Business Modellen

Vår Business Modell -

bara mer och mer populär bland företagen

Tänk på följande


  • Mer effektivt när någon som är proffs på redovisning/ekonomi sköter det.


  • Finns det potentiella kunder till ert företag? Lägg tiden på att få dem istället för att processa en intern ekonomifunktion. 


  • Viktigt med en bra rytm i redovisning och ekonomi. Som fungerar oavsett om ni har mycket att göra eller inte, semester osv.


  • Vi har sett många företag lockas att bli "ekonomer" - där det sedan blivit dyrt att rätta till felaktigheter.


  • Utan regelbunden dialog missar ni rådgivning som kan hjälpa er verksamhet framåt. Ta stöd i ett årshjul.


  • Att arbeta aktivt med företagets Ekonomihandbok kan visa sig ovärderligt i synnerhet vid sjukdom eller annan oanmäld frånvaro.

Vad vår kunder vill ha

Kunder till Nya Ekonomikompetens vill ha sina leveranser på två olika sätt.


1) När det gäller enklare tjänster som redovisning, avstämningar, skatter & avgifter, löneberedning o dyl så vill kunderna ha det korrekt och snabbt utfört. För att hålla kostnaderna låga - men fortfarande ha kvalitet i utförandet. Kunna lita på siffrorna.


2) I leveransen av rådgivning och lönsamhetsstyrning är det inte lika viktigt med ett lågt pris för kunden. Här handlar det istället om att få affärsvärde för pengarna. Tar vi betalt 1.000 kr för något behöver kunden känna att man får ett värde tillbaka som klart överstiger det man betalar.

Därför väljer många Business Modellen

Eftersom våra kunder ser det positivt att ha kontroll över vad saker kommer att kosta samtidigt som de vill att vi på Nya Ekonomikompetens arbetar med ständig förbättring för att få fram ännu bättre, enklare och smartare sätt att arbeta på, väljer många företag Business Modellen.


Business Modellen innebär att priset kan variera månad för månad för kunden. Men i form av fasta priser baserat på vilken volym kundens verksamhet har.


Det är ju svårt, för att inte säga omöjligt, att ha anställd personal och samtidigt kunna anpassa insatsen och kostnaden för en ekonomiavdelning månad för månad beroende på hur mycket arbete som behöver utföras. 


Med Nya Ekonomikompetens som ekonomiavdelning är det däremot precis vad som blir fallet.


Nyckeln i Business Modellen

Varje månad läser vi av i ekonomisystemet hur många verifikationer respektive kunds verksamhet genererat. Och tar betalat för den månadens antal verifikat.


En månad med lägre antal verifikat innebär mindre arbete för oss på Nya Ekonomikompetens och lägre kostnad för er som kund. Omvänt ger fler verifikationer mer jobb och en högre kostnad. En förutsättning är att kunden är med på de digitala, effektiva arbetssätten.


Fördelen för både oss och kunden är att vi på Nya Ekonomikompetens får incitament till att arbeta med ständig förbättring. Samt att vi tack vare det, successivt kan sänka priset för kunderna som har Business Modellen. Något vi klarat att göra både 2019, 2020, 2021, 2022 och nu, netto, även inför 2023.


2023 innebär visserligen att vi höjer priset med någon 100-lapp men vi lägger samtidigt in upp till 1 timmes ekonomigenomgång per månad (i praktiken brukar det bli ca. 10 ggr/år) i priset.


Netto innebär det därför att vi även 2023, för 5:e året i rad, sänker priset på det som ingår i Business Modellen. Tack vare våra digitala arbetssätt kombinerat med ständiga förbättringar i utförandet av arbetet.

Business Modellen 2023*

* Som verifikat räknas underlag som genererar ett bokföringsbehov (lev.fakturor, kvitton, betalningar etc.) De rabatterade priserna kan normalt inte kombineras med andra typer av rabatter och erbjudanden.

Vill ni ha ett riktigt bra erbjudande?

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer. Partnerskap.

Vi har hela tiden

fullt fokus på att ni skall vara Nöjd Kund!

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksam-heter och/eller noterade.

Kompetensföretag

Kompetensintensiva företag är vår huvudinriktning. Där inte allt är exakt lika dag för dag.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som också prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?