Projektredovisning
Projektfinansierad verksamhet
Projektfinansierad slipp frånvaro
Projektfinansiering högre kompetens
Projektfinansierad kul arbetsplats

Vårt Shared Service Center (SSC) för offentligt finansierade verksamheter.

Projektredovisning av offentliga medel - en viktig specialistkompetens.

"...utveckling och ständig förbättring underlättas mycket av att ledarna för SSC själva arbetar i ekonomiska processer..."

Vi ger er en komplett leverans

När ni tar hjälp av vårt Shared Service Center för offentlig projektredovisning ger vi er: 


BESTÄLLARROLL Vi tar ansvar för överlappningar, back-up, rekryteringar, sjukfrånvaro, övertalighet etc. 


ANPASSAD FLEXIBEL BEMANNING Via vårt Shared Service Center anpassas hela tiden tjänsterna till era behov.


TRYGGHET Att det som skall utföras utförs på rätt sätt. På ett smart och effektivt sätt. Sov gott om natten helt enkelt.


KOMPETENS Något som byggs upp över tid. Utan att ni själva behöver driva på.


BÅDE ANALYS & STYRNING Hjälpa att analysera - och att vägleda. För att ni skall kunna fatta bättre ekonomiska beslut.


BEST PRACTICE Ni slipper fundera på hur andra gör. Veta att 'best practice' används även hos er.


DOKUMENTERADE RUTINER Dokumentation av utförande och rutiner är viktigt. Få det serverat.


STÄNDIG FÖRBÄTTRING Det ständiga förbättringsarbetet underlättas av att ledarna för SSC själva arbetar i ekonomiska processer.


STIMULERADE EKONOMER Som tillsammans kan utveckla sin kompetens och ha kollegor att bolla tankar och ideer med.

Så här gick det till

Vi på Nya Ekonomikompetens hade redan 2019 flera kunder vars verksamhet finansierades av offentliga medel. Som skulle redovisas, rekvireras, återrapporteras, sökas på nytt osv.


Precis som många av våra kunder inom det här tidigare upplevt, tog det inte lång tid innan vi fick en uppsägning, var tvungna att rekrytera och lära upp på nytt. Vi hade utmaningar vid semester och föräldraledighet. Kundbehovet varierade dessutom mellan olika månader.


En annan iakttagelse var att ekonomer som vi lärt upp inom offentlig projektredovisning inte bara slutade hos oss - de började inte heller hos någon annan som tog tillvara deras kompetens inom området. Brain-drain.


Det fanns liksom inte heller någon riktig attraktion bland ekonomerna att på riktigt satsa på vidare och vidareutveckla sin projektkompetens. Ingen att bolla tankar och ideer med för att få fram ett best-practice.


Så vi på Nya Ekonomikompetens bestämde oss för att göra något åt detta genom att skapa detta Shared Service Center!

Utmaningarna vi såg innan vi skapade Shared Service Center

Vi tror att ni känner igen er i en del av de utmaningar vi själva hade innan vi satsade på Offentlig projektfinansiering via SSC: 


Back-Up: Det kan vara tuftt att klara semesteröverlappningar, VAB, sjukfrånvaro etc. Ju färre som kan utföra - desto större utmaningar.

Inskolning. Ny medarbetare kräver %-uellt stort resursnyttjande av befintlig personal - om hen ens hinner starta innan tidigare medarbetare slutar.

Kompetens. Projektredovisning, analys & uppföljning kräver en särskild kompetens. Som kan vara svår att utveckla i en resurstight ekonomi-organisation.

Verksamhetsförståelse. Varje verksamhet har sina nika inslag.

Flexibilitet. Behovet varierar över tid. Ibland behövs heltid - ibland deltid. Sedan heltid igen.

Strukturkapital. Att omvandla humankapital till strukturkapital är särskilt viktigt när nya kompetenta medarbetare inte 'växer på träd'. Exit & Rekrytering. När uppsägning sker, tar det tid och kraft från ordinarie verksamhet att rekrytera, intervjua, välja och hitta nya medarbetare.

Brain-Drain. Relativt ofta försvinner projektekonomerna från projektarbets-området när de byter jobb.

Vi tror på samarbeten. Och partnerskap.

Nya Ekonomi- kompetens arbetar långsiktigt för hållbara kundrelationer.

Partnerskap.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se