LEAN

FOKUS Affärsinfo - LEAN Administration

Basfakta LEAN Adm


Detta är LEAN

Lean är en verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Utan att för den delen bortse från resurseffektivitet.

 

Kärnan i LEAN

Teamwork

Kommunikation

Effektivt utnyttjande av resurser & eliminering av slöseri

Ständig förbättring

 

Flödesenhet - Det som förs framåt och förädlas i processen.

 

Resurseffektivitet - Den tid då resurser tillför värde i förhållande till en viss tidsperiod.

 

Flödeseffektivitet - Summan av de värdeskapande aktiviteterna i relation till genomloppstiden.

 

Systemgränserna - Definition av processflödets start och stopp.

 

Genomloppstid - Den tid det tar för en flödesenhet att flyta igenom hela processen.

 

De 7 typerna av slöseri

Onödig produktion/överproduktion

Onödig väntan

Onödiga transporter av material & produkter

Onödigt arbete/överarbete

Onödig lagerhållning

Onödig förflyttning av arbetskraft

Onödiga fel, omarbete och/eller dubbelarbete

 

Kaizen - Ständig förbättring

 

Jidoka -  Att visualisera och tydliggöra processer och flöden

 

Just in time - Att skapa effektiva flöden

 

Metoden 5S omfattar

Sorteríng

Strukturering

Systematisk städning

Standardisering

Självdisciplin

[2020-08-20]


Vikten av LEAN Administration

Är LEAN något för ekonomi och administration att anamma? Ja, det kan man ju fråga sig. Särskilt om man mest hört talas om LEAN på ett övergripande plan. Kanske vet att bilindustrin sedan länge tillämpat LEAN, att sjukvården under senare årtionden gjort detsamma osv.

 

Skall vi arbeta snabbare nu?

Kärt barn har många namn. Så även innebörden av LEAN. LEAN går ut på att maximera kundnyttan samtidigt som resursslöseriet minimeras. Det handlar inte om att arbeta snabbare. Det handlar om att arbeta smartare. Och att arbeta smartare är ju något vi förhoppningsvis alla strävar efter. Att få mer effekt av insatta medel, ofta i form av nedlagd tid.

 

Hur startar man?

Ett LEAN-tänk bygger på att ständigt arbeta med att förbättra och få bort insatser som inte tillför värde. Att hela tiden sträva efter smartare sätt att utföra. I hög grad genom att fokusera på processer och flöden. Istället för, som ofta traditionellt har gjorts, maximera resursutnyttjandet.


Att starta ett LEAN-arbete i en organisation börjar därför med att skapa förståelse för LEAN, dess innebörd, olika tekniker, sätt att bygga in förbättringsaktiviteter som en naturlig del i verksamheten osv.


LEAN är lite som ett rinnande vatten - arbetet med förbättringar slutar aldrig. Ju förr man kommer igång med organisationens LEAN-arbete desto bättre eftersom varje år utan LEAN innebär en form av förlorat år.


[Källa: Nya Ekonomikompetens]
Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?