Om

Om Nya Ekonomikompetens AB


Ägare & bakgrund

Ekonomikompetens Nordic AB (där Nya Ekonomikompetens ingår) har under närmare 15 års tid, via en rad olika bolag, levererat kvalificerade redovisnings-, ekonomi- och lönetjänster till andra företag och organisationer i Sverige och Norge.


Genom ett mer modernt upplägg får kunderna nuförtiden ett affärsmässigt försprång genom att välja Nya Ekonomikompetens istället för en annan leverantör. Sedan 2019 kan kunderna också dra nytta av FOKUS Tillväxtstyrning.

 

Vision

Vår vision kallas 'vision ett hundra' och bygger på en kombination av nöjda kunder, medarbetare och affärsnytta. Samt tillväxt.

Mission

Vi engagerar oss tillsammans med våra kunder kring ekonomifunktionen. I syfte att öka kundens nytta av ekonomin i den egna verksamheten.

 

Strategi

Genom att låta modern kompetens, erfarenhet och digitala system samverka, skapar vi en optimal mix av pris & kvalitet för respektive kund. Stora som små.

Nya Ekonomikompetens AB ägs av Ekonomikompetens Nordic AB

Stefan Ahlmark

CEO Ekonomikompetens Nordic AB och grundare av Nya Ekonomikompetens AB

Kristina Ahlmark

Controller Ekonomikompetens Nordic AB och Affärsekonom på Nya Ekonomikompetens AB

Nya Ekonomikompetens utveckling sedan start:

Lång historia av utveckling & nöjda kunder


CFO för koncern inom Telenor

Efter att 2003 ha slutat sin tjänst som CFO för en koncern inom Telenor (med verksamheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark och Frankrike), startade Stefan Ahlmark det som idag är Ekonomikompetens Nordic AB.


Stefan började som enmanskonsult och rekryterade efter några månader den första ekonomikonsulten till företaget. 2003/04 lades två-mans-verksamheten över i ett nytt dotterbolag, Ekonomikompetens Värmland AB, och man satte en tillväxtstrategi för verksamheten. Parallellt gick en tidigare kollega till Stefan in som hälftendelägare i dotterbolaget.


Avyttring till EY

Efter lite drygt 3 år avyttrades verksamheten med 10-taletet anställda till dåvarande Ernst & Young (EY). Stefan valde dock att köpa sig fri från konkurrensklausuler och startade ett nytt Ekonomikompetens Värmland. Med ambitionen att bygga företaget baserat på en mer modern och digital strategisk grund. Detta var redan 2007 - samma år som iPhone lanserades.

 

Från omstart till drygt 35 ekonomikonsulter på 7 år

Med en övertygelse om att även små och mellanstora företag skulle kunna ha mer affärsmässig nytta av sina ekonomifunktioner än att s a s 'bara få det utfört', växte det Karlstadbaserade företaget nu snabbare. Framgångs-faktorerna låg främst i:


  • Ett stort fokus på kvalitet, nöjda kunder och snabbt lokalt beslutsfattande
  • Var bland de första att tillgängligöra ekonomi & redovisning via internet åt sina kunder
  • Lät duktiga medarbetare få alla utvecklingsmöjligheter företaget överhuvudtaget mäktade med att skapa
  • Uppskattad metodik och smarta verktyg för kunderna inom det man döpte till FOKUS
  • Att företaget, precis som många av kunderna, också var en snabbfotad, flexibel och entreprenöriell fristående aktör


Ett par år efter starten etablerades dotterbolaget Ekonomikompetens AS i Oslo och något år senare startades Ekonomikompetens Stockholm AB.


Avyttring till Finländare

När verksamheten efter knappt 7 år vuxit till drygt 35 konsulter, avyttrades de lokala bolagen. Överlåtelsen skedde i juli 2014 till en stor finländsk koncern med 1.000-tals anställda. Anledningen till försäljningen var helt avhängig personliga skäl. Ekonomikompetens var egentligen aldrig tänkt att säljas. I synnerhet inte till någon stor utländsk aktör eftersom värdegrunden till 100% var uppbyggd på att vara en projektorienterad modern, snabbfotad och kundnära entreprenörsverksamhet - något som lockade många kunder och anställda.

 

Startade Karlstad Business Center

Efter en ledighet på ett par år startade Stefan Ahlmark tillsammans med sin fru Kristina Ahlmark (som då, året innan, sagt upp sig från tjänsten som Ekonomichef på huvudkontoret för retailkedjan Smycka), i slutet av 2016 Karlstad Business Center (www.karlstadbusinesscenter.se). Ett coworking-koncept i form av ett centralt beläget affärscenter där människor möter människor. Nätverkar. Skapar affärer.


Satsningen och investeringen är ett led i ambitionen att på något litet sätt kunna 'ge tillbaka' och samtidigt bidra till Värmlands näringsliv (inklusive dess unga entreprenörer).

Ytterligare ett dotterbolag till Ekonomikompetens Nordic, är Karlstad Business Center AB

Nya Ekonomikompetens AB

Att Stefan Ahlmark hösten 2017 åter satsade på att utveckla en proffsig ekonomileverantör var bla av följande anledningar:


  • Idag är det en självklarhet med digitala, papperslösa redovisnings- processer om verksamheten är modern och effektiv. Systemen reducerar mycket manuellt arbetet. Men många aktörer som idag nyttjar tekniken låter inte kunden få del av de positiva kostnadsbesparande effekterna. Istället har de ökat sina egna marginaler kraftigt.


Nya EK låter både er som kund och oss som leverantör dra ekonomisk nytta av rationaliseringarna.


  • Konsolideringen i branschen gör att det idag nästan bara finns mycket små aktörer eller stora kolosser med många spridda enheter. De sistnämnda blir trögrörliga och långt ifrån både entreprenöriella och agila.


Nya EK är och skall vara en snabbfotad och entreprenöriell leverantör ni kunder kan känna igen er sälva i. Vi växer tillsammans med er.


  • Fortfarande är de flesta ekonomileverantörer endast bra på lagar och regelverk. Inte på affärsrådgivning, process & metodik. En anledning är att många konsulter aldrig varit annat än konsulter. De har ofta inte ens några års erfarenhet från anställningar i den miljö som faktiskt är kundföretagens ekonomifunktion. Den operativa miljön.


Nya EK satsar på kundansvariga med god utbildning och operativ anställningserfarenhet från ekonomiavdelningar.


  • De ledande ekonomileverantörerna (märk väl: ej revisionsbyråerna) är idag ofta involverade i egen systemutveckling. I förhoppning om att kunna bygga ett smart system som alla skall rusa till. Det tar mycket tid och kraft i anspråk. Och är många gånger snarare en 'ursäkt' för att slippa ta tag i möjligheten att istället bli riktigt duktiga på kundrelation och affärsrådgivning.


Nya EK agerar kundnära och systemoberoende - för att ni skall få bästa lösningen för effektiv digital redovisning med kundnära rådgivning."Det är inte de stora som vinner över de små.

Det är de snabba som vinner över de långsamma"