för er verksamhet idag, kanske inte alls är det imorgon. Därför är det också viktigt att anlita en ekonomileverantör som är systemoberoende och som alltid ser till er verksamhets bästa.


En bra ekonomileverantör är uppdaterad

Har man anlitat en bra ekonomileverantör kan man också lita på att leverantören håller sig uppdaterad på olika system på marknaden. Och, framförallt, måste man kunna lita på att förtagets ekonomifunktion (oavsett om man har anställd personal eller outsourcat ekonomisidan) alltid ser till det aktuella företagets bästa!


"...det är lagbrott att leverera både löpande redovisning och revisionstjänster till samma företag..."

 

Man får därför inte falla för frestelsen att göra 'kombiaffärer' när det kommer till ekonomisidan. Det är ett lagbrott att leverera både löpande redovisning och revisionstjänster till samma företag. Även om det inte är ett lagbrott att anlita en leverantör som både sköter ekonomin och har ett eget affärssystem man säljer in, så är det definitivt inte att rekommendera. Leverantören hamnar alltid i en situation med risk för intressekonflikt.


Ni kanske inte ens känner till det...

Förutom att ekonomileverantörer som endast kör egna system oftast blir sämre och sämre på system generellt, riskerar kunden som anlitat ekonomileverantören att inte få den bästa lösningen. Helt enkelt för att intressekonflikt uppstår.


"...viktigt att försäkra sig om att ekonomileverantören alltid ser till kundens bästa..."

 

Det är istället viktigt att försäkra sig om att ekonomileverantören alltid ser till kundens bästa och hela tiden är redo att föreslå kompletteringar eller ändringar av ekonomisystem. För att intresset ligger på att ni som kund alltid skall ha bästa lösningen för just er - inte för att leverantören skall få möjlighet att sälja sitt eget system.

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 


2021-02-21


Vikten av att göra ekonomistyrningen enkel


Ekonomistyrning i företag kan vara svårt. Men det kan faktiskt även göras ganska enkelt. Med rätt system och verktyg, och framförallt, rätt människor vid 'spakarna', blir det både roligare och mer effektfullt att kunna dra nytta av ekonomi och redovisning.


Redovisningen - grunden

För att kunna bedriva en vettig ekonomistyrning måste man ha ordning och reda i redovisningen. Man måste kunna lita på siffrorna och ha tillräckligt bra ekonomiprocesser (dvs. sätt att arbeta med ekonomisidan) att man också kan hantera redovisningen som den färskvara den är. Och skall vara.


"...måste kunna lita på siffrorna och ha tillräckligt bra ekonomiprocesser..."

 

Sedan behöver man nästan alltid komplettera redovisningsprogrammet med ett systemstöd som förenklar och presenterar det man vill i grafer och bilder istället för långa kontolister och tabeller.


Sättet att presentera avgörande

För att få medarbetare i organisationen att förstå ekonomisidan och dess styrmöjligheter är det avgörande att kunna presentera och informera om ekonomiska förhållanden på rätt sätt.


Rätt sätt skiljer sig också mycket mellan olika grupper av medarbetare/mottagare. Och här krävs därför även en förståelse och människokännedom hos avsändarna/ekonomerna som håller i ekonomistyrningen.


"...resulterar nästan alltid i att företaget tids nog får problem..."

 

Om inte ekonomerna dels anpassar styrinstrumenten och den ekonomiska informationen till mottagarna och dels synliggör den på ett sätt att mottagana kan stimuleras av beslutsmöjligheterna, har man omgående en uppförsbacke som i sämsta fall resulterar i att ekonomisidan utför arbete som ingen faktiskt sedan använder.


Att inte använda de möjligheter som den ekonomiska informationen i företaget kan ge, är direkt kontraproduktivt och resulterar nästan alltid till att ett företaget tids nog får problem.


Typiskt för bra ekonomer

Ganska typiskt för riktigt bra ekonomer/affärscontrollers är att de kan kombinera förmågan att hantera datamängder och komplexa samband med att konvertera informationen till enkla scorecards och tydliga dashboards (översiktsvyer). 


"...både den information kring redovisningen som redan ägt rum, hur situationen ekonomiskt ser ut idag såväl som vad som sannolikt väntar..."

 

Så att ALLA i företaget verkligen förstår både den information kring redovisningen som redan ägt rum, hur situationen ekonomiskt ser ut idag såväl som vad som sannolikt väntar - baserat på olika typer av scenarios. 


I ständig rörelse

Eftersom en verksamhet ständigt är i rörelse ekonomiskt sett, har de duktiga affärsekonomerna även en förmåga att hålla all data och information löpande uppdaterad. 


"...förmågan att anpassa dessa för att göra det komplexa så enkelt att det är användbart..."

 

Men tar förstås hjälp av de systemstöd som finns på marknaden men nyckelt ligger sedan i förmågan att anpassa dessa för att göra det komplexa så enkelt att det är användbart för respektive del av organisationen som skall ha de olika informationsflödena.

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 


FOKUS Analys - ett nytt controllerstöd


Är kontroll och styrning viktigt i ert företag? Med det nylanserade verktyget FOKUS Analys riktar sig Nya Ekonomikompetens till företag med omsättning ca 1-500 msek. Tack vare systemets olika roller som anpassas för att passa både små såväl som stora företag.


Den digitala möjligheten

Det som också möjliggöra för både små och stora företag att kunna arbeta i samma typ av system utan att det blir orimliga kostnader för de mindre verksamheterna, är förstås också de digitala möjligheterna. Möjligheter som kommer genom automatiserad dataöverföring till program som i sin tur kan skalas upp/ner i funktionalitet beroende på hur mycket man behöver och vill betala.


"...mycket började med QlikView varpå Microsoft svarade med PowerBI efter några år..."

 

Större företag har sedan några år tillbaka arbetat med s k Business Intelligence där mycket började med QlikView varpå Microsoft svarade med PowerBI efter några år.


Utveckling kapar kostnader

QlikView är fortfarande ett mycket bra verktyg - men dyrt. PowerBI är både mycket billigare och mycket enklare - men fortfarande krävs en hel del insatser för att kunna komma igång och få affärsnytta.


Med vårt nya FOKUS Analys kan ni istället komma igång direkt. Väljer man versionen FOKUS Standard har man samma dag man blir kund tillgång till många funktioner för att bättre förstå ekonomin i verksamheten, enklare kunna presentera ekonomiskinformation och därmed kunna kunna styra och fatta beslut på säkrare underlag.


Dessutom till mycket, mycket lägre kostnader än motsvarande med QlikView eller PowerBI.


I förlängningen är förstås både QlikView såväl som PowerBI också avsevärt mycket större system än FOKUS Analys. Därför är det också många företag som ännu inte har något BI-stöd. Steget blir för stort.


Ett steg i taget

Att starta med FOKUS Standard kan vara ett bra sätt även för lite större företag som mycket snabbt vill komma igång. Vill man sedan utveckla uppföljning, rapportering och den prediktiva analysen kan man enkelt uppgradera till FOKUS Premium.


"...utveckla uppföljning, rapportering och den prediktiva analysen..."

 

Med FOKUS Premium bygger man själv upp, eller med stöd från konsulter på Nya Ekonomikompetens, uppföljning av nyckeltal som snittintäkt/kund, debiteringsgrad, antal sålda enheter, graden av nöjd medarbetare eller annat man vill få kontroll på t.ex. i företagets dashboard/översikt. Och man kanske även vill ha med det i den månatliga rapporteringen.


Nu lanserar vi Fokus Analys!

Nya Ekonomikompetens har nu i januari 2021 lanserat nya FOKUS Analys. Dels så har befintliga kunder börjat få tillgång och kunna dra nytta av systemet, dels har vi börjat bjuda in företag till demonstrationer så att fler företag får kännedom om möjligheterna för deras redovisnings- och ekonomifunktion. Oavsett om man har densamma outsourcad eller har egen anställd personal.


"...många som har frågat vad det nya FOKUS Analys kommer att kosta för kunden..."

 

Det är redan många som har frågat vad det nya FOKUS Analys kommer att kosta för kunden. Svaret är att tack vare dagens api-lösningar kan FOKUS Analys enkelt hantera många företag och verksamheter. Det gör att Nya Ekonomikompetens kommer att kunna sprida kostnaderna på en mängd företag.


Priset för de enklaste rollerna kommer att ligga på endast någon 100-lapp/månad medan FOKUS Premium kommer att ligga på omkring 500 kr/månad + beroende på hur många i kundföretaget som behöver access. Så det handlar om klart överkompliga priser i förhållande till affärsnyttan.

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 


- - - - -


2020-11-06


Säkra upp företaget mot Covid-19


Är lönutbetalningar viktigast i ert företag? Eller är det att kunna betala leverantörs-fakturorna. För det kan väl inte vara att kaffemaskinen fungerar som är viktigast? Eller framförallt: har ni funderat igenom hur det ni anser viktigast i företaget fungerar även om personalen drabbas av Covid-19?


Riskinventering

Det var förstås svårt för företag att ha så hög grad av riskberedskap att man kunde gardera sig för Covid-19 innan pandemin inträffade. Men nu när vi känner till och tvingas leva med pandemin är det närmast tjänstefel om inte ledningen i företag tar med Covid-19 som en del i riskplaneringen.


"...nu när vi känner till och tvingas leva med pandemin är det närmast tjänstefel om inte ledningen i företag tar med Covid-19 som en del i riskplaneringen..."

 

Att någon på företaget skall komma att drabbas av Covid-19 i form av att själv bli sjuk, få en närstående som får sjukdommen eller av annat skäl tvingas hålla sig borta från företagets kontor och lokaler är närmast att räkna med. Det svåra är att det kan vara vem som helst på företaget som det drabbar.


Fokus på huvudprocesserna

Eftersom Covid-19 och medföljande risker idag är en realitet behöver man kartlägga följande:


a) vilka processer har vi som är extra känsliga i företaget?

b) på vilket sätt kan vi upprätthålla dessa processer även om utförande personal tvingas vara hemma pga Covid-19?

c) vilka av processerna behöver vi gardera mer än vi garderat idag?

d) är det någon/några av de känsliga processerna vi hellre skulle vilja vara beställare av och få levererade av extern leverantör?

 

Svaret på ovanstående varierar förstås beroende på vilket företag det handlar om. Det finns dock ett par processer som brukar vara särskilt viktiga för alla företag.


Processer som måste fungera

Att kunna leverera till sina egna kunder är förstås något som företag är beredda att lägga ner tid, kraft och energi på. Och man är ofta ovilliga till att låta andra aktörer ta över detta. Eftersom det har att göra med företagets viktigaste relationer - kunderna.


"...en annan process som har högsta prioritet i företag är förstås löneprocessen..."

 

En annan process som har högsta prioritet i företag och organisationer är förstås löneprocessen. Personal som inte får rätt lön vid rätt tidpunkt tappar snabbt energin att leverera till företagets kunder. Ändå är det idag många företag som sitter mycket sårbara inom detta område. I synnerhet nu med tanke på risken för Covid-19.


Outsourcing av lön

Att fortsätta ha egen personal, som kanske dessutom saknar back-up-personal när det gäller verksamhetens löneutbetalningar, är idag ganska ologiskt med tanke på att det inte innebär någon större kostnad att outsourca företagets lönefunktion.


"...för endast omkring 150 kr per lönespecifikation kan man dels få lönerna upprättade..."

 

För endast omkring 150 kr per lönespecifikation kan man dels få lönerna upprättade på ett enkelt och korrekt sätt, dels ikläda sig rollen som beställare och ha tryggheten av att en extern leverantör säkrar upp med resurser för sjukfrånvaro, semestrar, kompetensutveckling osv.


Vi på Nya Ekonomikompetens som levererar den här typen av tjänster, svarar förstås också för att rekrytera och ersätta en konsult som ev. säger upp sig, känna till olika kollektivavtal, koordinera med ekonomiavdelningen för rätt semesterlöneskulder, sociala avgifter för skattedeklaration, rapportering till Collectum etc. 

[Källa: Nya Ekonomikompetens] 


2020-10-25


Avgörandet för hotell och konferens sker nu hösten 2020


Hotell och konferensarrangörer är några av de brancher som påverkats mest negativt av pandemin. Och just nu, hösten 2020, sker ett avgörande moment som sannolikt kommer att påverka bla. dessa branscher under många år framåt.


Målgrupperna

En avgörande målgrupp för många hotell och konferensanläggningar är affärsresenärer. Människor som behöver vidareutbilda sig eller träffas för att diskutera affärsuppgörelser. Personer som tillsammans behöver tid att ytterligare lära känna varandra och den gemensamma verksamheten. Eller affärsresenärer som helt enkelt behöver koppla av och kanske lyssna till någon med annan erfarenhet än den egna.


"...människor som behöver vidareutbilda sig eller träffas för att diskutera affärsuppgörelser..."

 

Under många års tid har den här kategorin av kunder byggt upp ett normaltillstånd i att återkommande åka till annan ort, bo på hotell och utöva konferens. För vissa personer sker det kanske endast en gång per år, för andra sker delar av det varje vecka.


Vem och vad som bestämmer

Den här typen av aktiviteter är heller inget som bokas in särskilt slumpmässigt. Istället är det en typ av aktiviteter företag och organisationer på förhand planerar för att genomföra.


"...en typ av aktiviteter företag och organisationer på förhand planerar för att genomföra..."

 

Man har en marknadsplan och i den har man planerat in att ställa ut på en eller två mässor under året. Säljarna har områden med målföretag som arbetsgivaren förutsätter att de skall besöka. Innebärande många resor och nätter på hotell. Ledningsgruppen planerar in kick-off, konferenser, man vill delta på olika event, gå på olika föreläsningar under året osv. osv.


Utmaningen hösten 2020

Det mesta av ovanstående börjar i företagens budgetprocesser. Budgetprocesser som oftast sker hösten innan ett nytt verksamhetsår. Och de allra flesta verksamheter har kalenderår som verksamhetsår. Det innebär att de flesta företag redan nu påbörjat sina budgetprocesser för 2021.


"...några helt nya pådrivande faktorer som spelar in gällande budgeteringen..."

 

När budgetarbetet nu sker, är det några helt nya pådrivande faktorer som spelar in gällande budgeteringen av medel för resor, hotell, event, konferenser etc. Dels har många företag en mer ansträngd ekonomisk situation än t.ex. hösten 2020. Det i sig leder till att man kommer att leta möjligheter till att skära ner på kostnader. Parallellt med det har de flesta verksamheter även ett 2021 att se fram mot som innehåller klart mycket mer osäkerhet än vanligt. På grund av Covid-19.


Det nya beteendet

Till detta kommer att vi nu "dessvärre" haft ganska gott om tid att både installera såväl som testa fler digitala mötesvägar och att arbeta samt genomföra möten på distans. Och vi märker att det ofta fungerar riktigt bra. I en del fall dessutom bättre och mycket mer kostnadseffektivt än det vi är vana vid. Och i vissa fall fungerar det klart sämre.


"...lär bli väldigt många budgets för 2021 där medel för just resor, hotellnätter och konferenser kommer att få stryka på foten..."


Problemet när en budget skall läggas är dock att det nästan alltid finns ett stort incitament kring att hoppas på lite högre intäkter och lite lägre kostnader. Det medför att det lär bli väldigt många budgets för 2021 där medel för just resor, hotellnätter och konferenser kommer att få stryka på foten. Man ser helt enkelt goda möjligheter att hålla uppe/rädda resultat baserat på att pandemin inte kommer att vara över 2021.


En mardröm för branschen

Det som branschen förstås bävar för är att verksamheter nu i budget för 2021 skall skära ner mycket på den här typen av kostnader. När t.ex. Landstingen diskuterar en gemensam reducering av budgeterade medel för reseområdet på 1,4 Mdr kronor 2021 är det förstås en mardröm för hotell och konferensbranschen.


Och det finns fler aktörer och branscher som bör fundera på hur andra verksamheter genomför sitt budgetarbete i höst. Och i vilken grad man kan komma att påverkas. Har det en gång skurits i budgetmedlen lär det nämligen riskera att ta åratal, pandemi eller inte, innan man återigen budgeterar vissa kostnader på samma höga nivåer som man gjorde inför 2020. 


[Källa: Nya Ekonomikompetens] 


2020-10-04


En enkel budget är bättre än ingen alls


VILKEN VÄG SKALL JAG TA? Den mycket kända frågan som Alice i Underlandet ställde och fick till svar: "Det beror på vart du skall?" speglar i hög grad också grundtanken med att ha en budget. I synnerhet när det sedan kommer till Alice svar på frågan: "Det vet jag inte".


Att veta vart man skall

Att inte veta vart man skall med sin verksamhet, innebär egentligen (i likhet med det svar Alice också får) att det inte spelar så stor roll vilken väg man väljer, vad man gör i företaget eller vilken prioritering bland alla möjligheter som finns man väljer.


"...brukar det alltid visa sig att man faktiskt har en tanke med hur man vill och hoppas verksamheten skall utveckla sig..."

 

När företagare och företagsledningar tänker efter brukar det alltid(!) visa sig att man faktiskt har en tanke med hur man vill och hoppas verksamheten skall utveckla sig kommande år.


Behöves egentligen en budget?

Eftersom en budget handlar om att sätta en förmodad färdväg på pränt, innebär det faktiskt också att alla företag och företagsledare har behov av en budget för nästkommande år.


Läs gärna det där ytterligare en gång: Det innebär faktiskt att alla(!) företag och företagsledare har behov av en budget för nästkommande år.


Ändå är det många, framförallt mindre företag, som inte upprättar någon form av budget. Det innebär att det enda man har att förhålla sig till nästa år är att jämföra med utfallen i år (och andra föregående år).


"...det innebär faktisk att alla företag och företagsledare har behov av en budget..."

 

Räcker det då inte att kunna jämföra med föregående år? Jo, det gör det faktiskt i många företag. Företag som är "mogna" och har övergått i en fas av mer förvaltande karaktär där varje år är, ungefär, det andra likt. Där kan man ofta ha föregående år som budget. 


Men så fort 'föregående år' har haft inslag av extraordinär karaktär behöver man egentligen justera även en sådan 'budget' för att riktigt kunna styra efter den som en budget.


En enkel form av budget

Så fort ett företag eller en företagsledare har någon form av ambition om att få verksamheten att växa, bli mer lönsam eller på annat sätt utvecklas ekonomiskt jämfört med tidigare år, krävs däremot någon form av budget. 


I sin enklaste form hjälper vi på Nya Ekonomikompetns våra kunder i deras budgetarbete genom att använda årets utfall som en grund. I dialog med kunden gör vi sedan mindre justeringar baserat påVD:s ambitioner jämfört med hur det blivit i år.


"...någon form av ambition om att få verksamheten att växa, bli mer lönsam eller på annat sätt utvecklas..."

 

På så sätt kan vi även 2021 vara en aktiv hjälp genom att inte bara göra redovisning utan också månadsvis ta fram jämförelseunderlag som visar vad som följer ambitionen/budget för 2021 och vad som inte gör det. 


Ett mer genomarbetat budgetarbete

Kunder som har höga ambitioner om tillväxt och lönsamhetsutveckling hjälper vi med budgetarbetet på annat sätt. I t.ex. projektorienterade företag (kan vara konsultföretag) brukar det vara vanligt att antingen utgå från konsulterna som grund och budgetera förmodade debiteringsgrader baserat på volym och sedan budgetera snittpriser per konsult. Företagsledningen anger vilken expansion i form av antal konsulter man planerar och när under året de skall börja.


"...om man tidigare gjort mätningar på vilka aktiviteter som skall till för att nå framgång med försäljningen..."


I andra företag finns argument för mer projektutvecklad budgetering där man istället tar utgångspunkt i varje kund/projekt och budgeterar baserat på vilka aktiviteter man sätter ambitionen att kunna genomföra per projekt. Lägger till tillkommande projekt (förmodad försäljning) och sätter tillväxtambitionerna på det sättet. Sedan sorterar man olika kunder i olika kategorier beroende på vilken utvecklingsmöjlighet man ser för affären i respektive kategori.


Sedan underlättas budgetarbetet mycket om man tidigare också har gjort mätningar på vilka aktiviteter som skall till för att nå framgång med försäljningen.


Kostnadssidan är sedan ofta den enklare delen där det också handlar om att rätta mun efter matsäcken baserat på vilken ambition man vågar sätta säljdelarna på.


Vårt råd

Eftersom vi ofta ser att företag som använder sig av en ambition och budget för året också är de företag som har lättare att lyfta sig och verksamheten. Komma längre. Rekommenderar vi alla att, i någon form, bestämma sig om vilken väg man vill ta framåt nästa år. Och klä den vägen i en budget. En budget ökar nämligen chansen ganska avsevärt att man kommer längre i sina ambitioner.


[Källa: Nya Ekonomikompetens] 


[2020-08-20]


Så fick vi 50% lägre kostnad för revision

Att veta hur mycket revisionskostnader bör uppgå till kan vara svårt för det enskilda företaget att veta. Är kostnaden bara i paretet med tidigare år är det nog ganska vanligt att man är nöjd. Och tänker att det är så här det kostar med revision.


Man behöver referenspunkter

För att kunna veta vad som är en rimlig kostnad för genomförande av företagets revision underlättar det om man är revisor eller på annat sätt känner till hur mycket andra företag med liknande förutsättningar betalar för revisionen."...har förstås möjlighet att ungefär känna till vad revisionen skall kosta per år..."

 

Företag som antingen har en tidigare revisor anställd på sin ekonomiavdelning eller företag som har hela eller delar av sin ekonomifunktion outsourcad till en leverantör (med åtminstone ett antal anställda och några 10-tals kunder) har förstås möjlighet att ungefär känna till vad revisionen skall kosta per år på liknande bolag.


Det beror på...

Sedan beror kostnaden också mycket på hur redovisningen, avstämningar och bokslut är upprättade under året. Samt vilket skick årsbokslut och årsredovisning är när det lämnas för revision.


Eftersom vi på Nya Ekonomikompetens själva arbetar professionellt med ekonomi och redovisning och även vet att vi alltid är billigare än revisorn för utförandet, är vi mycket måna om att göra klart allting så att revisorernas arbete blir så enkelt som möjligt. Och därmed också så kostnadseffektivt som möjligt.

 

Började med utmaningar i revisionen

I samband med revisionen gällande 2018 tyckte vi att det både blev stökigt och att det tog mycket av vår egen tid för alla frågor som uppkom. Vi påpekade detta för huvudrevisorn för uppdraget.


När så revisionsbyrån började föra fram argument om att de hade fått jobba extra med revisionen, haft svårt att få fram underlag, inte fått underlag i tid och att det var därför det drog ut på tiden förstod vi att något inte stod rätt till. 


"...en person som flera gånger slarvade bort material vi skickade över och som frågade samma sak flera gånger trots att vi redan svarat..."


Tvärtom visste vi själva att de hade satt en riktigt junior revisor på uppdraget. En person som flera gånger slarvade bort material vi skickade över och som frågade samma sak flera gånger trots att vi redan svarat osv.


Så mer än halverades kostnaden för revisionen

När revisionen äntligen var klar (utan anmärkning) kom fakturan. Och den var "plötsligt" på närmare 50 ksek!? För vårt bolag som 2018 hade omsatt 2,5 msek och hade snittat på 4-5 anställda..


Vi kände förstås att revisionskostnaderna nu hade dragit iväg för mycket. Och vi visste också att en rimlig kostnad för revision snarare borde ha varit omkring 15 ksek (något högt men det handlade om en av de största revisionsbyråerna och då är det högre pris).


"...dialog och samarbete med Pontus & co på KPMG kändes också mycket bra vilket sedan har lett till fler goda samarbeten..."


Nu kontaktade vi istället KPMG här i Karlstad. Och frågade om de hade lust att gå in som revisorer. Vi träffades och vi förklarade läget samt berättade om vår verksamhet och våra ambitioner. Det kändes bra och KPMG blev vårt val.


Facit blev följande:

 • Nya Ekonomikompetens omsättning ökade från 2,5 till 6 msek i omsättning för året KPMG började revidera
 • Revisionen gick mycket snabbare och smidigare vilket sparade tid för oss internt på ekonomisidan
 • Kostnaden minskade till strax över 20 ksek - alltså klart mer än en halvering trots mer än dubblad volym
 • Dialog och samarbete med Pontus & co på KPMG kändes också mycket bra vilket sedan har lett till fler goda samarbeten


Vårt råd

Ta inte revisionskostnaden för given bara för att den är ungefär på samma nivå som tidigare. Försök istället hitta en dialogpartner som har koll även på andra företags revisionskostnader. Och var noga med att all redovisning och alla balansposter är genomarbetade och dokumenterade så blir revisionen mycket enklare. Och billigare!

[Källa: Nya Ekonomikompetens] Varning för revisorn

En revisor kan vara ett mycket bra stöd för företaget. Rätt revisor fungerar som ett stöd och är en tillgång. En revisor är också en partner som kan ge företagsledningen respons på hur företagets redovisning och ekonomi sköts under året. 


En viktig möjlighet till utvärdering

Efter revisorns årliga eller halvårsvisa granskning, har revisorn god uppfattning om hur det står till med redovisningen i ert företag. Är det mycket ombokningar? Sköts redovisningen på ett modernt och smart sätt? Eller är det rörigt? Borde ekonomimodellen vara uppbyggd på annat sätt för att öka företagets uppföljnings- och analysmöjligheter?"...information som kan vara värdefull att få reda på..."

 

Revisorn kan förstås inte säga exakt hur mycket utförandet av redovisning under ett år skall kosta. Men, revisorn kan definitivt ha en uppfattning om ungefär hur mycket tid som bör gå åt för att sköta olika ekonomiska processer i företaget. Det här är information som kan vara värdefull att få reda på - oavsett om man har egen ekonomipersonal eller valt att outsourca ekonomisidan.


Varning för revisorn

Vad är det då vi vill varna för gällande revisorn? Jo, det är revisorer och ekonomi/redovisningsleverantörer som fortfarande arbetar med s k kombiuppdrag. Dvs. man är revisorer för kunder där kollegor inom samma företag också sköter, eller är med och sköter, bokföring, avstämningar, bokslut mm."...lagstadgade regler gällande att inte vara revisor med kollega som biträder i företagets bokföring eller medelsförvaltning..."Förutom att det blir en trovärdighetsfråga när det gäller utvärderingen när revisorn är anställd i samma företags om de som utför ekonomi och redovisning, handlar det om regleringar som är lagstadgade i både Aktiebolagslagen såväl som i revisionslagen. 

 

I Revisionslagen §17 slås det fast att den får inte vara revisor som:


2. ...biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver.

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till företaget eller någon som avses under 2. 

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företgets kontroll däröver. 


Utvärdering gällande revisionskostnaderna

Ytterligare en infallsvinkel som är viktig är att s k kombiuppdrag inte heller ger kundföretaget rimlig trovärdighet i att utvärdera vad företagets revision kostar. Nya Ekonomikompetens får ofta vara med och följa upp kostnaderna som revisorerna fakturerar våra kundföretag. Eftersom vi alltid gör klart allting, stämmer av, kompletterar med underlag osv. för att revisionen skall bli så kostnadseffektiv som möjligt, kan vi också hjälpa våra kunder att stämma av kostnaden för revisorerna är rimliga.


En möljighet man tappar om man lägger både redovisning och revision på samma byrå.


Ovanstående är förstås också en av anledningarna till att både KPMG och PWC relativt nyligen sålt hela sina redovisningsavdelningar. Man är så stora på revision att det helt enkelt blir allt för många företag man inte kan leverera redovisningstjänster till när man är i samma koncern.


Källa: Nya Ekonomikompetens

[2020-06-09]


När ni får mer än bara redovisning

På bara några få år har ekonomisidan i företag förändrats ganska dramatiskt även i små och mellanstora företag. Från att ekonomi mest har handlat om redovisning, skatter och avgifter fram till kanske årsvisa budgets och prognoser.Den moderna ekonomifunktionen

Idag får företag förstås fortfarande redovisningen utförd av sin interna/externa ekonomiavdelning. Men de som gått över till mer digitala processer har samtidigt frigjort tid från ekonomerna. Vilket i sin tur har inneburit möjligheter. Både för ekonomerna såväl som företagen i övrigt."...helt enkelt frigjort tid som vi idag kan lägga på mycket mer värdeskapande arbete för kunderna..."

 

- Jag har ju arbetat med redovisning och ekonomi i snart 30 år, konstaterar Stefan på Nya Ekonomikompetens. Under dessa år har vi ekonomer dels gått från att vara mycket av kontrollanter till att bli mer av en servicefunktion. Från att ha haft behov av att sitta på ett och samma rum med 100 pärmar är vi idag helt platsoberoende. Och framförallt, berättar Stefan, har vi tack vare IT och digitalisering sparat in på massor av tidsödande arbetsmoment. Frigjort tid som vi idag kan lägga på mycket mer värdeskapande arbete för kunderna, berättar Stefan vidare.Från redovisning till affärsekonomi

Det är förstås lika viktigt som tidigare att redovisningen är under kontroll och rättvisande. Men ekonomifunktionens roll idag är också att göra det enklare utfört arbete även för andra funktioner i företaget. För att förstärka förståelsen för olika utfall, för att sätta stopp för felaktiga beslut, skapa framförhållning och förutse olika scenarios framöver. Men, framförallt, för att bidra till att företaget är lönsamt!"...grundläggande är ordning &

reda med kontroll på ekonomin..."- Att vara ekonom idag kräver oftast både högre utbildning och bättre sociala förmågor än tidigare, konstaterar Stefan. Som ekonom måste man nuförtiden vara riktigt snabb och duktig användare av IT-system och att kunna skriva både siffror och bokstäver obehindrat på ett tangentbord är helt enkelt ett måste för att hålla tempo, säger Stefan.

 

"...få ekonomiinformationen i direkt anslutning till månaden det handlar om och samma datum varje månad..."

 

- Inte nog med detta. Ekonomen behöver ha förmåga att förenkla data (mängder) och göra dem attraktiva och entydiga för mottagaren, berättar Stefan. Förr fanns till exempel många redovisningsbyråer som bara skickade en resultat- och balansrapport till sina kunder när månaden var slut. Idag vill kunderna ha mycket bättre stöd än så plus att även de mindre företagen mår bra av att, precis som större företag, få ekonomiinformation i direkt anslutning till månaden det handlar om. Och samma datum varje månad, avslutar Stefan.


Källa: Nya Ekonomikompetens

[2020-05-20]


Hur få affärsnytta av ekonomin

Att leverera tjänster inom redovisning och ekonomi handlar om mycket mer än att "bara" sköta allt enligt lagar, regler och rekommendationer. Det gäller oavsett om er ekonomifunktion är outsourcad eller om ni har en intern avdelning. 


Grundtryggheten

För att få bra affärsnytta av företagets redovisning krävs att man skapar en bra grundstruktur så att alla involverade kan lita på att kostnader och intäkter hanteras och bokförs på likartat sätt varje period. Det är även viktigt att det finns en genomtänkt ekonomimodell som passar just den verksamhet företaget bedriver. Det kan räcka med konton och kostnadsställen men är verksamheten projektorienterad behöver redovisningen sannolikt även fördelas på projekt osv.


De som sköter redovisningen måste sedan säkerställa att man följer de rutiner som fastställts. Så att rapporter som tas fram ger en rättvisande bild. Vilket i sin tur är avgörande för att skapa den grundtrygghet som krävs för att kunna ha affärsnytta av redovisningen.


"...viktigt att det finns en genomtänkt ekonomimodell som passar just den verksamhet företaget bedriver..."


Kommunikation

Oavsett om ni har en intern eller extern ekonomifunktion, har ekonomiavdelningen en viktig roll i att kommunicera på ett bra och entydigt sätt. Dels när det gäller vad som faktiskt hänt. Men också när det gäller vad som kommer, eller kan komma, att hända.

 

Kvalitet idag

Kvalitet i ekonomi och redovisning innebär idag inte bara att man skall kunna lita på att det är rättvisande bild i beslutsunderlagen. Även tidsaspekten är viktig. Ekonomisk information tappar snabbt i beslutsvärde allt eftersom tiden går och för att ha nytta av signalerna ekonomiavdelningen kan fånga upp, krävs tempo i processerna.

 

Affärsförståelse

Så har vi det här med ekonomernas affärsförståelse. Att som företagets interna, eller externa, ekonomiavdelning (åtminstone övergripande) förstå företagets verksamhet är förstås mycket viktigt för att kunna göra nytta.


En stor fördel outsourcade modeller har är att tiden som den externa leverantören lägger på att skapa affärsnytta för företaget hela tiden utvärderas. Företaget/beställaren kommer att vara beredd att betala för tiden så länge hen känner att rådgivning och utförande ger mer affärsnytta än man betalar för.

Omvänt har ekonomileverantören ett mycket positivt incitament i det faktum att så länge man levererar god affärsnytta som ger mer effekt än vad det kostar kunden, kommer kunden också att vara villig att betala för den.


[Källa: Nya Ekonomikompetens][2020-05-15]


Strategisk lönsamhetsstyrning

"Strategisk lönsamhetsstyrning - 15 goda råd för att tjäna mer pengar" är titeln på den första av flera webb utbildningar som företaget Nya Ekonomi-kompetens håller på att spela in. Utbildningen lanseras omkring månadsskiftet maj/juni i år.


Innehållet i stort

Utbildningen är inriktad på ledare och medarbetare i företag men kan även tillämpas i andra typer av organisationer.  Innehållet omfattar block där det förutom 15 olika råd för ökad lönsamhet, ingår förklaringar och argument för varför det är så viktigt med lönsamhet. Samt exempel på verktyg för att kunna arbeta med lönsamhetsstyrning.


"...block där det förutom 15 olika råd för ökad lönsamhet, ingår förklaringar och argument..."


Syftet med utbildningen

Utbildningen har flera syften- Dels handlar det om att öka fokus på vikten av lönsamhet generellt både hos ledare och medarbetare. De 15 olika områdena med råd för att tjäna mer pengar, omfattar både råd som medarbetare kan ta del av såväl som råd för budgetansvarig, säljare och ledare.


Huvudsyftet med utbildningen är förstås att hjälpa andra till ökad lönsamhet samtidigt som den även utgör en form av handbok/checklista för att ha med sig och över tid plocka olika råd från. Eftersom det kan vara krävande att göra allt på en gång.


"...huvudsyftet med utbildningen är förstås att hjälpa andra till ökad lönsamhet..."


Exempel från utbildningen

Lite mer konkret tar utbildningen upp vikten av att beakta volym och snittpris i verksamheten, ämnet prisstrategi, vilka effekter rabatter har, om man skall välja sänkning eller höjning av pris och vad det innebär. Vidare handlar det om kostnadskontroll visavi kostnadsprojekt samt hur man kan tänka för att få alla i företaget att förstå vilket värde en 1.000-lapp har i just ert företag. Och så vidare.


Mer information och möjlighet att köpa utbildningen kommer som sagt i början av sommaren.


[Källa: Nya Ekonomikompetens][2020-03-16]


Gasa eller bromsa?

Ekonomifunktionen är en viktig servicefunktion i företaget. Samtidigt som ekonomisidan alltid också måste vara beredd att vara den funktion i företaget som bromsar när det är nödvändigt. Dessutom med framförhållning.


Verksamhetsförståelse

För att ekonomifunktionen, oavsett om den är intern eller outsourcad, skall kunna vara det viktiga affärsstöd som den behöver var, krävs att ekonomisidan både har ett högt förtroendekapital såväl som en bra förståelse för verksamheten och vad som påverkar företagets affärer.


"...därför bygga upp nyckeltal och mätverktyg som är lämpliga för just den verksamhet det handlar om..."


Mätverktyg

Det är få förunnat att bara kunna gå på magkänsla - i synnerhet när det sedan även gäller att övertyga andra. Ekonomisidan behöver därför bygga upp nyckeltal och mätverktyg som är lämpliga för just den verksamhet det handlar om. Har man ekonomisidan outsourcad kan fördelen ibland vara att personerna som utgör ekonomisidan även arbetar med andra företag där man kan hämta inspiration och kunskap från.


Kvalitet i processerna

För att det skall vara någon vits att ta fram beslutsunderlag från mätningar krävs förstås kvalitet i mätningsunderlagen. Data behöver också kunna samlas in och tas hand om i närtid för att undvika att behöva fatta reaktiva beslut baserat på gammal information.


Viktigt också att samla in rätt mängd av data i förhållande till vad det finns både behov av och resurser för att kunna hantera på ett bra sätt.


"...så att det i så hög grad som möjligt ger entydiga svar..."


Analysförmåga

Likartade processer krävs t.ex. månadsvis, för att öka kvaliteten och hastigheten i själva analysarbetet. Analysarbetet behöver också byggas upp så att det i så hög grad som möjligt också ger entydiga svar. Svar företagsledningen har möjlighet att agera på.


Utvärdering av gasa eller bromsa

Beslut fattade baserade på ekonomifunktionens arbete kan handla om så avgörande frågor som om hela företaget skall öka takten eller tom dra ned på densamma. 


Förutom att det är viktigt att underlagen är visar korrekt information är det också viktigt att beslutsunderlagen också håller och fungerar att följa upp på. För att utvärdera dels fattade beslut men också kunna se när t.ex. en vändning kommer och nya beslut behöver tas.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]


_____

Viktigt när man köper ekonomitjänster

Fler och fler företag outsourcar sin redovisning, ekonomi och lönehantering. Helt eller delvis. För att det skall bli bra är det viktigt att ha klart för sig vad man är ute efter, för att sedan kunna följa upp att effekterna.


1. Beställarpositionen

Många upplever det väldigt skönt att bli beställare istället för att hantera egen personal, här kommer outsourcingen in i bilden. Det frigör tid att låta andra hålla personalsamtal, planera utbildningar, överlappa sjukfrånvaro, rekrytera när någon säger upp sig etc. Man kan istället öka fokus på den egna verksamheten. Sälja, leverera och tjäna pengar.


2. Kostnadsreduktion

Att få en ekonomifunktion som, månad för månad, är 100% anpassad efter exakt det som finns att göra när det gäller redovisning, bokslut, uppföljning, löner osv. är förstås ett effektivt sätt att reducera kostnader. Även om det direkta timpriset överstiger timkostnaden för en anställd blir outsourcingen, med rätt partner, nästan alltid avsevärt mer kostnadseffektiv över tid.


3. Kvalitetsaspekten

Det är en hel del arbete som krävs för att hålla sig uppdaterad på lagar och regler inom ekonomiområdet. Ofta har en in-house ekonomiavdelning inte heller tillgång till jämförande nyckeltal mot andra verksamheter. Också process & metodik utvecklas mer än genomsnittet hos en modern ekonomileverantör.


Detta skall samtidigt viktas mot fördelen som kan finnas i att den interna ekonomifunktionen ofta har mer information och kunskap om just det egna företagets verksamhet. Kravet på redovisningskonsulten om att hålla sig ajour med kundens verksamhet är viktig.


4. Reducera risk

Genom outsourcing kan man även bygga bort risk. Risk för att sjukfrånvaro ställer till det vid företagets löneberedning. Risk för att man måste hantera en uppsägning/rekrytering under högsäsong. Risk för att ordinarie personal inte får sin lagstadgade sammanhängande semester osv.


5. Flexibilitet

Via outsourcing får man en fullt ut flexibel ekonomifunktion som månad för månad (endast) utför exakt det som kundföretaget har behov av. Det innebär att när det är ökat behov av ekonomiutförande behöver kundföretaget inte tänka på rekrytering och när volymen går ner (t.ex. vid säsongsvariationer) reduceras kostnaden för ekonomiutförandet direkt. 


Fördela ansvaret

En av de viktigaste aspekterna när man väljer en modern lösning baserat på hel eller delvis outsourcing är att separera ekonomi/redovisning/lön med revision. Att inte välja samma leverantör av revision som för ekonomitjänster.


Viktig roll för revisorn

Ni som företag behöver ha en helt oberoende part att diskutera leverantören av ekonomitjänster med. Revisorn är en bra partner för det. Att kunna fråga hur underlag och redovisning är skött under året, om det är rimliga kostnader debiterade, att leverantören verkar har full kontroll osv.


Viktig roll för ekonomileverantören

Omvänt har ekonomileverantören en viktig informationsuppgift till kundföretaget i att utvärdera revisorns debitering. En bra ekonomileverantör vet vad revisionen i företaget ungefär bör kosta. Ekonomileverantören vet exakt i vilket skick man lämnat alla underlag för årsrevision så att revisorns arbete sedan skall bli så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt.


Lägg därför aldrig revision och ekonomiutförande på samma leverantör.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]


------

Affärsrådgivaren ekonomileverantören

Allt fler företag, såväl små som stora, väljer fördelen med att kunna agera som beställare när det gäller hela eller delar av ekonomifunktionen. 

 

Vad innebär egentligen förtroendet

Att få möjlighet att leverera redovisnings-, ekonomi- och lönetjänster till ett företag är bland det finaste uppdrag man kan få. Det innebär nämligen att man får full inblick i hur kundens verksamhet mår.

 

"leverera redovisnings-, ekonomi- och

lönetjänster till ett företag är bland det

finaste uppdrag man kan få"


Det ger i sin tur ekonomileverantören en helt unik position för rådgivning. Men, och det är viktigt, det innebär samtidigt att kunden måste kunna förvänta sig att du som konsult agerar på den information du får tillgång till.

 

Affärsrådgivningen avgörande

Att få någon att till en rimlig peng utföra löpande bokföring, avstämning och månadsbokslut på ett korrekt, effektivt och lagenligt sätt i ett modernt molbaserat system är inte särskilt svårt. Det finns 100-tals leverantörer att välja bland.

 

Men att få en leverantör att utföra ovanstående och samtidigt ha tillräcklig erfarenhet, kommunikativ kompetens, intresse och förmåga att bli ditt företags bästa affärsrådgivare är inte lika enkelt. Men ack så viktigt.

 

Hur veta om du har rätt ekonomileverantör

Hur vet man då om man har rätt leverantör och affärsstöd kring ekonomitjänster? Det finns  flera parametrar att ta hänsyn till men, som vi brukar säga, en bra värdemätare kan vara följande:

 

En bra ekonomileverantör ser inte bara till att träffas (fysiskt eller via telefon/Skype/Teams) månadsvis (eller oftare vid behov) för genomgång av den ekonomiska och finansiella situationen. En bra leverantör agerar så proffsigt, engagerat och kan tillräckligt mycket även om närliggande områden i kundens verksamhet att kunden närmast längtar till de affärsmöten ni har tillsammans. "Trots" att kunden är väl medveten om att leverantören tar betalt för tiden mötet och förberedelserna tar. Låter det märkligt?

 

Komplett affärsrådgivning

Det är egentligen inte så märkligt. Rätt leverantör är rädd både om sin egen tid såväl som sin kunds tid. Därför bidrar en bra ekonomileverantör till effektiva och bra förberedda möten.

 

Den proaktiva ekonomileverantören vet också att det är viktigt att kunna presentera relevant information som konsulten får fram om kundens verksamhet. På ett enkelt och förståeligt sätt. Leverantören har också kompetens att kunna hjälpa kunden att koppla ihop ekonomistyrningen med övergripande strategi kring marknad och försäljning, ledarskapet i kundföretaget, utvecklingsarbetet osv.

 

"när ni börjar längta efter att

träffa er ekonomileverantör då vet ni

att ni valt rätt leverantör"


När ekonomikonsulten på det sättet även har förmåga att ta rollen som en "god ekonomichef" blir konsulten också riktigt värdefull för kunden. Konsulten blir även en person som har en avsevärt mycket bredare kompetensbank, löpande omvärldsbevakning, och fler verksamheter att hämta relevant kunskap från än en ekonomichef som arbetar med ett och samma företag.

 

Så. När ni börjar längta efter att träffa er ekonomileverantör då vet ni att ni valt rätt leverantör :-)

Källa: Nya Ekonomikompetens]


När ni får mer än bara redovisning

På bara några få år har ekonomisidan i företag förändrats ganska dramatiskt även i små och mellanstora företag. Från att ekonomi mest har handlat om redovisning (och affärshändelser som redan har ägt rum) skatter och avgifter fram till kanske årsvisa budgets och prognoser.


Den moderna ekonomifunktionen

Idag får företag förstås fortfarande redovisningen utförd av sin interna/externa ekonomiavdelning. Men de som gått över till mer digitala processer har samtidigt frigjort tid från ekonomerna. Vilket i sin tur har inneburit möjligheter. Både för ekonomerna såväl som företagen i övrigt.


"...helt enkelt frigjort tid som vi idag kan lägga på mycket mer värdeskapande arbete för kunderna..."


- Jag har ju arbetat med redovisning och ekonomi i snart 30 år, konstaterar Stefan på Nya Ekonomikompetens. Under dessa år har vi ekonomer dels gått från att vara mycket av kontrollanter till att bli mer av en servicefunktion. Från att ha haft behov av att sitta på ett och samma rum med 100 pärmar är vi idag helt platsoberoende. Och framförallt, berättar Stefan, har vi tack vare IT och digitalisering sparat in på massor av tidsödande arbetsmoment. Frigjort tid som vi idag kan lägga på mycket mer värdeskapande arbete för kunderna, berättar Stefan vidare.


Från redovisning till affärsekonomi

Det är förstås lika viktigt som tidigare att redovisningen är under kontroll och rättvisande. Men ekonomifunktions roll idag är också att göra det enklare utfört arbete även för andra funktioner i företaget. För att förstärka förståelsen för olika utfall, för att sätta stopp för felaktiga beslut, skapa framförhållning och förutse olika scenarios framöver. Men, framförallt, för att bidra till att företaget är lönsamt!


"...grundläggande är ordning &

reda med kontroll på ekonomin..."


- Att vara ekonom idag kräver oftast både högre utbildning och bättre sociala förmågor än tidigare, konstaterar Stefan. Som ekonom måste man nuförtiden vara riktigt snabb och duktig användare av IT-system och att kunna skriva både siffror och bokstäver obehindrat på ett tangentbord är helt enkelt ett måste för att hålla tempo, säger Stefan.


"...få ekonomiinformationen i direkt anslutning till månaden det handlar om och samma datum varjemånad..."


- Inte nog med detta. Ekonomen behöver ha förmåga att förenkla data (mängder) och göra dem attraktiva och entydiga för mottagaren, berättar Stefan. Förr fanns t.ex. många redovisningsbyråer som bara skickade en resultat- och balansrapport till sina kunder när månaden var slut. Idag vill kunderna ha mycket bättre stöd än så plus att även de mindre företagen mår bra av att, precis som större företag, få ekonomiinformation i direkt anslutning till månaden det handlar om. Och samma datum varje månad, avslutar Stefan.

[2019-08-30]En tydlig & klar framgångsfaktor

Vad är det som gör att vissa företag lyckas få fler och fler kunder medan andra i samma bransch står still eller till och med tvingas retardera och minska sin verksamhet?


Att skilja sig från mängden

Det är ju inte så att man måste ha en helt unik och revolutionerande affärsmodell för att lyckas. Men att å andra sidan göra exakt samma sak som sedan tidigare etablerade aktörer på marknaden, brukar inte leda till någon större framgång.


"...vissa företag lyckas få fler och fler kunder..."


Man behöver skilja sig från mängden och åtminstone hitta en unik nisch på den marknad man har som målgrupp.


En av våra framgångsfaktorer

På Nya Ekonomikompetens undviker vi att använda ordet 'redovisingsbyrå' som benämning av oss. Vi är och skall vara en ekonomileverantör (där redovisning förstås fortfarande är en av alla viktiga delar).


Genom att vi arbetar med våra kunder mer som en 'ekonomiavdelning' än som en 'redovisningsbyrå' får vi en mycket bättre kundrelation. Tack vare vårt arbetssätt bidrar vi till mer än vad traditionella 'redovisningsbyråer' gör. Och i förlängningen skapar det ofta möjlighet att vi utvecklas till kundens 'lönsamhetskonsulter'.


"...grundläggande är ordning &

reda med kontroll på ekonomin..."


Ordning & reda

Man kan ha bra ekonomi och man kan ha sämre ekonomi i företaget. Men att både ha sämre ekonomi och dålig kontroll på den ekonomiska situationen kan bli farligt för verksamheten. Till Nya Ekonomikompetens grundläggande delar i leveransen hör därför ordning och reda med kontroll på ekonomin. Inom ramen för det hjälper vi även kundföretagen in i en bra månatlig rytm. Så att rapporter och nyckeltal blir en färskvara och inte levereras långt efter att en månad är till ända.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Fällor med realtidsuppdaterad redovisning

Tekniken går framåt och idag finns det knappast något företag som inte kan komma åt företagets redovisning och ekonomi via internet. Oavsett var man befinner sig. Direkt i datorn, läsplattan och mobilen.


Helt enkelt inte sant

När systemen börjar klara av att utföra allt fler moment med automatik, kan det förstås också vara lockande för företagsledare att ta till sig reklam och argument för realtidsuppdaterad redovisning.


"...man vill få kunden in i förhoppningen om att det när som helst skall gå att utläsa hur det går för verksamheten ekonomiskt..."


Fler och fler leverantörer vill faktiskt få oss företagare in i tron och förhoppningen om att det när som helst skall gå att utläsa hur det går för verksamheten ekonomiskt. Något som helt enkelt inte är sant - såvida företaget inte har en ekonomimodell i dess allra, allra enklaste form.


Vad innebär realtidsuppdaterad redovisning?

Att redovisningen är realtidsuppdaterad innebär, precis som det låter, att allt som görs i systemet uppdateras direkt. Samt att vissa moment också i vissa system kan aktiveras med automatik.


Om en faktura skannas in så dyker den omgående upp i attestflödet. Så snart den är attesterad kan den också bli bokförd (lite olika principer i olika system) och synas som en kostnad om någon tar fram en resultatrapport. Uppdateringar sker i realtid även om en betalning görs. Eller en bokföringsorder läggs in.


På så sätt stämmer det att allt som görs i de här systemen uppdateras i realtid.


Missvisande med realtidsuppdatering!

Men ett ekonomisystem som uppdateras i realtid uppdaterar endast det som faktiskt görs, eller aktivt beordrats, i realtid. En ekonom som kan redovisning vet att det normalt är många saker som behöver kompletteras för att få fram rättvisande bild av hur det går för verksamheten. Man brukar kalla det att 'upprätta månadsbokslut'.


"...kommer redovisningen istället att visa FEL bild av hur det går..."


Om en faktura t.ex. skall periodiseras, eller om en faktura som gäller en viss period inte har kommit in i den perioden, löneberedning inte har gjorts eller anläggningstillgångar ännu inte bokats avskrivningar på, semesterlöneskulden inte är avstämd etc, så kommer redovisningen istället att visa FEL bild av hur det går för verksamheten. Fel bild!


För de flesta verksamheter är det istället så att oavsett om man går in den 8:e i en månad eller den 21:a eller den 27:e och tar fram en resultatrapport, så kan man vara tämligen säker(!) på att man inte får en rättvisande bild och beslutsunderlag av verksamhetens ekonomiska status per samma tidpunkt.


Vem är realtidsredovisning bra för då?

Realtidsuppdaterad redovisning är en fantastisk uppfinning om man parallellt också har ekonomiskt kunniga personer som dels förstår vad det aktuella systemet uppdaterar i realtid, dels kan ekonomi och redovisning och dels är de som tar fram underlag för beslut och avläsning av ekonomisk status.


Har man hjälp av sådana ekonomiskt kunniga personer är utvecklingen mot allt mer uppdateringar i realtid jättebra. I annat fall är det istället något som ökar risken för att verksamheten och dess ansvariga skall fatta fel beslut och på sikt drabbas av höga kostnader för att åter komma till rätta med redovisningen.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Tips för att starta er digitaliseringsresa

Fler och fler företag inser att digitalisering inte handlar så mycket om att ha datorer, skicka mail, ha åtkomst till internet och kunna läsa meddelanden i mobilen. Digitalisering handlar om sättet att arbeta, dokumentera, styra. Om process & metodik helt enkelt.


Digitalisering handlar också om att  öka kvaliteten, reducera risker och manuellt arbete. Om att öka företagets möjligheter att vara konkurrenskraftigt både när det gäller affärer såväl som när det gäller att locka framtida medarbetare.


Det handlar om överlevnad

Att komma igång med digitaliseringsresan handlar faktiskt om en så stor fråga som frågan om företagets möjlighet till överlevnad. Frågan om ett


"...förståelsen för att det är en långsiktig process man ger sig in i..."


långsiktigt hållbart företag, med möjlighet att överleva, bör därför vara med i framtidsspaningen om 'varför' man måste börja arbeta aktivt med digitalisering. För att skapa förståelse och riktigt inse vikten av att komma igång.


Diskussion om företagets överlevnad ger också effekten att man ökar förståelsen för att det är en långsiktig process man ger sig in i - en process som kanske aldrig tar slut. Och därför passar digitaliseringsresan också bra ihop med de, ofta sedan tidigare, invanda aktiviteter man har i organisationen kring 'ständig förbättring'.


Lämpligt område att starta med

Ett bra administrativt område att börja digitaliseringsresan med är processer som direkt och indirekt relaterar till företagets ekonomifunktion. Det finns flera orsaker till det:


 • Ekonomifunktionen genomsyrar direkt/indirekt hela företaget och många av ekonomiprocesserna angränsar till verksamhetens övriga processer.


 • Inom redovisning, lön och ekonomi finns en hel del tvingande och standardiserade processer som är lika för alla företag - därmed finns det både vedertagna metoder såväl som utvecklade systemstöd sedan tidigare att luta sig mot kring digitalisering.


 • Ekonomer är generellt duktiga på att driva, säkerställa och följa upp 'projekt' och hålla deadlines (man gör det både månads- såväl som årsvis i form av olika ekonomi-, lednings- och styrelserapporteringar) och är därför lämpliga att vara de som utgör basen för att digitaliseringen verkligen blir varaktig.


 • Det finns idag flera goda exempel på ekonomifunktioner att hämta lärdom och inspiration från. Exempel på ekonomifunktioner som dels är (näst intill) papperslösa, dels effektiviserats tack vare digitaliseringen och dessutom har kunnat öka sitt proaktiva ekonomistöd i organisastionen. Tack vare frigjord tid.


Med utgångspunkt i ekonomifunktionen blir det sedan naturligt att vidga digitaliseringsprojektet till CRM och försäljning,  marknadsavdelningens arbete, företagets avtalshantering, offerering, resursplanering, ledningsfunktion osv.


Rätt kommunikation - alltid av vikt

Som vanligt är kommunikationen viktig. För att skapa rätt förväntningar, öka förståelsen för varför man startar digitaliseringsprojektet och för att få fram


"...inte har några pärmar och dokument kvar i ekonomernas närområde..."


de effektmål man förväntar sig. Får man inte med sig personalen är det svårare att få nya rutiner och sätt att arbeta på att fungera.


Så ett gott råd är att starta digitaliseringsresan med företagets ekonomifunktion. "Men vi är redan digitaliserade", kanske ekonomerna påpekar. Ett litet test man då kan göra är att helt enkelt kontrollera så att ekonomiavdelningen inte har några pärmar och dokument kvar i ekonomernas närområde kring arbetsplatsen (fortfarande kommer man inte undan papper och dokument i arkiv pga de lagkrav som finns). Är så fallet finns arbete kvar att göra. Är så inte fallet finns sannolikt en bra grund för att ta digitaliseringsresan vidare till fler avdelningar och processer.


Se till att inte hamna i ett digitalt kaos

Kom också ihåg att en väldordnad analog arbetsplats med omfattande pappersdokumentation i pärmar och mappar kan riskera att bli en salig röra och direkt verksamhetsfarlig om man 'bara' sätter igång och digitalisera densamma.


Det är avgörande att den digitala grundstrukturen finns på plats och är väl genomarbetad samt att det finns systemstöd för densamma.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]
Undvik misstaget om ni arbetar för tillväxt

Det är DI-Gasellföretagens tid och de som klarar gränsen och blir utnämnda till Gasellföretag är, med rätta, stolta och berättar det gärna i sociala medier, bloggar, nyhetsbrev osv.


Krav för att bli DI-Gasell

Som de flesta nog känner till är det i syfte att stimulera och uppmärksamma företag som har stark tillväxt, lönsamhet och klarar att hålla detta över tid baserat på främst organisk tillväxt. Ett Gasell företag har:


 • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
 • Minst tio anställda.
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 • Sunda finanser.


Tillväxtdelarna

Att företaget skall ha vuxit och varit lönsamt för att bli Gasellföretag är något som är ganska självklart för de flesta. Många känner också till att omsättningen skall överstiga 10 msek. Vad en hel del företag dock missar är att man även måste ha sunda finanser.


"...vikten av att ha s k sunda finanser..."


Att ha sunda finanser i Gasell-sammanhanget handlar inte i första hand om att ha ett visst eget kapital eller en viss mängd likvida medel utan om att ha skött sig när det gäller skatter & avgifter, betalningar till levernatörer och anställda.


Vikten av kontroll på ekonomin

Det är förstås både sunt och bra att Dagens Industri även har med vikten av 'sunda finanser' i kriteriet för Gasell. Och det kan kännas riktigt surt om företaget i övrigt uppfyller det som krävs för att bli Gasellföretag men så faller man på att man har haft betalningsanmärkningar, för sent betalda skatter och avgifter eller att revisorerna har gjort anmärkningar i årsredovisningens revisionsberättelse.


Säkra även ekonomifunktionen

Så. Har ni ambitionen att arbeta för att bli ett DI Gasellföretag skall ni inte bara planera för tillväxten utan också se till att ha en bra ekonomifunktion på plats. Oavsett om den är baserad på egen anställd personal eller om ni valt outsourcing. Ni bör även säkerställa att alla involverade förstår vikten av 'sunda finanser' så att alla ekonomirelaterade processer flyter på och fungerar.


För det skulle ju vara retligt om t.ex. brister i semesterplaneringen gör att skatter och avgifter betalas för sent, det renderar i anmärkning i revisionen och att det sedan leder till att ni missar er Gasell.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


 

Affärssystem konsult & projektinriktade

Företagets affärssystem blir allt mer integrerade i verksamheten. Idag har snart sagt alla anställda i konsultbolag behov av access till detsamma och affärsnyttan av att ha för verksamheten rätt system bara ökar.


Parallellt med att de molnbaserade lösningarnas framfart ökar allt mer, ökar också takten i det paradigmskifte som startade för bara några år sedan. Och fler och fler små- och mellanstora företag väljer idag bort affärssystem som kräver lokal installation, att man använder en viss dator, krångliga/dyra uppgraderingar etc.


Fokus på konsult och projektorienterade verksamheter

Under 2018 har företaget Nya Ekonomikompetens kartlagt en rad olika systemlösningar för konsultföretag vars verksamhet är projektorienterade. Det visar sig finnas ganska få alternativ idag på den svenska marknaden som verkligen ger god affärsnytta för pengarna. Vi har då även beaktat att affärssystemet skall bidra till att öka kundens digitalsieringsnivå - inte tvärtom.


"...systemet skall bidra till ökad

digitalisering - inte tvärtom..."


Flera av systemem som marknadsförs ser mycket bra ut på respektive företags hemsidor, en del av dem även vid en första övergripande demo. Men kikar man lite djupare i dem blir antalet som verkligen fyller sin funktion, ganska få för konsultverksamheter som är projektberoende.


Moderna, helintegrerade system en bristvara

Vill man ha ett riktigt modernt system som från grunden är byggt för internet och även är helintegrerat, återstår mindre än en handfull olika alternativ.


Fördelen med de s k molnbaserade, helintegrerade systemen är också att man slipper bryggor/integrationslösningar mellan olika systemdelar. Det i sin tur reducerar löpande manuellt arbete i organisationen vilket normalt  också bidrar till mer digitalt utförande.


Nackdelen kan vara att respektive modul inte är lika utvecklad som andra alternativ där leverantören istället valt att t.ex. bara utveckla tid/projekt. bara utveckla lönesystem osv.


Säkerställ den viktiga ekonomifunktionen

En nyckelfunktion i en konsult- och projektorienterad verksamhet är alltid ekonomiavdelningen - oavsett om den är intern eller bygger på partnerskap med extern ekonomileverantör.


"...viktigt att ha den långsiktiga lösningen av ekonomifunktion på plats..."


Att ha den lösning på ekonomisidan som ni ser som er långsiktiga lösning, innan systemprojektet startas, är mycket viktigt. Ekonomi blir nästan alltid superuser av affärssystemet. Blir det ineffektivt och krånglar i ekonomiprocesserna blir det också ineffektivt och krångligt för hela verksamheten. Ekonomifunktionen tvingas ägna tidne för reaktivt uförande istället för proaktivt dito.


Intressant med framtid men viktigt med nutid

I ett systemskifte är det viktigt att skaffa sig en bild av vilken kapacitet (och ambition) leverantören har att vidareutveckla systemet. Om leverantören kommer att ha resurser och ekonomiska muskler att hänga med i utvecklingen även framgent.


Men ett beslut idag gällande affärssystem bör ändå baseras på vad leverantören faktiskt kan presentera för funktionalitet i systemet just idag. Att leverantören, kring vitala delar, påpekar att "den funktionen kommer vi att ha under nästa år" har många kunder efterhand ångrat att man tagit in som del av beslutsunderlaget.


Veta mer?

Vi ni veta mer om hur Nya Ekonomikompetens arbetar med utvärdering och upphanding av affärssystem tillsammans med kunder? Ta gärna kontakt med bolagets vd Stefan Ahlmark på stefan@nyaek.se.


Kostnadsfri löpande redovisning

Tack vare dagens digitala system kombinerat med smarta,  flödesorienterade processer, är det nu mycket nära förestående med kostnadsfri löpande redovisning.


Det är det Karlstadbaserade företaget Nya Ekonomikompetens som är i pipeline att kunna erbjuda företag en tjänst som innebär så hög grad av automatiserad löpande redovisning, att den blir personellt helt kostnadsfri.


- Vi har under året drivit ett internprojekt här i företaget där vi satte som målsättning att senast vid årsskiftet 2018/19 kunna nyttja digital teknik i så hög grad att löpande redovisningen blir kostnadsfri, berättar Stefan Ahlmark vd på Nya Ekonomikompetens.


Tack vare att Nya Ekonomikompetens är lokaliserade i Karlstads centrala affärscenter, Karlstad Business Center, har arbetet med att få till digitaliseringen varit avsevärt mycket enklare enligt Stefan Ahlmark.


"...kunna använda digital teknik i så hög grad att löpande redovisningen blir kostnadsfri..."


- Ja, det stämmer. Vi arbetar redan idag med i stort sett helt digitala processer i redovisning och bokslut. Det var därför också ett ganska naturligt steg att starta och driva projektet med kostnadsfri löpande redovisning, fortsätter Stefan Ahlmark.


Digitalisering och automatisering är ju inte något nytt påfund utan allt fler aktörer har presenterat sådana lösningar de senaste åren.


- Vi ser många som vill få marknaden att tro att man löst frågan om automatisering, konstaterar Stefan Ahlmark. Det egendomliga är dock att få kunder till dessa leverantörer märker något på fakturan för tjänsterna. Det beror antingen på att leverantören faktiskt inte kommit så långt i digitaliseringen och automatiseringen som man vill få marknaden att tro eller på att leverantören vill vara den enda som tjänar pengar på teknikutvecklingen. Man vill fortsätta få kunden att betala i stort sett samma pengar som tidigare och det vill vi ändra på och istället få till win-win, säger Stefan Ahlmark.


Nya Ekonomikompetens lägger redan idag så lite tid på löpande redovisning när processerna är digitala och tillrättalagda, att steget inte är så stort.


- Nej, det stämmer och för att inte bygga upp en intäktsmassa som bygger på betalning för löpande redovisning, har det varit viktigt för oss att få till detta redan nu. Istället fokuserar vi på avstämningar, bokslut och affärsrådgivning till kunderna, driva projekt, analysera ekonomin, få in kunden i en bra rytm där de kan lita på att beslutsunderlagen är korrekta, avslutar Stefan Ahlmark


Nu kommer alltså Nya Ekonomikompetens i slutet av 2018 att kunna presentera en lösning där även kunden får nytta av utvecklingen genom att den löpande redovisning kostnadsfri när det gäller utförandet, och därmed komma undan med endast systemkostnaderna.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]Digitalisering - ger mer tid till uppföljning & analys

Digitalisering handlar inte bara om att frigöra tid, det handlar i hög grad också om att kapa tid och att öka möjligheterna till snabbare processer utan att vi människor skall behöva 'springa fortare'.


Huvuddelen av diskussionen som sker kring ekonomi och digitalisering handlar idag om digitalering av redovisningen. Nedan tar Ulla-Britt Fagerström, Consultant Manager, Enfo Data & Analytics upp digitaleringens möjligheter ur ett uppföljning-, budget och prognosperspektiv:


"Vi kan titta på en vanlig process inom ekonomifunktionen som exempel: finansiell och operativ budget och prognos. Detta hanteras fortfarande väldigt manuellt, ofta med Excel, hos många företag. Vilka möjligheter finns om i stället ett modernt standardsystem används?


Den stora vinsten är att det äntligen går att genomföra den budget- och prognosprocess som behövs och inte anpassa den efter vad som systemet idag kan hantera.


 • Öka frekvensen från budget och ev kvartalsprognoser till månads- eller veckoprognoser för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Många vill även kunna planera bortom årsskiftet och t ex rulla prognosen 12 eller 24 månader framåt.
 • Arbeta med sk drivare i planeringen, dvs det som driver intäkter och kostnader. Några exempel är antal sålda produkter, antal elever, utnyttjade sängplatser, beläggningsgrad och personer som ska anställas. Välkända nyckeltal gör det enklare att involvera och engagera verksamheten i planeringsarbetet.
 • Göra simuleringar runt olika scenarios, ex vad händer om svenska kronan sjunker eller jämföra effekten av olika försäljningskampanjer.
 • Hantera många iterationer och versioner av en budget eller prognos och samtidigt alltid ha en konsoliderad total under hela processen.
 • Få en strukturerad och effektiv process med arbetsflöde, ansvarsfördelning, förändring av strukturer, administration mm.

 

"...alla chefer involveras och ska göra denna prognos på max 15 minuter..."


På ett seminarium vi har haft runt digitalisering berättade Länsförsäkringar Stockholm om sin digitala resa som bl a inkluderar en månatlig rullande 24 månaders prognos. Alla chefer involveras och ska göra denna prognos på max 15 minuter! Detta bygger på ett enkelt och förståeligt gränssnitt för användaren, automatisk kostnadsfördelning och förinläsning av utfall och förslag på prognos som ev förändringar görs i. De har också en vision om en automatiserad uppföljning där de har gått från att 80% av tiden gick till att ta fram rapporter och 20% till analys till att kunna använda 80% av tiden till analys.


Hur har de lyckats med detta?


De har samlat informationen från över 7 olika datakällor på ett ställe och rapporterna har förenklats och finns tillgängliga på en gemensam portal. Att få mer tid till analys anser Länsförsäkringar Stockholm vara den största vinsten med digitaliseringen.

 

Förutom att kunna frigöra tid till mer värdeskapande och roliga arbetsuppgifter är även kvalitet en stor vinst vid digitalisering inom ekonomifunktionen, dvs att kunna lita på informationen. Det som också är spännande för ekonomifunktionen i den digitala dimensionen är att med all den information de har tillgång till internt och även externt så kan de hjälpa verksamheten att se nya möjligheter och applicera ett analytiskt perspektiv inom helt nya områden. På så sätt kan de bli en viktig partner till verksamheten!"

[Källa: ENFO]Avsluta med er redovisningsbyrå

Har ni en redovisningsbyrå som hjälper er med redovisning, bokslut och löner? Säg i så fall upp samarbetet och byt till en ekonomi- och affärsleverantör. Som kan ge er mycket mer nytta av samarbetet.


1. Lagar och regler

En bra leverantör ser förstås till att hjålpa er följa lagar och regler, betala skatter och avgifter i tid och att det är ordning och reda. Att personal får både rätt löner samt utbetalning på korrekt datum.


2. Rättvisande bild

Den ekonomileverantör ni väljer ser, tillsammans med er som kund, till att ekonomiska rapporter ger rättvisande bild. Så att de kan användas för analys och beslutsunderlag.


Så långt är sannolikt allt lika oavsett om ni har en redovisningsbyrå eller en ekonomi- och affärsleverantör ni samarbetar med.


3. Proaktivitet

Om punkt 1 och 2 är självklarheter för alla rimligt kvalitetsinriktade redovisningsleverantörer, sållas en del bort redan här på punkt 3. I arbetet med att samarbeta proaktivt med kunden.


Att bara få reda på historisk information om t.ex. resultat och likviditet (och kanske inte ens pedagogiskt framställt) när perioden redan är över, ger inte något bra proaktivt kundstöd. Välj istället en leverantör som har en inarbetad metodik, som även nyanställda hos leverantören kommer att anamma, kring att arbeta proaktivt med de viktiga ekonomifrågorna.


4. Digitala processer

En bra ekonomi- och affärsleverantör presenterar möjligeterna med digitala processer kring redovisningen såväl som när det gäller relevans och åtkomst till ekonomi och uppföljning. Låter er som kund välja att kunna arbeta modernt.


Det här hänger även ihop med att dra nytta av ny teknik som gör själva utförandet både enklare, mer kvalitetsinriktat, platsoberoende såväl som billigare.


5. Möte och coachning

Den kanske tydligaste delen som skiljer tradionella redovisningsbyråer från moderna ekonomi- och affärsleverantörerna är det konsultativa stödet. Förståelsen för kundens verksamhet och kompetensen för att kunna bidra till företagandet även i angränsande området till redovisning/ekonomi.


En duktig ekonomikonsult vill gärna träffa er som kund regelbundet. Kunna diskutera smartare sätt att arbeta, tekniska lösningar som förenklar, bolla frågor om pris och paketering, hjälpa er med lönsamhetsstyrning osv. Kort sagt vara ett bra bollplank.


6. Systemstöd mm

Att vara en ekonomi- och affärsleverantör innebär också att bevaka marknadens snabba utveckling gällande inte bara digitalt utförande utan även kring systemstöd i allmänhet. Vid rätt läge för er som kund, kunna ge inspel kring olika delar som ytterligare kan förbättra affärsmöjligheterna för er som kund.


Utvecklingen går så snabbt idag. Och det är därför mycket viktigt att välja en ekonomileverantör som inte är 'låst' till ett visst system. Utan helt oberoende kan ge er som kund bästa förutsättningar kring olika systemlösningar på marknaden.

En modern digital & kundnära leverantör som arbetar i partnerskap med sina kunder, får också en stor bas av erfarenhet och goda exempel från dialog med olika kunder. Som sedan kan användas även på andra kunder (utan att för den delen röja hemligheter).


7. Personalens affärskompetens

En sak som ofta kännetecknar den traditionella redovisningsbyrån är att redovisningskonsulterna i allt högra grad blir sittande på det egna kontoret. Möjligen är man på några utbildningar per år - och träffar motsvarande redovisningskonsulter.


Här finns det klara fördelar med att välja en ekonomileverantör som arbetar aktivt med att konsulterna skall nätverka och träffa kunder och andra företag. Att t.ex. ha medarbetarna stationerade i ett coworking center ger viktig kun(d)skap och kännedom om hur andra företag har det. Vilka utmaningar man har, vilka succéfaktorer som finns, lösningar och frågeställningar som anställda och företagsledare diskuterar etc.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Bokslutstider - 10 Tips att tänka på!

För många företag är det nu dags för årsbokslut med årsredovisning. Förutom alla goda råd som alla andra leverantörer brukar ge, har vi på Nya Ekonomikompetens tagit fram lite extra tips. Sådana du kanske inte alltid får från andra ekonomileverantörer.


1. Förebyggande ordning & reda

Det första tipset är egentligen ett av de viktigaste tips vi kan ge er. Samtidigt är det för sent för 2017 om ni inte redan har använt er av det: Se till att ha ordning och reda löpande under hela året!


OM ni nu i bokslutstider sitter och inte har full kontroll på alla balansposter etc. Bestäm då redan idag att ni skall införa kvalitet i processerna från start 2018! Bokslutsarbetet nästa år blir så mycket enklare och billigare på det sättet.


2. Reducera kostnaden för revisorerna

Oavsett egen ekonomiavdelning eller outsourcad dito, är kostnaden för bokslutsarbetet alltid billigare i utförande för de som gjort redovisningen under året. Jämfört med vad kostnaden är att revisorn skall behöva in och ändra/arbeta om avstämningar, specar etc  (om så inte är fallet har ni antingen fel ekonomileverantör eller fel revisorer).


Man skall dock använda revisorns stöd för det fall man själv t.ex. inte har kompetensen inom visst område. En extern ekonomileverantör sitter också alltid med avvägningen att koordinera komplicerade delar i årsbokslutet med revisorerna. I syfte att spara tid/kostnader för er som kund och reducera risken att behöva arbeta om i samband med revisionen.


I normalfallet tjänar ni på att allt är så färdigt som möjligt när ni lämnar till revision. Så att revisorns arbete (högt pris/timme) minimeras.


3. Skicka ut begäran till leverantörer

Har ni leverantörer som levererat men inte fakturerat? Skicka brev till era leverantörer med begäran om att komma in med alla ev. anspråk senast ett visst datum.


Så slipper ni chansa på belopp i bokslutet. Belopp som sedan kan slå negativt(/positivt) 2018 om de är fel.


Sätt sedan på agendan att göra det redan i slutet av november inför 2018 års bokslut. Med begäran om fakturering senast t.ex. 3 januari 2019. Då får ni även mer korrekt månadsbokslut för december.


4. Gardera med interimsboksningar

Finns det kostnader ni vet kommer att komma, gardera er genom att interimsboka.


Det är mycket tråkigt när kostnader som egentligen hör till föregående år, plötsligt ställer till det i innevarande år (av någon konstig anledning är det i 99 fall av 100 också kostnader/negativa överaskningar som råkar dyka upp..).


5. Ta tillfället i akt

Årsbokslut innebär ställningstagande kring eventuella kundförluster. Även om ni förstås fortsätter att bevaka kundfordringar ända in i ev. konkursbon, kan det vara bra att skriva av kundförluster och bita i det sura äpplet nu i årsbokslutet.


Då kan ni även begära tillbaka moms ni ligger ute med till SKV så svider det något mindre likvidmässigt.


6. Proaktivitet vs revisor

Tänk på att ta kontakt med revisorerna i god tid och planera in revisionstidpunkten (har ni extern ekonomileverantör behöver ni förstås inte tänka på det då ekonomileverantören bevakar detta åt er och påminner/koordinerar med revisorerna i god tid).


Vintern/våren är en hektisk tid även för revisorer och det gäller att vara tidig för att kunna styra tidpunkten till när det passar just er.


7. Undvik utdragen revisionsprocess

Se till att revisionsprocessen, precis som andra processer i verksamheten, sker snabbt och effektivt. Samt i nära anslutning till aktuellt verksamhetsår.


En utdragen revisionsprocess, från start till mål, innebär risk för att revisorn vill göra om granskningar vilket ökar kostnaderna. En revisor som t.ex. granskat bokade interimsposter i februari kommer (om det är en seriös revisor) att vilja göra om granskningen ifall allt med revisionen inte är klart i maj/juni. Då är nämligen sannolikheten hög att faktiskta kostnader/intäkter influtit och då är det dessa som skall reserveras i årsbokslutet (istället för tidigare antagna interimsbokningar).


En utdragen process där revisionen startar först i maj/juni leder till att revisorn får krav på sig att även granska första månaderna i 2018. Även om revisionen egnetligen handlar om 2017.


Revisorn har bl.a. till uppgift att hålla sig ajour och signalera för signifikanta förändringar i verksamheten per tillfälle revisionsutförandet sker. Och granskning av mer material innebär högre kostnader.


8. Utvärdera kostnaderna

En bra regel är också att årsvis passa på att utvärdera kostnaderna. Dels kostnaderna för den externa redovisningshjälp ni anlitat, dels kostnaderna för revisionen.


Ni frågar er revisor hur ekonomileverantören har skött redovisningen under året, om man verkar ha kontroll och kvalitet i utförandet samt om revisorn anser kostnaden för leveranserna vara rimlig?


På motsvarande sätt frågar ni er ekonomileverantör om kostnaderna för revision är rimliga?


Ekonomileverantören vet ju exakt i vilket skick redovisningen inklusive alla specifikationer är lämnade till revisorerna. Och kan därför enkelt estimare normal ungefärlig kostnad för revisionsuppdraget. Ekonomileverantörern har ju också många andra kunders revision att jämföra med.


(Ovanstående möjlighet är också en av alla anledningar att aldrig anlita samma företag för revision som för utförande av ekonomitjänster som sedan skall revideras - risk för jäv).


9. K10 och löneuttag - egentligen försent men...

Nu en bit in i 2018 är det egentligen försent att göra något kring möjligheten för ägarledda bolag att nå högra utdelning med låg skatt (3:12-reglerna). Och er ekonomileverantör har alldeles säkert tagit upp ämnet och lämnat beslutsunderlag till er redan Q3/Q4 2017.


Men det kan ju hända att man ångrar sig i sitt beslut och ändå skulle vilja öka sitt löneuttag för att få del av Huvudregeln och därmed lägre skatt. Kanske tom avsevärt lägre skatt.


Anledningen kan ju även vara att ni nu ser att resultatet faktiskt blev lite högre än ni hoppats på och att det därför finns ekonomiskt utrymme för högre lön.


Även om vi passerat årsskiftet går det faktiskt att rätta till situationen. Ta kontakt med er ekonomileverantör så hjälper de er säkert gärna så att ni får en så bra skattesituation som möjligt.


10. Återboka interimsposterna

Så det 10:e tipset här: Glöm inte att återboka interimsposterna när de faktiskta kostnaderna/intäkterna flyter in. Återigen handlar det om att hela tiden, månad för månad, kunna presentera rättvisande bild av verksamheten. Och slippa negativa bakslag där beslut fattats baserat på felaktig information i redovisningen.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


10% till Dig. Ett helt år.

Att arbeta med referenskunder, partnerskap och återförsäljarprovisioner är beprövat inom en hel del branscher. Nu har vi även tagit det till redovisningsbranschen.


Mötesbokare eller konkreta tips?

I valet mellan att lägga tid, kraft och pengar på att engagera s k mötesbokare väljer Nya Ekonomikompetens istället en annan väg. Nämligen att betala pengarna till Dig. Dig som träffar företag i alla möjliga olika affärssammanhang.


Hela 10% i tipsprovision - i ett helt år!

Alla företag har en ekonomifunktion. Därför kan man enkelt ta för vana att fråga företag man träffar vilken lösning de har och om de skulle vilja ha förslag på en ännu bättre och mer prisvärd lösning. En lösning som är Digital & Kundnära.


Är svaret ja och de dessutom kanske redan idag köper olika ekonomitjänster, är det bara att tipsa Nya Ekonomikompetens genom att fylla i formuläret på: 10% till Dig.


Leder ditt tips till en affär får du hela 10% av det kunden betalar till Nya Ekonomikompetens. Under ett helt år (förutsatt att kunden fortsätter att vara kund).


Ej referens

En viktig sak är att du som inte känner till Nya Ekonomikompetens inte heller skall rekommendera oss. Vi måste själva förtjäna vår affär! Det enda du behöver göra är att ge oss tips om företag. Så har du möjlighet till ersättning i ett helt år.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Superbetyg på Process & Metodik

Förra veckan höll affärsnätverket Ekonomi N1 nätverksträff under temat Process & Metodik. Förväntningarna som fanns på nätverksträffen uppfylldes verkligen. I skrivande stund rapporterar Karlstad Business Center (som driver nätverket Ekonomi N1) att deltagarna givit betyg 4,8 (av maximala 5.0) på eventet!


Nätverksträffens innehåll

Övergripande handlade nätverksträffen om hur man tar den ekonomifunktionen från den traditionella 'kamrersrollen' till att istället blir en utvecklande och 'coachande' ekonomifunktion.


LEAN - även inom ekonomiavdelningen

I grunden handlar det om att arbeta smartare och smartare genom att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder. Nätverksträffen fick inspel kring hur man kan kartlägga arbetsbelastningar och synliggöra toppar och dalar på ekonomiavdelningen. Samt hur man sedan kan skapa jämnare arbetsbelastning och mer strukturerat avgöra vilka utföranden som egentligen hör till ekonomiavdelningens uppgifter.


Worshop

Under workshopen diskuterades sedan de egna ekonomiavdelningarnas situation idag och imorgon. Vilken kapacitet som finns idag, vad som skulle behöva tillföras, vilka digitala lösningar finns, vilka finns inte etc.


Är du intresserad av att veta mer om Ekonomi N1, maila: info@karlstadbusinesscenter.se och be om Programet för Ekonomi N1.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]Ekonomisk internkommunikation

Nya Ekonomikompetens var förstås med när Björn Forsberg, CFO Löfbergs koncernen, agerade gästföreläsare och inspiratör, för affärsnätverket Ekonomi N1 på Karlstad Business Center. Ämne och diskution handlade om utmaningar och möjligheter med ekonomisk internkommunikation i en organisation.


Löfbergs - en ganska komplex organisation

Björn Forsberg, som även har ett långt förflutet yrkesliv inom koncernen Tetra Pak, berättad om Löfbergs sätt att dels sprida information, dels tillhandahålla ekonomisk information. Genom att försöka arbeta med förståelse och motivation skapar man en kombination av push och pull som fungerar bra.


BI som hjälpmedel

Inom Löfbergs koncern använde man även system för BI (Business Intelligence) för att kunna ställa samman datamängder på ett överskådligt sätt.


Under Björn Forsbergs föredrag visad han olika exempel på nycklar och annan ekonomisk internkommunikation man arbetar med i koncernen. Ner på olika nivåer beroende på medarbetarnas befattning.


Work Shop med Ekonomi N1

Ett drygt 20-tal medlemmar (av totalt ca 35) hade möjlighet att närvara på den aktulla nätverksträffen. I den efterföljande workshopen fanns därmed företag som KnowIT, Valmet, Rottneros, Carlo Gavazzi, Elvenite, iBiz Solution, Länsförsäkringar, KBAB, EY, Ellevio mfl. med.


Grupperna arbetade vidare och diskuterade viktiga delar att ta hänsyn till när man arbetar med ekonomisk internkommunikation. Genom att dela tips och råd med varandra stärker man dels sina egna tankar och idéer när man får respons om att även andra tänker på liknande sätt. Och man får parallellt nya uppslag och inspel att arbeta vidare med.


Summering och scorecard

Är du nyfiken på sammanställningen från nätverksträffen med Ekonomi N1?


Fråga gärna efter KBC:s Scorecard på info@karlstadbusinesscenter.se. Ange 'Scorecard Ekonomi N1'.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Att gå från resursekonom till...

Att gå från att endast vara resursekonom till något för kunden mycket bättre, är en spännande resa. Har man bara rätt attityd och rätt kompetens utvecklar man ekonomirollen till en roll som inte bara ökar värdet för kunden. Rollen blir även så mycket mer stimulerande.


Små kunder små resurser, stora kunder…

Små kunder har ofta en fördelning 80/20 när det gäller behovet av redovisning kontra affärsanalys och styrning. Poängen är att även små kunder har ett behov som innebär mer än att ’bara’ redovisningen sköts enligt lagar och regler, deklarationer och löner utförs i tid, man får rättvisande bild av resultat- och balansrapporter etc.


Ju större företaget är desto mer ökar behovet av styrning och kontroll visavi redovisningen. I mellanstora verksamheter läggs ofta resurser 50/50 fördelade på redovisningen jämfört med affärsanalys medan det i miljardkoncerner handlar om ändå upp till en 20/80 fördelning. 20% av resurserna läggs på legal redovisning medan upp till 80% omfattar uppföljning, analys, styrning, controlling, business intelligence etc.


Ofta förekommande misstag i mindre företag

I takt med att ekonomiprogram och affärssystem idag utför allt fler moment automatiskt och digitalt, gör många ekonomileverantörer misstaget att låta sig bländas av hur enkla de rena redovisningslösningarna är.


Man erbjuder systemlösningar där fokus endast ligger på redovisningen. Att den automatiseras. Att det går snabbt. Man, i deras tycke, slipper träffa kunden etc. Leverantörerna ger ibland t.o.m. intrycket av att ekonomens roll inte längre behövs. Att du som företagare enkelt (självklart baserat på att du använder just deras digitala lösning..) kan bli er egen ekonomiavdelning.


Vår syn på saken

Vi på Nya Ekonomikompetens har varit med och levererat ekonomitjänster både internt som en del av olika företags ekonomiavdelning såväl som extern part i outsourcade upplägg under ca. 30 års tid. Vi vet att tidigare nämnda 80/20-regel förändras beroende på kundföretag och kan gå ändå upp till att bli en 20/80-regel. Den kvalificerade ekonomens roll i företagen är viktigare än någonsin. Av affärsutvecklingsskäl.


Därför har era kostnader reducerats

Som leverantör av ekonomitjänster är vi på Nya Ekonomikompetens flexibla och anpassar oss till kunden. Eftersom själva redovisningen idag i hög grad kan automatiseras bygger vi kundens grundprocesser baserat på digitalisering och automatisering. Det gör att vi förbrukar mindre tid och kunden har effekten att det blir billigare. Så gör också våra kollegor i branschen och därför bör du som kund också ha märkt att era kostnader för utförande av redovisning har reducerats under senare år. Dessa delar är det enkla delarna.


Att skapa mer värde än vad som faktureras

Även om det faktiskt finns ekonomileverantörer som fortfarande inte ens klarar att presentera hållbara digitala lösningar för sina kunder, ligger de egentliga utmaningarna hos oss leverantörer i att anpassa rådgivningstjänsterna till just ert företag. Till just er kompetensnivå inom ekonomirelaterade frågor.


Vi arbetar för att förstå er verksamhet tillräckligt för att på ett bra sätt kunna hjälpa till att dra nytta av det vi kan använda er redovisning till. För att fatta bra beslut, styra verksamheten, agera proaktivt och på det sättet skapa avsevärt mycket mer värde för er än vad kostnaden för oss innebär för er som kund.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Hur få affärsnytta av ekonomin

Att leverera tjänster inom redovisning och ekonomi handlar om mycket mer än att "bara" sköta allt enligt lagar, regler och rekommendationer. Oavsett om er ekonomifunktion är outsourcad eller om ni har en intern avdelning.


Grundtryggheten

För att få bra affärsnytta av företagets redovisning krävs att man skapar en bra grundstruktur så att alla involverade kan lita på att kostnader och intäkter hanteras och bokförs på likartat sätt varje period. Det är även viktigt att det finns en genomtänkt ekonomimodell som passar just den verksamhet företaget bedriver. Det kan räcka med konton och kostnadsställen men är verksamheten projektorienterad behöver redovisningen sannolikt även fördelas på projekt oev.


De som sköter redovisningen måste sedan säkerställa att man följer de rutiner som fastställts. Så att rapporter som tas fram ger en rättvisande bild. Vilket i sin tur är avgörande för att skapa den grundtrygghet som krävs för att kunna ha affärsnytta av redovisningen.


Kommunikation

Oavsett om ni har en intern eller extern ekonomifunktion, har ekonomiavdelningen en viktig roll i att kommunicera på ett bra och entydigt sätt. Dels när det gäller vad som faktiskt hänt. Men också när det gäller vad som kommer, eller kan komma, att hända.


Kvalitet idag

Kvalitet i ekonomi och redovisning innebär idag inte bara att man skall kunna lita på att det är rättvisande bild i beslutsunderlagen. Även tidsspekten är viktig. Ekonomisk information tappar snabbt i beslutsvärde allt eftersom tiden går och för att ha nytta av signalerna ekonomiavdelningen kan fånga upp, krävs tempo i processerna.


Affärsförståelse

Så har vi det här med ekonomernas affärsförståelse. Att som företagets interna, eller externa, ekonomiavdelning (åtminstone övergripande) förstå företagets verksamhet är förstås mycket viktigt för att kunna göra nytta.


En stor fördel outsourcade modeller har är att tiden som den externa leverantören lägger på att skapa affärsnytta för företaget hela tiden utvärderas. Företaget/beställaren kommer att vara beredd att betala för tiden så länge hen känner att rådgivning och utförande ger mer affärsnytta än man betalar för.


Omvänt har ekonomileverantören ett mycket positivt incitament i det faktum att så länge man levererar god affärsnytta som ger mer effekt än vad det kostar kunden, kommer kunden också att vara villig att betala för den.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Auto redovisning av abonnemang

Det blir allt vanligare att man som kund tecknar ett (digitalt) abonnemang. T.ex. på ett CRM-system, på abonnemang gällande LinkedIn, parkeringsavgifter etc. Och att den återkommande avgiften sedan dras med automatik på kortet. Utan att någon traditionell faktura skickas.


Samma sak upplever du som återkommande annonserar på Facebook eller köper appar direkt i din smartphone. Har du givit leverantören ditt förtroende sedan tidigare, behöver du inte ens lägga in kortuppgifterna för att beställa mer. Bara att klicka 'köp' så dras beloppet sedan direkt från kortet.


Hur brukar redovisningen ske

Om man tittar på traditionella upplägg kan man jämföra här med betalningar via autogiro. Kunden har godkänt att ett visst belopp dras från kontot en eller flera perioder. Alternativt så länge kunden inte säger upp t.ex. ett abonnemang.


Inbetalningen kan sedan i många system återrapporteras automatiskt mot en faktura. På liknande sätt kan inbetalningarna, om systemet har en s k bankkoppling, med automatik bokföras och prickas av mot kontoutdraget. Så att manuellt arbete endast består i att kontrollera att det inte finns utestående poster kvar.


Redovisningen då olika belopp dras

När t.ex. Facebook nyttjas och du använder sedan tidigare inlagt betalkort för att återkommande betala annonser, får du ingen faktura utan endast elektronisk information som bekräftelse på att man dragit pengar från kortkontot. Du kan använda den informationen som underlag för redovisningen och sedan jämföra med kontounderlaget när pengarna dragits.


Men hur gör man då om man själv är leverantör och återkommande drar belopp från kundens kortkonto? Det beror förstås på vilket ekonomisystem man använder. Moderna system kan dock med automatik skapa en kontantfaktura. Sedan kan även redovisningen av försäljningen ske med automatik i systemet. Och återigen blir det manuella arbetet koncentrerat till en kontrollerande roll.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Digitalisering & Automatisering

Digitalisering & Automatisering står på agendan när affärsnätverket Ekonomi N1 träffas i Karlstad nästa gång. Inspirationsmedverkande är bl.a. Herbert Nathan och träffen är den första ordinarie träffen med nätverket. Karlstad Business Center är arrangörer och nätverksägare.


Ett 30-tal medlemsföretag

Ekonomi N1 är för ekonomichefer, controllers och auktoriserade ekonomer i främst större organisationer. Medlemsföretag är t.ex. KnowIT, Outotec, Billerud Korsnäs, Ellevio, MSB, Landstinget Värmland mfl. Totalt är nätverket uppe i nästan 30 medlemsföretag - redan innan den första ordinarie nätverksträffen ens ägt rum.


På agendan

Förutom en övergripande omvärldsanalys från Herbert Nathans sida, kommer det att vara nätverkande, work shop samt hands-on-visning av Power BI. Ytterligare en intressant rubrik är IoT - Internet of Things.


Nätverket N1 omfattar kvartalsvisa träffar med olika teman vid de olika samlingarna. Medlemmarna har också efterfrågat möjlighet att hinna lära känna och diskutera med andra ekonomichefer rent allmänt.


I september på KBC

Nästa nätverksträff är sedan i september och då räknar Karlstad Business Center med att arrangera träffen i sitt nya affärscenter i Inre Hamn.


Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Automatisk bokföring, eller?

Säkert har du sett reklamen för de fantastiska programmen och apparna som skall ge er automatisk redovisning. Till en billig peng utan att ni behöver någon extern hjälp med bokföringen. För bra för att vara sant, eller?


Många ekonomileverantörer vill idag få små företag att själva ge sig på att sköta redovisning och ekonomi. Via olika appar och molnsystem. Ofta för att leverantören själv kanske inte är så van att möta kund och ge bra rådgivning.


Hoppas på rusning

I sin förhoppning om att vi kunder ändå skall rusa till deras systemlösningar, rationaliserar de bort möten och dialog med dig som kund. Men även om systemen marknadsförs som helt automatiska, krävs det faktiskt människor bakom som med handpåläggning utför saker.


Viktigt att tänka på

Det är förstås viktigt att er ekonomileverantör har system som är molnbaserade och att man kan erbjuda digitala, papperslösa flöden. Det är dock idag snarast en hygienfaktor. En självklarhet. Ungefär som att påpeka att redovisningen minsann sköts enligt lagar och regler. En självklarhet även det.


Fundera på om det finns någon anledning till att dina egna kunder skall anlita ert företag? Säkert svarar du ja på det. På motsvarande sätt är det med ekonomi och redovisning. Det finns anledningar till att låta någon som är proffs på det, utföra det.


Se till att ni även får verksamhetsråd

Men det handlar inte bara om löpande redovisning, moms och avstämningar. Det handlar i lika hög grad om att skaffa en leverantör som ni har förtroende för. Ett förtroende som också inkluderar affärsrådgivning.


För ett litet företag är det viktigt med goda råd som inte tar får lång tid och som direkt ger positiv verksamhetseffekt i förhållande till kostnad. Ett större företag har ofta uthållighet att ta emot rådgivning som ger direkt effekt men även rådgivning som innebär en bättre affärsmässig sits på lite längre sikt.


Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Affärsrådgivaren ekonomileverantören


Allt fler företag, såväl små som stora, väljer fördelen med att kunna agera som beställare när det gäller hela eller delar av ekonomifunktionen.

 

Vad innebär egentligen förtroendet

Att få möjlighet att leverera redovisnings-, ekonomi- och lönetjänster till ett företag är bland det finaste uppdrag man kan få. Det innebär nämligen att man får full inblick i hur kundens verksamhet mår.

 

Det ger i sin tur ekonomileverantören en helt unik position för rådgivning. Men, och det är viktigt, det innebär samtidigt att kunden måste kunna förvänta sig att du som konsult agerar på den information du får tillgång till.

 

Affärsrådgivningen avgörande

Att få någon att till en rimlig peng utföra löpande bokföring, avstämning och månadsbokslut på ett korrekt, effektivt och lagenligt sätt i ett modernt molnsystem är inte särskilt svårt. Det finns 100-tals leverantörer att välja bland.

 

Men att få en leverantör att utföra ovanstående och samtidigt ha tillräcklig erfarenhet, kommunikativ kompetens, intresse och förmåga att bli ditt företags bästa affärsrådgivare är inte lika enkelt. Men betydligt viktigare.

 

Hur veta om du har rätt ekonomileverantör

Hur vet man då om man har rätt leverantör och affärsstöd kring ekonomitjänster? Det finns  flera parametrar att ta hänsyn till men, som vi brukar säga, en bra värdemätare kan vara följande:

 

En bra ekonomileverantör ser inte bara till att träffas (fysiskt eller digitalt) månadsvis (eller oftare vid behov) för genomgång av den ekonomiska och finansiella situationen. En bra leverantör agerar så proffsigt, engagerat och kan tillräckligt mycket även om närliggande områden i kundens verksamhet att kunden närmast längtar till de affärsmöten ni har tillsammans. "Trots" att kunden är väl medveten om att leverantören tar betalt för tiden mötet och förberedelserna tar. Låter det märkligt?

 

Komplett affärsrådgivning

Det är egentligen inte så märkligt. Rätt leverantör är rädd både om sin egen tid såväl som sin kunds tid. Därför bidrar en bra ekonomileverantör till effektiva och bra förberedda möten.

 

Den proaktiva ekonomileverantören vet också att det är viktigt att kunna presentera relevant information konsulten får fram om kundens verksamhet. På ett enkelt och förståeligt sätt. Leverantören har också kompetens att kunna hjälpa kunden att koppla ihop ekonomistyrningen med övergripande strategi kring marknad och försäljning, ledarskapet i kundföretaget, utvecklingsarbetet osv.

 

När ekonomikonsulten på det sättet även har förmåga att ta rollen som en "god ekonomichef" blir konsulten också riktigt värdefull för kunden. Konsulten blir även en person som har en avsevärt mycket bredare kompetensbank, löpande omvärldsbevakning, och fler verksamheter att hämta relevant kunskap från än en ekonomichef som arbetar med ett och samma företag.

 

Så. När ni börjar längta efter att träffa er ekonomileverantör då vet ni att ni valt rätt leverantör :-)

 

Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Saknas vid digitalisering och automatisering

Idag medför moderna ekonomiprogram såväl som mer avancerade affärssystem, att kundens processer i hög grad kan digitaliseras. Och i många fall också automatiseras.


Inte bara förunnat de stora bolagen

Det som blivit påtagligt de senaste åren är att även mindre bolag som byter till moderna ekonomiprogram eller små 'affärssystem' (som leverantörerna gärna vill benämna dem), kan öka sin digitalisering ganska mycket. Tack vare digitaliseringen klarar även dessa program att automatisera allt fler redovisningsprocesser.


Positiva effekter av de moderna systemen

Förutom att man slipper hålla på med lika mycket papper som för bara några år sedan, kan systemen också utföra en del uppgifter man tidigare var tvungen att lägga manuell tid på. Det gäller t.ex. enklare avstämningsarbeten, attestflöden, delar av konteringsarbetet, hantering av betalningar etc.


Systemleverantörerna använder, med all rätt, ofta detta som del av försäljnings argumentationen för sina system. Och visst sparar det tid. I flera fall ökar det dessutom säkerheten och kvaliteten i utförandet.


Saknas för kunden vid outsourcad ekonomi

Vad är det då som ofta saknas från leverantörernas sida? Jo. Att kunden verkligen får en positiv ekonomisk effekt av digitaliseringen och framförallt automatiseringen.


Allt för ofta marknadsför sig systemleverantörerna med löften om effektiviseringar. Att kunden kommer att spara tid och därmed pengar på att byta till ett, ofta, molnbaserat system. Är då detta inte sant?


Jo, det är det. Men så snart det parallellt kommer in en extern leverantör av redovisnings-tjänsterna så händer något. Det är i stort sett endast ekonomileverantören som får ta del av automatiseringarna och effektiviseringarna.


Jämför med tidigare

Exemplen är många där slutkunden/företaget, som får redovisning och ekonomi utförd, inte märker någon större skillnad på fakturorna från ekonomileverantören. Trots alla löften om det smarta systemet som skall spara tid. Ekonomileverantören är istället den som skär emellan och tjänar pengar på automatiseringarna.


Så. Ställ krav på er ekonomileverantör eller håll er till de som låter er som kund dela på effektiviseringsvinsterna. För det finns absolut även sådana partners.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]


Ett sätt att öka vinsten i företaget

De flesta företag drivs med ett direkt vinstintresse. Och även om det finns en del start-ups och andra som satsar på att växa på bekostnad av vinst, är det långsiktiga målet i princip alltid att få ett ekonomiskt överskott.


Olika sätt i olika verksamheter

Som rådgivare inom ekonomiområdet är det viktigt att man kan bidra till kundens vinstgenerering och/eller värdetillväxt. Det företag som (netto) bara kostar kunden pengar, lär inte bli långvarig som leverantör.


På vilket sätt ekonomikonsulten bidrar till kundens vinst kan förstås variera. Mycket beroende på kundens verksamhet, process och metodik. Konsulten måste därför lära sig en del både om kundens organisation såväl som erbjudande och leverans.


Generella lösningar och effekter

Men finns det då inga allmänna sätt att öka kundens lönsamhet? Jodå. Det finns det. Men det tar ofta några år av arbete i linjebefattningar på olika företags ekonomiavdelningar. Ett bra komplement är också att ha varit konsult för olika typer av kunder och verksamheter.


En ganska enkel och effektiv strategi

Ett strategiskt grepp för att öka kundens vinst (som nästan alltid fungerar såvida kunden inte nyligen tillämpat det) är att se över kundens kundstrategi. Har man förtroende för ekonomileverantören kan man öka effekten ytterligare genom att parallellt även låta konsulten stötta och utveckla prisstrategin för företaget.


Men om vi koncentrerar oss på kundstrategin nu så är det nästan alltid så att det finns en viss del kunder som står för mycket av företagets lönsamhet. I allmänna ordalag brukar den populära 80/20-reglen nämnas. Dvs. 80% av lönsamheten kommer egentligen, grovt, från 20% av kunderna. Sedan sker en successiv avtrappning av vinstgenereringen ju längre ner i listan över vinstgenererande kunder man kommer.


Olönsamma kunder

Om man gör lite controllerjobb på företagets kundlista brukar det även finnas rent olönsamma kunder. Kunder som företaget faktiskt skulle må ekonomiskt bra av att välja bort. Alternativt börja ta mer betalt för. Eller, vilket kan vara det bästa alternativet, genom att i dialog med kunden diskutera igenom situationen för att sedan låta kunden välja grad av leverans och servicenivå utifrån vad det faktiskt kostar.


Controlling baserat på kvalitet och precission

En viktig del i controllerjobbet är förstås att man mäter rätt saker och får fram ett korrekt beslutsunderlag. Annars kan effekten bli motsatt. Det är därför viktigt att analysarbetet utförs av en kvalificerad leverantör och inte en konsult som har lågt timpris.


Det är sällan det är så dyrt med billig arbetskraft som när det gäller business controlling :-)


Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.


[Källa: Nya Ekonomikompetens AB]


Affärsnyttan av ekonomin - även i mindre företag

Kan man använda kunskap inom redovisning och ekonomi från stora koncerner och faktiskt ha nytta av det även i små/mellanstora företag? Ja, absolut!


Anpassa till aktuell verksamhet

Men det är förstås viktigt att skala ner ambitionerna och anpassa dem till företaget och verksamheten det gäller. Men, att likt de stora bolagens omfattande arbete med ekonomi och finans, fokusera på ordning och reda, kvalitet och rättvisande bild är direkt nödvändigt även i mindre företag. I alla fall om man vill komma vidare från att redovisning och ekonomi endast är något som nästan är nödvändigt ont. Något som man gör endast av legala skäl. Som man istället kan ha affärsnytta av.


Vad är viktigast?

Vår erfarenhet bygger på att det man först och främst måste säkerställa är att se till att bolagets redovisning verkligen ger en rättvisande bild. Dvs. att det går att lita på informationen i månadsboksluten och de nyckeltal man väljer att arbeta med. Det är mycket viktigt inte bara för att veta var man står efter senaste månaden utan även för att kunna ha en analysmöjlighet och kunna jämföra med budget, tidigare period och föregående år.


Hur nå rättvisande bild?

Det allra enklaste sättet att säkerställa rättvisande bild är att sätta företaget i en beställarfunktion när det gäller ekonomi och redovisning. Det finns ingen seriös leverantör av ekonomitjänster som inte månadsvis ser till att ha ordning och reda i redovisningen så att alla poster varje månad är periodiserade, interimsbokningar är gjorda och att man har kvalitetssäkrat talen. Detta förstås under förutsättning att ni som kundföretag släppt till all information i tid.


Om man väljer den lite äldre varianten med att ha egen personal som utför redovisning, bokslut och rapportering, tar ju normalt den ansvarige ekonomen/ekonomichefen initiativ till att fastställa olika principer för redovisning och bokslut. Dokumentation sker i form av t.ex. en ekonomimanual (eller om man arbetar mer kvalitetsinriktat och är lite fler ekonomer på avdelningen; en ekonomihandbok) där det man fastställt gäller så länge inget annat bestämms.


På det sättet kan alla som på något sätt har att göra med redovisning/analys enkelt uppdatera sig på vad som gäller - och dokumentationen blir också en garanti för ledningen (och krav på ekonomifunktionen) att rättvisande bild erhålls.


Ett exempel

Ovanstående är bara ett av flera exempel på vad som är lika viktigt i mindre företag som i större koncerner; att kunna lita på att siffrorna alltid ger rättvisande bild. Vi återkommer med fler delar  som man på ett positivt sätt kan hämta från storbolagen och anpassa till mindre bolag.


Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.


[Källa: Nya Ekonomikompetens AB]

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?