100- msek

Outsourcingprojekt för verksamheter med

> 100 msek i omsättning.

Välkommen till oss!

Förslag på lösning

Vi tar gärna dialog med er och diskuterar en ekonomilösning baserat på t.ex. följande:


Löpande utförande

 • Snabba, kostnadseffektiva processer och system.
 • Digitala flöden och attester. Platsoberoende lösningar.
 • Rätt från början.
 • Planering för överlappning vid semestrar, om någon slutar osv.
 • Etc.


Månadsutföranden

 • Månadsdatum för avstämda bokslut och rapporter.
 • Rättvisande bild för bra beslutsunderlag.
 • Lättförståeliga presentationer av era utfall. Åtkomst via nätet.
 • FOKUS Genomgång (på plats, via telefon el via Skype).
 • Kontroll på kassaflödet.
 • Snabb hantering av kundfordringar.
 • Hjälp med riskbedömningar.
 • Förståelse för just er verksamhet.
 • Etc.


Årsutförande

 • Ordning och reda för att reducera era kostnader för revision.
 • Planering för optimering av skatt.
 • Information om lagar och regler.
 • Möjlighet till hjälp med budget och/eller rullande prognoser.
 • Etc.


Övrigt

 • Kanske behov av en riktigt kostnadseffektiv lösning som kan stötta er också inom andra viktiga områden. Som personalfrågor, lösningar kring webb, digital design, data/it etc?


Ta gärna kontakt för dialog då vi även har ytterligare delar som vi tror att ni skulle tycka är intressanta och ni skulle ha nytta av.

Så här

Oavsett om ni sedan tidigare har en intern eller outsorucad ekonomifunktion har ni sannolikt volymer som kräver ett separat planerat övergångsprojekt. Vi som är vana detta håller gärna i projektledningen för att det skall bli snabbt, effektivt och minimera inverkan på er operativa verksamhet.

Övertagande av personal

Ibland handlar outsourcingprojekt även om att ta över personal från kunden. Vi är positivt inställda till detta och genomför då intervjuer och genomgångar med aktuella kandidater, på motsvarande sätt som när vi normalt rekryterar.

Ansvar och gränssnitt

Det är nästan alltid så att den här storleken på outsourcing resulterar i att kundföretaget även efter oursourcingen, har en aktiv del i vissa ekonomi processer. Det kan gälla fakturering, controllerarbete etc. En viktig del i planeringen är därför att sätta tydliga gränssnitt och identifiera vem som är ansvarig för vad.

Processbeskrivningar

För att få hållbara lösningar som reducerar risken för missförstånd och merarbete, upprättar vi (om inte sådana redan finns) processbeskrivningar på era viktiga flöden. Om ni vill gör vi det i formen Ekonomihandbok vilket samtidigt konverterar humankapital till strukturkapital. Och reducerar personberoendet.

Driftsättning

Alla övergångar kan ha 'barnsjukdomar'. Med våra genomarbetade metoder minskar dock risken. Istället ökar möjligheten att ni endast upplever de positiva effekterna av att vi på Nya Ekonomikompetens kommer in i bilden.

Utförandet

Nya Ekonomikompetens hjälper er med allt från redovisning, löner, bokslut, likviditet, deklarationer och rådgivning. Antingen i helt outsourcad form eller via delade processer med er som kund.

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?