FOKUS Digitalisering

Redo att starta företagets digitaliseringsresa? På ett aktivt, strukturerat sätt?

Med tjänsten FOKUS Digitalisering

gör vi er moderna.

Exempel på effektmål

En verksamhet vill digitalisera mer av sina processer. Syftet kan vara:


 • Reducera tidsåtgången x% för utförandet av vissa processer
 • Öka säkerheten i processer och reducera risken att moment inte blir utförda som tänkt
 • Skapa bättre och y% snabbare beslutsunderlag
 • Få bort pappershantering från verksamheten
 • Öka platsoberoendet i utföranden
 • Reducera risken för data och informationsförluster
 • Öka informationsmöjligheterna mellan både avdelningar och olika kontor
 • Skapa förutsättningar för långsiktig överlevnad.

Så här

Redo att starta verksamhetens digitalisering? På ett aktivt och strukturerat sätt. Komma bort från papperskontoret och ostrukturerade processer. Skapa trygghet. Reducera manuellt arbete.


FOKUS Digitalisering är ett projekt som hjälper er komma igång med företagets digitala resa.


Digitalisering handlar på lång sikt om att överleva. Eftersom digitalisering är just en långsiktig aktivitet, är det viktigt att komma igång i verksamheten. Med FOKUS Digitalisering hjälper vi er igång samtidigt som vi bygger en grund för er att sedan fortsätta digitaliseringsprocessen i egen regi.

Var skall man börja?

Det finns flera anledningar till att det är en god idé att starta verksamhetens digitaliseringsresa i ekonomifunktionen.


 • Ekonomi genomsyrar direkt/indirekt hela verksamheten
 • Många ekonomiprocesser angränsar till verksamhetens övriga processer
 • Tack vare de många likheterna inom ekonomi mellan alla verksamheter, finns både vedertagna metoder såväl som utvecklade systemstöd
 • Rätt ekonomer är duktiga på att driva, säkerställa och följa upp 'projekt' och hålla deadlines - man gör det både månads- såväl som årsvis
 • Det finns goda exempel på ekonomiavdelningar som idag både är papperslösa, har effektiviserats och idag kan lägga tid på proaktivt ekonomistöd. Tack vare frigjord tid.


Med utgångspunkt i ekonomifunktionen blir det sedan naturligt att vidga digitaliseringsprojektet till försäljning och marknad, företagets avtalshantering, offerering, resursplanering, ledningsfunktion etc.

Rätt kommunikation

Det är, som vanligt, viktigt med rätt kommunikation. För att skapa rätt förväntningar, öka förståelsen för varför man startar digitaliseringsprojektet och för att få fram de effektmål man förväntar sig. Får man inte med sig personalen är det svårare att få nya rutiner och sätt att arbeta på att fungera.

Ett gott råd

Om man redan är klar med digitaliseringen inom ekonomifunktionen då? Ja, det första man kan testa är om det fortfarande finns (buntar med) papper kvar som hanteras i det dagliga arbetet. Är så inte fallet finns det en bra grund att bygga vidare på.

Ett gott råd II

Kom också ihåg att en väldordnad analog arbetsplats med omfattande pappersdokumentation i pärmar och mappar kan riskera att bli en salig röra och direkt verksamhetsfarlig om man 'bara' sätter igång och digitalisera densamma.


Det är avgörande att den digitala grundstrukturen finns på plats och är väl genomarbetad samt att det finns systemstöd för densamma. Inom FOKUS Digitalisering hjälper vi er att få ordning och reda.

Intresserad av att veta mer?

Ta gärna kontakt med oss på Nya Ekonomikompetens för att få mer information om vår tjänst FOKUS Tillväxt. Maila till kontakt@nyaek.se och ange 'FOKUS Digitalisering' i ämnesfältet.

Nöjd Kund

För oss är det avgörande att ni som kund blir nöjda med resultatet av FOKUS Digitalisering. Vi utgår alltid från att vi skall kunna ha er som referenskund.

Vi tror på samarbeten. Och partnerskap.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att även

ni skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?