50-100 msek

Välkommen till oss!

Affärsrådgivande ekonomilösningar för företag med omsättning 50-100 msek

Förslag på lösning

Vi tar gärna dialog med er och diskuterar en ekonomilösning baserat på t.ex. följande:


Löpande utförande

 • Snabba, kostnadseffektiva processer och system.
 • Digitala flöden och attester. Platsoberoende lösningar.
 • Rätt från början.
 • Planering för överlappning vid semestrar, om någon slutar osv.
 • En hel del lean-baserat tänk.
 • Etc.


Månadsutföranden

 • Månadsdatum för avstämda bokslut och rapporter.
 • Rättvisande bild för bra beslutsunderlag.
 • Lättförståeliga presentationer av era utfall. Åtkomst via nätet.
 • FOKUS Genomgång (på plats, via telefon el via Skype).
 • Kontroll på kassaflödet.
 • Snabb hantering av kundfordringar.
 • Hjälp med riskbedömningar.
 • Förståelse för just er verksamhet.
 • Specifika analyser och nyckeltal för just er verksamhet.
 • Etc.


Årsutförande

 • Ordning och reda för att reducera era kostnader för revision.
 • Planering för optimering av skatt.
 • Information om lagar och regler.
 • Möjlighet till hjälp med budget och/eller rullande prognoser.
 • Etc.


Övrigt

 • Kanske behov av en riktigt kostnadseffektiv lösning som kan stötta er också inom andra viktiga områden. Som personalfrågor, lösningar kring webb, digital design, data/it etc?


Ta gärna kontakt för dialog då vi även har ytterligare delar som vi tror att ni skulle tycka är intressanta och ni skulle ha nytta av.

Så här

Er verksamhet omsätter mer än de flesta andra och ni har sannolikt sedan länge kommit i kontakt med vanliga interna frågeställningar. Ni är beroende av att a) ekonomi och redovisning fungerar klanderfritt b) ger en rättvisande bild c) presenteras på sätt som innebär konkreta beslutsunderlag d) med tydlig proaktiv inriktning.

Det skall bara fungera

Precis som för alla andra företag måste det vara ordning och reda i redovisningsfunktionen. Allt måste hänga med och utfall måste kunna avläsas, om inte i realtid så i alla fall, löpande och tillförlitligt. Det skall bara fungera. Hela tiden.

Rättvisande bild

Det är förstås viktigt att ekonomin kan tjäna som beslutsunderlag. Kvalitet är inte att allt måste vara exakt på kronan rätt i rapporteringen. Men sanningen får inte avvika så att det påverkar beslut. Och tempo i rapporteringen är en viktig kvalitetsfaktor.

Tydligt utan risk för tolkningsproblem

Verksamheten ni driver börjar komma upp i volymer där det är en hel del parametrar att ta hänsyn till. Olika nyckeltal och mätbara utfall. Ni uppskattar en ekonomifunktion som kan paketera viktig information på ett snyggt och pedagogiskt sätt. Där både ekonomikompetenta personer såväl som andra i företaget kan förstås och ta del av.

Mer fokus på framtid

För oss är det självklart att hålla stort fokus på det ekonomin kan användas för i proaktiva syften. Mer framtid än dåtid. Vi hjälper er att snabbt kunna läsa av det som varit för att frigöra så mycket tid som möjligt att kunna styra, korrigera och förbättra för att nästa utfall förhoppningsvis skall bli ännu bättre.

Utförandet

Nya Ekonomikompetens hjälper er med allt från redovisning, löner, bokslut, likviditet, deklarationer och rådgivning. Men, och det är viktigt, det är självfallet ni som avgör vilka delar ni vill ha vår hjälp kring.

Vi tror på samarbeten. Även inom ekonomi.

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?