Så här

Så här enkelt är det att bli kund

& fatta bättre beslut

1

Välj

Välj oss på Nya Ekonomikompetens.

3

Månadsplan

För när olika uppgifter skall vara klara.

5

Samarbete

Bra samarbete. För positiva effekter.

Ett långsiktigt Partnerskap.

2

Genomgång

Uppstartsmöte fysiskt el via tele/Skype.

4

Kör

Ni fokuserar på er verksamhet. Vi ekonomin.

Ta reda på vad redovisningen bör kosta för er verksamhet


Fyll i uppgifterna nedan för att få en bild av vad en extern ekonomifunktion skulle kosta er.

 
 
 
 
Ordning & reda i ekonomin
Proaktivt stöd i ekonomifrågor
Kvalitet och leverans i tid
 
Digital hantering av leverantörsfakturor
Digital hantering av kundfakturor
Digital hantering av kvitton/utlägg
Digital attestering
BAS-kontoplanen
 
 
 
 
Löpande redovisning
Månadsuppgifter (skatter, avstämningar, månadsbokslut etc.)
Löner & löneberedning
Årsbokslut, årsredovisning & deklaration
Ekonomirelaterad rådgivning
Projektredovisning
Koncernredovisning
Digitalisering av administrativa processer
Tillväxtstyrning
Annat
 
Egen personal
Extern leverantör
 
 
 

Vill ni ha ett riktigt bra erbjudande?

Enkelt för er - självklart för oss

'One piece flow' är alltid vår utgångspunkt när vi bygger våra flöden

Jobb

Ni fokuserar på ert jobb

Kvitto

Ni fotar. Tex med mobil

Faktura

Ni (eller vi) fakturerar

Attest

Ni attesterar löpande

Lön

Ni får lönerna i tid

Rapport

Ni får mån. rapporter

Råd

Ni får goda råd av oss

Manuellt

Kontroller, bokningar moms etc.

Vi och våra molnbaserade system sköter allt övrigt åt er

Automatiseringar

Vi arbetar digitalt och många uppgifter utförs med automatik i systemen

Molnet

Säkert & lättåtkomlig i molnsystem

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Som kund till oss har ni även möjlighet att få stöd & support kring era tillväxtambitioner.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och projektorienterade företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som också prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?