10-50 msek

Välkommen till oss!

Bästa mix av pris & kvalitet för företag med omsättning 10-50 msek

Förslag på lösning

Hör gärna av er för dialog kring lösningar för er ekonomifunktion. Där vi utför åt er. Eller där vi ansvarar för vissa delar och ni utför andra processer.


Löpande utförande

 • Baserat på era nuvarande lösningar eller så moderniserar vi i samarbete med er.
 • Delat utförande med er befintliga personal. Eller så sköter vi allt åt er.
 • Vi är öppna för outsourcing till oss där vi, om det är geografiskt möjligt, även tar över ekonomi personal från er.
 • Etc.


Månadsutföranden

 • Grunden är samma som för mindre kunder.
 • Ofta har ni som kund här ett högre behov av stöd kring t.ex. redovisning och uppföljning av projekt, interimsbokningar, jämförelsetal osv.
 • Etc.


Årsutförande

 • Ordning och reda för att reducera era kostnader för revision.
 • Planering för optimering av skatt.
 • Information om lagar och regler.
 • Möjlighet till hjälp med budget och/eller rullande prognoser.
 • Etc.


Övrigt

 • Vi kan även stötta era interna processer inom data/it, marknads kommunikation kring webb o dyl, personal mm.


Ta gärna kontakt för dialog då vi även har ytterligare delar som vi tror att ni skulle tycka är intressanta och ni skulle ha nytta av.

Så här

Ett företag som kommit över 10 miljoner i omsättning eller närmar sig gränsen 50 msek, har andra behov än de riktigt små bolagen. Normalt också mer muskler och möjlighet att arbeta med strukturell utveckling samt riskhantering.


Fokus på utvecklingsprojekt

I normalfallet har den här storleken på verksamheter hunnit långt när det gäller ordning och reda kring ekonomi och redovisning. Ni tar förstås för givet att all redovisning sköts proffsigt, effektivt och med proaktiv framförhållning. Digitalt och relativt papperslöst.


Det är viktigt för er att arbeta med utvecklingsprojekt för att få ut mer nytta av ekonomifunktionen. Ständiga förbättringar.

Systemstruktur och automatiseringar

Som leverantör hjälper vi er med process och metodik för att ni skall få bra flöden. Vi erbjuder våra inhouse system men är lika öppna för utförande i system ni valt sedan tidigare.


Vi kan delta i projekt för att ytterligare få till automatiseringar som reducerar personella resurser. Och vi håller oss uppdaterade på alternativa lösningar som skulle vara ännu bättre för er.

Ni vet bäst

Ni vet sannolikt bäst när det gäller er egna verksamhet men vi är bra på att agera bollplank och stötta er kring utmaningar ni står inför. Antingen via oss själva eller via våra partners.

Advisory board

Behöver ni mer stöd kring själva affärsprocessen i verksamheten? Utan att ni behöver välja in oss i er styrelse, kan vi agera i formen Advisory. Vi och ni slipper därmed mycket av tvingande formalia som krävs av styrelser. Kan fokusera på sakfrågorna. (Därmed inte sagt att det inte ibland är bättre med en styrelseroll.)

Utförandet

Nya Ekonomikompetens hjälper er med allt från redovisning, löner, bokslut, likviditet, deklarationer och rådgivning. Men, och det är viktigt, det är självfallet ni som avgör vilka delar ni vill ha vår hjälp kring.

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?