FOKUS Tillväxt

Har ni, precis som vi, en målsättning att växa med lönsamhet?

Vi har skapat FOKUS Tillväxtstyrning för er.

Exempel på mål #1

Tillsammans med er sätter vi era långsiktiga tillväxtmål. Vi omvandlar dem, och bryter ner dem, till mätbara mål som går att följa upp. Månad för månad.


Ni kanske vill styra mot följande:

 • Fördubblad omsättning på 3 år
 • En vinstmarginal på >12%
 • >90% score när det gäller graden av nöjda kunder
 • >90% score när det gäller graden av nöjda anställda
 • Max 1% kundförluster
 • Möjlighet att ha en riktigt bra financiell Due Diligence om 3 år

Exempel på mål #2

Beroende på var ert företag befinner sig i livscykeln kan mål och ambitioner variera mycket.


Ni kanske vill styra mot följande:

 • 80 msek i omsättning om 5 år
 • Årlig tillväxt både när det gäller omsättning såväl som antal anställda
 • Kvartalsvist positivt kassaflöde under uppbyggnaden de kommande 2 åren
 • Högre grad av värdeskapande leveranser innebärande en snittprisökning med 250 kr/h kommande 5 år
 • 0% för sent betalda skatter & avgifer, leverantörsfakturor etc.

DI Gasell som mål

Under (minst) en 4-årsperiod skall följande vara uppfyllt.


Ni kanske vill styra mot DI Gasell:

 • Omsättning >10 msek i senaste årsredovisningen
 • Minst 10 anställda enligt senaste årsredovisningen
 • Minst dubblad omsättning mellan år 1 och år 4 i målperioden
 • Ökad nettoomsättning varje år de senaster 3 åren
 • Positivt samlat rörelseresultat de 4 senaste räkenskapsåren
 • Huvudsakligen organisk tillväxt
 • Sunda finanser

Så här

Låt oss presentera FOKUS Tillväxtstyrning. Vårt program för att ytterligare öka er affärsnytta av att välja oss på Nya Ekonomikompetens. Som er proaktiva ekonomifunktion.

Kanske DI Gasell är målet?

FOKUS Tillväxtstyrning är ett affärsstöd för Ert företags fortsatta tillväxt. Med utgångspunkt från er ekonomifunktion.


Är det viktigt med tillväxt för er verksamhet? Ni kanske t.o.m. siktar på att bli DI Gasell. Eller redan är ett Gasellföretag som gärna vill satsa på att få utmärkelsen igen och igen. Låt oss hjälpa er öka möjligheterna!

Programmet FOKUS Tillväxtstyrning

I programmet FOKUS Tillväxtstyrning riktar vi  första hand in oss på motsvarande parametrar som gäller för Dagens Industris DI Gasell.


 • Omsättning
 • Procentuell tillväxt
 • Positiva resultat
 • Antal anställda
 • Tillväxt varje år
 • Organisk tillväxt
 • Sunda finanser
 • Stimulans från andra


Sedan går vi igenom vilka av ovanstående som ev. inte passar er. Samt bygger på med andra delar som är viktiga i just er verksamhet.


Oavsett om ni har som ambition att vara/bli DI Gasell eller inte, anpassar vi alltså FOKUS Tillväxtstyrning till just er verksamhet och tillväxt.

Intresserad av att veta mer?

Ta gärna kontakt med oss på Nya Ekonomikompetens för att få mer information om FOKUS Tillväxtstyrning. Maila till kontakt@nyaek.se och ange 'FOKUS Tillväxtstyrning' i ämnesfältet.

Nöjd Kund

För oss är det avgörande att ni som kund blir nöjda med resultatet av FOKUS Tillväxtstyrning. Vi utgår alltid från att vi skulle kunna ha er som referenskund.

Nya Ekonomikompetens tillväxtmål

Vi själva har satt som mål att bli DI Gasell-företag 2022 (baserat på 2018-2021 års årsredovisningar) vilket är det första året vi, pga reglerna, har möjlighet att bli utnämnda.

Vi tror på samarbeten. Och partnerskap.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Vi har hela tiden

fullt fokus på att ni

skall vara Nöjd Kund!

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?