5-10 msek

Förslag på lösningar

Vi tar gärna dialog med er och diskuterar en ekonomilösning baserat på t.ex. följande:


Löpande utförande

 • Snabba, kostnadseffektiva processer och system.
 • Digitala flöden och attester. Platsoberoende lösningar.
 • Rätt från början.
 • Etc.


Månadsutföranden

 • Månadsdatum för avstämda, rättvisande bokslut och rapporter.
 • Lättförståeliga presentationer av era utfall. Åtkomst via nätet.
 • FOKUS Genomgång (på plats, via telefon el via Skype).
 • Kontroll på kassaflödet.
 • Snabb hantering av kundfordringar.
 • Hjälp med risk- och möjlighets bedömningar.
 • Etc.


Årsutförande

 • Ordning och reda för att reducera era kostnader för revision.
 • Planering för optimering av skatt.
 • Information om lagar och regler.
 • Möjlighet till hjälp med budget och/eller rullande prognos.
 • Etc.


Övrigt

 • Kanske även en riktigt kostnadseffektiv lösning som kan stötta er inom andra viktiga områden. Som personalfrågor, lösningar kring webb, digital design, data/it etc?


Ta gärna kontakt för dialog då vi även har ytterligare delar som vi tror att ni skulle tycka är intressanta och ni skulle ha nytta av.

Prisvärda lösningar för företag med omsättning 5-10 msek

Så här

Med 5-10 msek i omsättning har ni kommit en bit på vägen i företagandet. Helt klart. Oavsett om det gått fort eller tagit några år.


Ordning och reda

Ni har behov av ordning och reda i processerna för att komma bort från allt för mycket individberoende. Kanske också har en del personalfrågor att hantera.


Förutom att ekonomi & redovisning samt löner skall skall skötas enligt lagar och regelverk, behöver ni ibland ha bollplank och någon att diskutera ekonomifrågor med. Utförandet måste också fungera vid frånvaro/sjukdom.

Även andra delar i verksamheten

Ekonomifrågorna hänger ofta ihop med andra delar i verksamheten. Och ni kanske behöver rådgivare som även kan få sambanden att hänga ihop med marknadsfrågor, personalfrågor, försäljning osv.


Oavsett om ni är ett företag som vill växa vidare eller tycker att nuvarande volym är perfekt för er som det är, har ni nytta av en leverantör som är van just ert företags storlek.

Utförandet

Nya Ekonomikompetens kan hjälpa er med allt från redovisning, löner, bokslut, likviditet, deklarationer och rådgivning. Men, och det är viktigt, det är självfallet ni som avgör vilka delar ni vill ha vår hjälp kring.

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?