FOKUS Medarbetare

Är ni måna om att veta hur era medarbetare har det?

Kontakta oss för FOKUS Medarbetare.

FOKUS Medarbetare

Så här enkelt är det att koppla på FOKUS Medarbetare för er organisation.


  1. Välj vilka frågor ni vill få svar på varje månad.
  2. Ge oss underlag på vilka som skall omfattas av FOKUS Medarbetare.
  3. Bestäm vilket datum i månaden ni vill få rapportering och uppföljning av FOKUS Medarbetare.
  4. Få rapporterna serverade på uppgjort datum. Varje månad.
  5. Använd utfallet av FOKUS Medarbetare direkt i er verksamhet.
  6. Uppdatera löpande information till oss om tillkommande/avgående medarbetare.

Uppföljningen

Varje fråga redovisas tydligt med både gradering såväl som kommentarer medarbetarna skrivit in.

Så här

I kampen om morgondagens talanger, kompetens och medarbetare är det både viktigt att arbeta med Employer Branding inför nyrekrytering såväl som att kunna behålla bra medarbetare. Att mäta Nöjd Medarbetare en gång om året hör till gårdagens ledarskap. Nu kan ni ta steget till uppföljning varje månad.

FOKUS Medarbetare

Vi har utvecklat tjänsten FOKUS Medarbetare för er som på ett enkelt sätt varje månad vill få serverat en tydlig uppföljning på hur era medarbetare har det på er arbetsplats.

Vi sköter allt

Det enda ni behöver göra är att välja (eller låta oss använda våra 6 stycken standardfrågor) vilka frågor ni månadsvis vill ha svar på. T.ex. gällande trivsel, kamratskap, upplevt ledarskap, utvecklingsmöjligheter o dyl. Vi rekommenderar 5 till max 10 frågor per månad.


Sedan sköter vi allt. Och levererar uppföljning med diagram samma datum. Varje månad.

Ett verktyg för företagsledningen

Förutom att FOKUS Medarbetare är ett direkt verktyg för respektive chef i er organisation är det också ett värdefullt verktyg för företagsledningen. Och kan snabbt bli en del i er månadsvisa ledningsrapportering.

Chansa inte

Ofta tror man att man har en bra bild över hur medarbetarena faktiskt tycker det är på arbetsplatsen. Men lika ofta gissar man faktiskt fel. Om medarbetarna har ett viktigt värde för er verksamhet bör ni därför inte chansa. Använd FOKUS Medarbetare istället - för att få facit.

Vi tror på samarbeten. Och partnerskap.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Vi har hela tiden

fullt fokus på att ni

skall vara Nöjd Kund!

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.


Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som ocksås prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambition är tillväxt eller inte.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?