Business Modellen

Vår Business Modell -

bara mer och mer populär bland företagen

Tänk på följande

  • Mer effektivt när någon som är proffs på redovisning/ekonomi sköter det.


  • Finns det potentiella kunder till ert företag? Lägg tiden på att få dem istället. Och att leverera till dem.


  • Viktigt med en bra rytm i redovisning och ekonomi. Som fungerar oavsett om ni har mycket att göra eller inte, semester osv.


  • Vi har sett många företag lockas att bli "ekonomer" - där det sedan blivit dyrt att rätta till felaktigheter.


  • Utan regelbunden dialog missar ni rådgivning som kan hjälpa er verksamhet framåt.


  • Med vår Affärsgaranti vet ni att ni får positiva effekter i er verksamhet.

Vad vår kunder vill ha

Kunder till Nya Ekonomikompetens vill ha våra leveranser på två olika sätt.


1) När det gäller enklare tjänster som redovisning, avstämningar, skatter & avgifter, löneberedning o dyl så vill kunderna ha det korrekt och snabbt utfört. För att hålla kostnaderna låga - men fortfarande utan att det uppstår vitala felaktigheter.


2) I leveransen av rådgivning och lönsamhetsstyrning är det inte lika viktigt med ett lågt pris för kunden. Här handlar det istället om att få affärsvärde för pengarna. Tar vi betalt 1.000 kr för något behöver kunden känna att man får ett värde tillbaka som överstiger det man betalar.

Därför väljer många Business Modellen

Eftersom våra kunder ser det positivt att ha kontroll över vad saker kommer att kosta samtidigt som de vill att vi på Nya Ekonomikompetens arbetar med ständig förbättring för att få fram smartare sätt att arbeta på, väljer många Business Modellen.


Modellen gör att priset varierar månad för månad för kunden. Men enligt fasta priser baserat på vilken volym kundens verksamhet har.


Nyckeln i Business Modellen

Varje månad läser vi av i systemen hur många verifikationer respektive kunds verksamhet genererat och tar betalat för den månadens antal verifikationer.


En månad med lägre antal verifikat innebär mindre arbete för oss på Nya Ekonomikompetens och lägre kostnad för kunden. Omvänt ger fler verifikationer mer jobb och en högre kostnad. En förutsättning är förstås att kunden också är med på de digitala, effektiva arbetssätten.


Fördelen för både oss och kunden är att vi på Nya Ekonomikompetens får incitament till att arbeta med ständig förbättring. 

Nya prislistan från 1 januari 2021*

* Som verifikat räknas underlag som genererar ett bokföringsbehov (lev.fakturor, kvitton, betalningar etc.) De rabatterade priserna kan normalt inte kombineras med andra typer av rabatter och erbjudanden.

Vill ni ha ett riktigt bra erbjudande?

Nya Ekonomi kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer. Partnerskap.

Vi har hela tiden

fullt fokus på att ni skall vara Nöjd Kund!

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?